Monthly Archives: ianuarie 2011

CUPA OPEN TAEKWON-DO CĂLĂRAŞI , ediţia 2011

Clubul de taekwon-do „Dunamis” , care activează deja al 7-lea an în or.Călăraşi, a găzduit cea de-a 4-a ediţie a Cupei Open Taekwon-do GTF , care s-a desfăşurat pe data de 29-30 ianuarie  în incinta Colegiului Pedagogic „Alexandru cel Bun”.

Competiţia a fost organizată în două zile şi anume: 29 ianuarie-categoria copii şi juniori  şi 30 ianuarie-categoria  tineret şi seniori.

Competiţia a întrunit 163 de sportivi din cluburile Federaţiei Naţionale de Taekwon-do: ” Adonai”, „Stolas Leucas”, „Nikao”, „Elohim”, „Dinamic”, „Dunamis”, „Biruitorii”  , din localităţile :   Chişinău, Vatra, Ghidighici, Hânceşti, Ialoveni, Teleneşti, Cantemir, Cahul , Călăraşi, Ungheni, Străşeni.

Sportivii şi-au demonstrat măiestria în cadrul a două probe: proba tehnică individual(tul) şi proba lupte individual(sparing).

De data aceasta , ca şi de fiecare dată, ne-am bucurat mult şi apreciem enorm implicarea generoasă a autorităţilor locale în promovarea sportului şi anume artei taekwon-do  ca mod de viaţă sănătos.

Am avut onoarea  să-i avem  ca oaspeţi pe dl N.Melnic, primar de Călăraşi, dl.Iurie Agafiţă , dl. Constantin Cociurcă, specialişti  serviciul Sport în cadrul Consiliului Raional, d-na Valentina Podbeglâi, specialist principal Tineret, Sport în cadrul primăriei, care au felicitat sportivii şi le-au urat succese mari. Deasemenea, mulţumim mult şi d-lui Şapoval Gheorghe , directorul Colegiului Pedagogic, care ne-a pus la dispoziţie Sala Sportivă a instituţiei pe care o conduce.

La această competiţie, în clasamentul general cluburile au acumulat următorul număr de medalii:     „Stolas Leucas”: 65 medalii,  „Elohim”: 19 medalii, „Dunamis”: 18 medalii, „Adonai”: 14 medalii, „Nikao”: 11 medalii, „Dinamic”: 9 medalii, ” Biruitorii”: 9 medalii.

Printre sportivii din Călăraşi s-au manifestat :

Popovici Tatiana: locul I , proba tehnică

Sîli Mariana: locul II, proba tehnică

Sîli Mariana: locul I , proba lupte

Popovici Tatiana: locul II, proba lupte

Cioban Mihai: locul II, proba tehnică

Melniciuc Maxim:  locul III, proba tehnică

Curbet Alexandru:  locul II, proba lupte

Ciubeică Vasile: locul II, proba lupte

Vlas Radu: locul III, proba lupte

Vlas Radu: locul II, proba tehnică

Bogdan Alexandru: locul II, proba tul

Bogdan Alexandru: locul II, proba lupte

Melnic Olga: locul I, proba tehnică

Melnic Olga: locul II, proba sparing

Melnic Olga: locul III, proba sparing seniori -65kg

Railean Marcela, locul II, proba tehnică

Railean Marcela, locul III, proba sparing

Acestora , dar şi celorlalţi sportivi, le urăm perseverenţă , disciplină şi succese mari în continuare!

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această competiţie şi pentru succesele obţinute!!!

De ce este important ca sportivii să frecventeze regulat antrenamentele ?

Ca sportiv şi antrenor, vreau să prezint  câteva  beneficii pentru frecventarea regulată a antrenamentelor.

1.   Îţi menţii nivelul tehnic şi măiestria.

Cu alte cuvinte se mai spune că îţi menţii forma ,adică abilităţile sportive. Şi dacă este planificată  vreo competiţie sau examen, atunci te pregăteşti nemijlocit de evenimentul respectiv. Chiar dacă mai ai ceva de însuşit pentru aceasta sau de cizelat nişte neajunsuri ,pentru că nivelul a fost menţinut, atunci te cizelezi şi nu pierzi  foarte mult timp  ca să ajungi iarăşi la nivelul şi performanţele de mai înainte. Şi aşa cresc şansele să fii cel mai bun în domeniul tău şi să  fii premiant la competiţii.

2.   Rămâi în vizorul antrenorului.

Frecventând regulat antrenamentele,  îi oferi antrenorului tău timpul necesar şi posibilitatea ca să-ţi urmărească buna creştere sportivă şi să te corecteze sau chiar să te mustre când este nevoie.  Înţeleptul Solomon a spus în cartea Proverbe:

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost.” (Prov 12:1)

3.  Înveţi să fii disciplinat.

Toată lumea cunoaşte afirmaţia  care spune că pentru a obţine un rezultat bun este nevoie de 10% talent şi 90% muncă.  Şi anume să  faci un efort asupra ta ca să vii la antrenament zi de zi chiar dacă uneori vei avea nevoie să învingi lenea, frica , oboseala sau alte calităţi care te împiedică să fii un om de succes.Această calitate de a te autodisciplina îţi va prinde bine mai târziu în timpul vieţii.

4.  Nu ratezi ocazia să înveţi adevăruri spirituale.

Acest punct este pentru cei care în programul antrenamentelor au studierea Sfintelor Scripturi, iar care încă nu au,  atunci să-şi caute o secţie unde se studiază Biblia (ori o Biserică unde se studiază Biblia).

Aceasta este foarte important, deoarece Biblia (Cuvântul lui Dumnezeu) este unica sursă pentru om ca să cunoască care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare şi cum  putem să intrăm în Împărăţia cerurilor, deoarece în Împărăţia lui Dumnezeu nu intrăm pe baza meritelor noastre, ci prin credinţă în Domnul Isus Hristos, atunci este necesar să o studiezi sistematic ca să ştii ce fel de credinţă aşteaptă El de la tine. Isus a zis odată iudeilor care crezuseră în El:

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8: 31-32)

Dumnezeu să ne ajute să fim cu toţii buni sportivi şi totdeauna să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaştem adevărul şi atunci adevărul ne va face slobozi de păcatele noastre.

Capcanele ortografiei(săi / să-i)

Folosim ortograma să-i prin cratimă, fiindcă într-o silabă se rostesc două cuvinte: -conjuncţie, iar i-pronume personal, pers.III, singular, forma neaccentuată.   De exemplu:

Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.   (2Timotei 2:15)

Ortograma săi indică un cuvânt cu sens deplin. El este pronume sau adjectiv posesiv, poate fi înlocuit cu pronumele lui.  De exemplu:

Dacă vine cineva la Mine  şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.   (Luca 14:26)

Cantonament de iarnă 2011

În perioada 3-7 ianuarie 2011, în cadrul clubului de taekwon-do „Dunamis” s-a desfăşurat al II-lea cantonament de iarnă. Ne-am bucurat să avem un timp în care să cizelăm partea tehnică , pentru că acest cantonament l-am dedicat mai mult acestei părţi. Totodată , participanţii au studiat Sfintele Scripturi şi anume cursurile: ” Sens interzis, Iona!” unde cei mici au studiat experienţa prorocului Iona cu Dumnezeu  şi  „Dumnezeule, exişti?” care  este un curs în care găseşti răspuns la întrebări ca: Există Dumnezeu? Îi pasă Lui de mine? Ce a făcut El pentru mine? Ce aşteaptă El de la mine?

La final de cantonament , participanţii au mărturisit  impresiile. Iată câteva din ele:

-Roma (Ungheni): ” La acest cantonament am învăţat multe despre Dumnezeu, mi-am întărit rezistenţa, am putut să -mi cizelez tulurile pentru centura mea şi m-am împrietenit cu colegii din Călăraşi. La partea spirituală am învăţat mai multe despre Dumnezeu”

-Mihai: ” Am reuşit să văd care-mi sunt greşelile ca să ştiu cum să le corectez şi să lucrez asupra lor în continuare”

Marcela: ” De când studiez Biblia , părinţii mei se miră de ce nu mai strig şi de ce nu mă mai enervez atât de repede. După fiecare lecţie făcută , merg acasă şi sunt mai cuminte. Am posibilitatea să mă gândesc la ceea ce am învăţat din Cuvântul lui Dumnezeu şi aceasta parcă mă motivează să mă port altfel”

Tatiana: ” Consider că a fost un cantonament frumos, în care am reuşit să cresc în ambele aspecte: fizic şi spiritual”

Alexandru: ” Am aflat multe despre Dumnezeu şi Isus Hristos”

Mai jos vă prezentăm câteva poze de la acest cantonament:

Omul cu judecată face voia lui Dumnezeu

Ai întâlnit oameni care spun că sunt creştini , dar a căror viaţă nu demonstrează acest fapt? Iată cum sunt descrişi ei la Evanghelia după Matei  capitolul 7(24-27):

casa omului cu judecată zidită pe stâncă şi casa omului nechibzuit zidită pe nisip

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele ,şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.

Din acest pasaj observăm un contrast între două tipuri umane  şi anume:

Omul cu judecată

Despre acesta aflăm că:

-şi-a zidit casa pe stâncă

-casa nu i s-a prăbuşit  în ciuda ploilor, şuvoaielor, vânturilor care au venit peste ea

-avea temelia zidită pe stâncă , pe când…

Omul nechibzuit

-casa omului nechibzuit zidită pe nisip

-şi-a zidit casa pe nisip

-casa i s-a prăbuşit  tare când au venit ploile, şuvoaiele, vânturile

Deducem că şi în primul şi în al doilea caz avem de a face cu oameni care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu , deci nu sunt atei , ci oameni care cunosc despre Dumnezeu, ştiu Scripturile, aceasta este asemănarea dintre cei doi, dar diferenţa este  că cel cu judecată împlineşte Cuvântul auzit , studiat, dar cel nechibzuit nu -l împlineşte, pentru că temelia lui nu este puternică , ci una temporară, care nu rezistă în faţa problemelor care vin , el a auzit cuvintele Domnului Isus , dar nu a acţionat pe baza lor, nu a ascultat de voia lui Dumnezeu , pe când cel cu o temelie solidă, a făcut voia lui Dumnezeu , a rezistat în faţa dificultăţilor care vin, or , ploile, vânturile ar fi o metaforă la probleme, prigoniri, persecuţii din pricina  Evangheliei Domnului Isus Hristos.

Aceeaşi idee este reiterată de Domnul Isus atunci când concluzionează:

Nu oricine-Mi zice „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.(Evanghelia după Matei 7:21)

Aşadar, Dumnezeu cere ca creştinii să nu fie doar cunoscători ai Cuvântului Său, El nu ne vrea teologi, dar doreşte ca noi să fim împlinitori ai voii Lui, ne vrea oameni cu judecată care insistă în a cunoaşte voia Lui pentru a o împlini şi pentru a avea siguranţa mântuirii, intrării în ceruri.

Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm bine vieţile ca să vedem ce fel de oameni suntem şi să alegem să ne lăsăm confruntaţi de Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne transformăm după voia Lui.