Monthly Archives: noiembrie 2011

Ești mulțumit de aspectul tău exterior?

În ultimul timp tot mai multe titluri de articole sunt legate de schimbarea aspectului exterior, se fac tot felul de operații estetice, tot mai mulți adolescenți și tineri aud că sunt nemulțumiți de felul cum arată , de înălțimea lor, nasul , pistruii etc.  Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre această atitudine și cum trebuie să privim la noi și la alții.  Mai întâi trebuie să realizăm că…

Dumnezeu este Creatorul omului

   Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.(Genesa 1:26-27)

Observăm că Dumnezeu a creat pe om după asemănarea Sa.

Dumnezeu ne-a creat făpturi minunate

Tot în cartea Genesa, la capitolul I, versetul 31, găsim scris că , după ce a creat pe om în ziua a șasea, Dumnezeu a conluzionat următorul lucru:

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

Vedem că omul a fost creat foarte bun și aceasta o afirmă Dumnezeu,  de aceea  nu avem de ce să fim necăjiți de aspectul nostru exterior sau să necăjim pe alții de felul cum arată. Iată ce spune proorocul Isaia despre Dumnezeu și creația Sa:

    Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele:  Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale  și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmul 139:13-14)

Dumnezeu așteaptă de la noi o atitudine  de laudă și recunoștință la adresa Lui, care ne-a creat făpturi minunate, și nu de dispreț și nemulțumire. Atunci când nu suntem  satisfăcuți de felul cum arătăm,necăjim pe alții sau suntem necăjiți de alții, toate aceste obiecții  sunt orientate nu spre om , ci  spre Dumnezeu, căci noi suntem creația Lui. Ești mulțumitor de Creatorul tău sau te plângi întotdeauna și obiectezi ?

Nu uita scopul pentru care ai fost creat!

Iată ce găsim scris la Isaia 43:7 în acest sens:

…pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit.

Potrivit acestui text, fiecare om ” întocmit și alcătuit” de Dumnezeu. are un scop și acesta este să-și trăiască viața spre slava Sa. În ebraică, cuvântul slavă înseamnă  a oferi o estimare sau o părere corectă despre ceva. Deci trebuie să ne trăim viața în așa fel încât să oferim celor din jur o părere corectă despre cine este Dumnezeu. Aceasta înseamnă că trebuie să trăim împlinind voia Sa, comportamentul nostru trebuie să arate oamenilor caracterul lui Dumnezeu, trebuie să facem lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le facem , lucruri pe care le găsim scrise în Cuvântul Său. Împlinești tu scopul pentru care ai fost creat sau îl neglijezi?

Oare nu aceasta trebuie să ne preocupe mai mult decât felul cum arătăm noi sau alții?

Dumnezeu să ne ajute să fim întotdeauna mulțumitori de exteriorul nostru și să ne trăim viața în ascultare totală de El!

Publicitate