Monthly Archives: octombrie 2009

Hulă la adresa lui Dumnezeu

În cadrul discursului susţinut cu ocazia lansării cărţii sale, “Cain”,  Saramago a spus că lumii i-ar fi fost mai bine fără Biblie, pe care o consideră “un manual de moravuri proaste”.

Biblia este un manual de moravuri proaste care are o influienţă puternică asupra culturii noastre şi chiar asupra felului în care trăim. Fără Biblie am fi fost diferiţi, cu siguranţă mai buni”, a spus Saramago, citat de agenţia Lusa. “Dumnezeu e doar în mintea noastră”

Detalii : jurnal.md

Nu este aceasta o blasfemie, o hulă la adresa lui Dumnezeu?

La o lectură sau studiere a  Bibliei este foarte uşor să vezi că este cartea care conţine cele mai înalte standarte morale şi nicidecum nu una cu moravuri proaste .  Biblia contrazice afirmaţiile autorului acestui manual atunci cînd  afirmă :

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi  cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2Timotei 3: 16). Nu este greu să ne dăm seama că:

1.Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu pentru oameni.

2.Biblia este  scrisă ca ne înveţe , să ne corecteze acolo unde am greşit, să ne dea înţelepciune în neprihănire, pe care o putem avea doar prin credinţa în Isus Cristos . Este oare corect ca credinţa în Dumnezeu , neprihănirea să fie numită un morav prost?

3.Biblia este omului de folos, deci ea aduce numai beneficii  asupra omului , pentru ca omul să fie desăvîrşit şi destoinic pentru orice lucrare bună, care iarăşi contravine cu moravurile proaste.

Apoi , nu ştiu de unde are autorul atîta certitudine că” fără Biblie am fi fost cu siguranţă mai buni „? Noi astăzi avem acces la Biblie, nu este un deficit, ea se poate întîlni în multe case,  chiar în mai multe exemplare şi în format diferit. Cu toate acestea  nu suntem mai buni , pentru că lăsăm ca pe ea să se adune praf  în loc să o studiem, să o cercetăm ca să căutăm să o împlinim, doar aşa putem deveni mai buni, cu siguranţă. Şi apoi , cum putem să afirmăm că ea nu ajută la nimic dacă ne învaţă dragostea pentru aproapele noastru? Nu este aceasta un beneficiu pentru societate?

Acest om este unul  fără frică de Dumnezeu , care nu a citit Biblia şi a îndrăznit să ironizeze conţinutul ei şi să afirme lucruri false despre cartea de căpătîi a creştinilor.

Ce crede cititorul despre aceasta?

Datorită sau din cauza?

Se întîmplă deseori că aceste două prepoziţii   sunt confundate.  De exemplu:

Datorită consumului excesiv de alcool, a ajuns cu maşina în şanţ.

Din  cauza vremii însorite , au ieşit pepeni gustoşi.

Vrem să vedem în ce cazuri se folosesc una şi cealaltă.  DEX-ul defineşte astfel prepoziţia datorită: mulţumită, graţie, slavă, deci se  utilizează  în sens pozitiv, are  un efect favorabil, benefic, plăcut.  Dimpotrivă, din cauza are un efect nefavorabil , negativ, nemulţumitor. Astfel, vedem că în primul exemplu, datorită nu este utilizat corect , pentru că consumul excesiv de alcool nu a avut un efect benefic asupra şoferului, ci mai degrabă acesta a fost cauza accidentului. Corect ar fi să spunem:

Din cauza consumului excesiv de alcool, a ajuns cu maşina în şanţ.

În al doilea caz iarăşi avem o greşeală , fiindcă vremea însorită a avut un efect benefic asupra roadei şi nu a fost cauza dezvoltării acesteia. De aceea, este corect să zicem:

Datorită (graţie, mulţumită)vremii însorite, au crescut pepeni gustoşi.

Strigăt mut

Ce să faci cînd ţi-ai pierdut motivaţia de a învăţa?

Întrebare:

” Ce să fac dacă nu mă mai interesează nici o disciplină şcolară spre deosebire de anul trecut ?”

Autoarea acestei întrebări este o absolventă a liceului şi mi-a adresat această întrebare fiind de abia la început de an şcolar. M-am gîndit şi iată care sunt cîteva sfaturi pe care i le pot da:

images1. Uită-te la rezultatele finale. Deseori ne descurajăm cînd constatăm că nu se văd imediat  rezultatele. Rezultatele se văd în timp, ele nu sunt prezente tocmai cînd dorim noi, de aceea uită-te la rezultatele care te aşteaptă: învaţă ca să obţii cunoştinţe bune şi note înalte, ca să susţii frumos examenul de bacalaureat, ca să bucuri părinţii şi profesorii cu succesele tale. Un proverb popular spune că rădăcinile învăţăturii sunt amare, iar fructele-dulci.Alt proverb biblic afirmă că:” Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea„.

2.Nu ceda, continuă să înveţi. Chiar dacă simţi că te-ai plictisit de toate, nu înceta să înveţi cu aceeaşi dorinţă cu care ai învăţat şi pînă acum şi care ţi-a adus rezultate frumoase.

3.Încearcă să faci anumite schimbări în graficul tău de lucru. Schimbările  întotdeauna au fost binevenite, mai ales dacă ele sunt bune. Modifică ceva din orarul tău de lucru, poate modifici modalitatea de a învăţa, poate încerci să te incluzi într-o activitate extraşcolară cum ar fi sportul , de exemplu , sau alt gen de activitate care te-ar atrage şi care ţi-ar menţine viu interesul pentru carte.

4. Realizează că înveţi pentru a căpăta o profesie care să fie utilă societăţii în care trăieşti. Învăţăm pentru a ne încadra în societate şi pentru a fi utili acesteia , de aceea este important să conştientizezi că ceea ce faci acum este esenţial pentru profesia pe care o vei îmbrăţişa ulterior şi pe care , cu siguranţă, vrei să o exersezi calitativ

5. Comunică despre aceasta cu profesorii şi părinţii.Ai o problemă pe care e bine să o spui părinţilor şi profesorilor tăi ca să căutaţi împreună o soluţie adecvată. Ei îţi vor da sfaturi (chiar dacă crezi că te vor certa) dacă le vei comunica problema ta şi ei vor vedea la tine că eşti preocupată de aceasta.

Dumnezeu să ne ajute să insistăm  în ceea ce facem şi să nu ne lăsăm descurajaţi de rutină.

Învaţă de la furnică, leneşule!

În societatea din zilele noastre se observă o tendinţă tot mai mare de a nu face nimic, a lenevi. Tineretului   nu-i mai place să înveţe sau să muncească. Ei vor totul să obţină repede şi, dacă este posibi, de-a gata sau să nu depună mare efort, mai ales în rîndul tinerilor a căror părinţi sunt plecaţi. Aceasta este un pericol pentru cei care nu învaţă să muncească  şi afectează viitorul lor şi a celor dragi lor.

1.  Descrierea leneşului.

johnson70art1Înţeleptul Solomon cînd îl învaţă pe fiul său atinge  şi acest aspect ştiind că dacă  învaţă din tinereţea lui să fie leneş aşa va fi toată viaţa, el zice aşa: „Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului. Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!… Şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.” Prov. 6:6-11 Vedem, deci, că leneşul este un om care îi place mult să stea fără lucru, să doarmă, să nu facă nimic. Şi atunci cînd este vremea să facă ceva , deoarece pentru fiecare lucrare este un timp anume ca să-l faci, dacă pierzi această perioadă de timp apoi degeaba faci, nu mai are rost, dacă nu strîngi roada pe timpul seceratului, mai tîrziu nu mai ai ce strînge. Tot aşa este un timp cînd trebuie să înveţi bine la liceu, apoi la facultate, este un timp cînd să faci sport, sau să înveţi un instrument muzical… . Căci dacă trece acestă periodă de timp în care înveţi, mai tîrziu este mult mai greu s-o faci.

2.Pericolele.

Pericolul cel mai mare este că astfel de om duce lipsă şi sărăcie. Tot Solomon a zis: „Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.” Prov. 10:4.  Deci chiar dacă un astfel de om lucrează, el o face necalitativ, fie că este în criză de timp, pentru că fie că a amînat lucrul pînă în ultimul moment şi a pierdut perioda cînd se putea face totul la voie şi calitativ, fie că nu vrea să-l facă calitativ. Viaţa unui astfel de om este foarte grea „Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită.” Prov. 15:19

3.  Soluţia.

Nu amîna niciodată lucrul care se poate face astăzi. Şi în zilele noastre sunt multe lucruri care te pot sustrage, cum ar fi tv, internetul, jocurile la calculator, etc.  Şi cînd le enumăr pe acestea mă refer la cazul cînd este o pierdere de timp.

–  Învaţă de la cei harnici, iar dacă nu ştii astfel de oameni atunci poti învăţa de la:

  • Furnică, care nu are nici nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân; totuşi îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
  • Dumnezeu: „ Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.” Psalmul 121:3-4

–  Cînd cineva te mustră , primeşte-o şi corectează-te , nu fi ca : „Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!” Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui. Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură.  Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.” Şi aici oamenii cu judecată sunt cei care îţi vor binele şi te învaţă sau te mustră, atunci cînd tu îţi găseşti mii de scuze ca să nu faci ce ai de făcut sau ca să te scuzi pentru lucrul nefăcut.

Ce fel de om eşti tu ?

Dumnezeu care totdeauna este prezent şi niciodată nu dormitează să ne ajute să fim tot mai plăcuţi înaintea Lui, harnici şi să fim ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.

Program demonstrativ de Ziua Oraşului Călăraşi

Duminică, 11 octombrie , locuitorii  din Călăraşi au sărbătorit Ziua Oraşului. Clubul de taekwon-do  „Dunamis” a fost invitat  să  prezinte   un program demonstrativ. Iată unele poze :

Picture 028

Picture 042

Picture 053

Picture 074

Picture 106

Picture 078

Mulţumim primăriei de Călăraşi  , în persoana d-lui primar Nicolae Melnic şi a d-nei Valentina Podbeglîi, specialist în problemele tineretului şi sport pentru încrederea pe care o au în noi şi pentru sprijinul pe care ni-l acordă permanent cu mare bucurie.

Blessed Be Your Name

Prin ce se deosebesc creştinii de păgîni?

Sunt creştini  care se numesc aşa şi se cred aşa, dar traiul, umblarea lor seamănă mai degrabă cu a celor păgîni. Cum să facem o deosebire între creştini şi păgîni, care sunt lucrurile care îi deosebesc? Epistola lui Pavel către Efeseni vorbeşte despre acest subiect şi anume în capitolul 4.

Creştinii

Păgînii

-învaţă de la Hristos(20)

-s-au dezbrăcat de omul cel vechi care se strica după poftele înşelătoare(22)

-s-au lăsat de felul de viaţă  din trecut(22)

-s-au înnoit în duhul minţii lor(23)

-s-au îmbrăcat în omul cel nou , făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi o sfinţenie pe care o dă adevărul (24)

-se mînie , dar nu păcătuiesc(26)

-lucrează cu mîinile lor ca să aibă ce da celui lipsit (28)

– din gură le ies cuvinte de zidire(29)

-nu întristează pe Duhul Sfînt(30)

-sunt buni unii cu alţii(32)

-miloşi (32)

-se iartă unii pe alţii, aşa cum a iertat Dumnezeu în Isus  pe oameni (32)

-trăiesc în deşertăciunea gîndurilor lor(v.17)

-au mintea întunecată(18)

-sunt străini de viaţa lui Dumnezeu(18)

-se află în neştiinţă(18)

-au inimile împietrite(18)

-şi-au pierdut orice pic de simţire(19)

-s-au dedat la desfrînare(19)

-săvîrşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie(19)

-se strică după poftele înşelătoare(22)

– nu se lasă de minciună(25), furt(28)

-din gură le ies cuvinte stricate(29)

-în mijlocul lor este orice fel de iuţime, amărăciune, răutate, mînie, strigare, clevetire(31)

Din acest contrast , observăm că creştin este cel care şi-a lepădat felul de trai din trecut cu faptele rele pe care le avea şi s-a îmbrăcat într-un om nou. El a devenit un om nou după chipul lui Dumnezeu, transformat de Dumnezeu prin înnoirea minţii care a avut loc cînd acesta a recunoscut starea de păcătos şi a crezut în Isus ca Fiu al lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele oamenilor şi prin Cuvîntul lui Dumnezeu , care este adevărul şi care te sfinţeşte. Creştinul poate fi recunoscut după modul lui de trai , după umblarea lui , aşa este şi cu cel păgîn. Păgînul , dimpotrivă, este departe de Dumnezeu , modul lui de viaţă şi de gîndire este unul  stricat, destrăbălat, face fapte contrare celui creştin.

Ce fel de persoană te consideri tu ? Arată umblarea ta că eşti creştin sau păgîn? Ce spun cei din jur despre tine?

Cum poţi să schimbi starea în care te afli?

Mesajul de felicitare al Ministrului Educaţiei


STIMAŢI COLEGI,Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt.

De cunoştinţele cu care îi înzestraţi Dumneavoastră pe copiii noştri depinde, în mare măsură, viitorul lor, iar prin ei, şi viitorul ţării noastre. Astfel, adevăratul viitor se află în mîinile Dumneavoastră, stimaţi colegi.

Pe lîngă faptul că le daţi copiilor şi tinerilor cunoştinţele necesare pentru viaţă, le formaţi, totodată, şi deprinderea de a gîndi creator, de a lua decizii şi de a fi responsabili pentru ele. Dumneavoastră sînteţi cei care contribuiţi într-o măsură hotărîtoare la formarea potenţialului nostru uman, potenţial fără de care nu se poate dezvolta nici o ţară.

Astăzi, în perioada schimbării, conştientizăm cu toţii că responsabilitatea care Vă aparţine în educarea tinerei generaţii este enormă. Schimbarea înseamnă reforme, iar reformele pot fi realizate de persoane, care sînt competente şi demonstrează verticalitate şi responsabilitate civică.

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova are deschiderea către potenţialul profesional al Domniilor voastre, cărui şi va reveni misiunea de edificare a unui viitor constructiv, prin asigurarea calităţii procesului educaţional, depolitizarea sistemului educaţional şi realizarea tendinţelor de sincronizare cu sistemele educaţionale din ţările europene.

Permiteţi-mi, în numele Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, să Vă mulţumesc pentru dragostea, devotamentul pe care îl manifestaţi în munca Dumneavoastră nobilă, pentru faptul că Vă remodelaţi conduita şi competenţa didactică, în conformitate cu exigenţele timpului modern.

Cu sincere sentimente de gratitudine pentru munca Dumneavoastră nobilă, atît de necesară întregii societăţi, şi pentru cordialitatea şi înţelegerea pe care le manifestaţi statornic faţă de discipoli, Vă urez multă sănătate, bunăstare familiilor Dumneavoastră şi realizarea aspiraţiilor profesionale.
Cu profund respect şi înaltă apreciere,

Leonid Bujor,
ministrul educaţiei al Republicii Moldova

Sursa: www.edu.md

Curs nou în şcoli: Integrare europeană

DSCN0785Odată cu schimbarea conducerii ţării , au început să fie evidente schimbări în ţara noastră. Una din ele este că în  liceele din republică a fost introdus un curs nou care se numeşte „Integrare europeană pentru tine„.  Este un curs opţional , destinat elevilor din clasele liceale şi i se acordă o oră pe săptămînă. Acest manual are drept scop, aşa cum se afirmă în introducere, ” să contribuie la asigurarea unui viitor european şcolii şi elevilor, vor avea ocazia să conştientizeze şansele egale de afirmare şi de integrare socio-profesională prin realizarea unor schimbări de experienţă şi bune practici cu instituţii similare din ţară”. Au fost pregătiţi profesori care vor preda acest curs. Manualul conţine 4 module:

I. Europa şi evoluţia ideii de unificare europeană.

II. Instituţii europene.

III. Domenii de interes comun în Uniunea Europeană.

IV. Uniunea Europeană între extindere şi rezolvarea problemelor actuale. Personalităţi europene.

Este o noutate pentru mine şi am fost  curioasă să aflu ce este prezentat în acest manual. Este un manual bun, dar nu este bună, după mine,  una din campaniile lansate de Consiliul Europei :  Copiii şi violenţa-construirea unei Europe cu şi pentru copii. Acest program este menit să lupte contra pedepsei corporale a copiilor. Această iniţiativă paneuropeană  are drept slogan „Ridică mîna împotriva pălmuirii” are ca scop interdicţii depline a pedepsei corporale a copiilor, promovînd parentalitatea pozitivă şi sensibilizarea cu privire la drepturile copiilor în întreaga Europă. Nu cred că este bine ca să se interzică aplicarea pedepsei corporale asupra copilului care s-a făcut vinovat de ceva. Atunci cînd îţi iubeşti copilul , atunci îl pedepseşti , pentru că îţi pasă de el şi nu vreai ca el să crească un copil nedisciplinat şi nici nu vreai ca autoritatea părintească să  fie nulă, de aceea aplici disciplinarea, nu violenţa.