Monthly Archives: iunie 2013

Utilizarea corectă a paronimelor ECLIPSĂ și ELIPSĂ

O altă greșeală de exprimare folosită de vorbitori este utilizarea incorectă a paronimelor eclipsă și elipsă. Ca să evităm confuzia, trebuie să cunoaștem semnificația acestora. Așadar,

ECLÍPSĂ, eclipse, s. f. 1. Dispariție totală sau parțială a imaginii unui astru, datorită faptului că între Pământ și acest astru se interpune un alt astru sau din cauză că astrul eclipsat se află temporar în conul de umbră al altui astru. 2. Intermitență a luminii unui far sau a unei geamanduri. ♦ Instalație de semnalizare prin semnale Morse, constituită din becuri electrice așezate pe catargul unei nave. 3. Fig. Dispariție, absență (temporară) a cuiva sau a ceva. ♦ Întunecare temporară a cunoștintei; absență. ♦ Scădere a forței creatoare a unei persoane.

De exemplu:

 • O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare, prin fața Soarelui.
 • Observarea eclipsei de soare cu ochiul liber poate afecta grav vederea.
 • O eclipsă de Lună are loc atunci când Luna, în mișcarea ei în jurul Pământului, intră în umbra acestuia.
 • Eclipsa parțială va fi văzută din toată țara.

 

ELÍPSĂ ~e f. 1) Curbă plană închisă, pentru care suma distanțelor oricărui punct al său la două puncte fixe este întotdeauna constantă. 2) Omitere în vorbire sau în scris a unui sau a mai multor cuvinte dintr-o frază, care continuă să-și păstreze neschimbat sensul. 3) muz. Suprimare a unui acord, cerută de regulile armoniei.

De exemplu:

 • Elevilor li s-a cerut să deseneze o elipsă, folosind compasul.
 • Elipsa este o figură de stil.
 • În enunțul : Iarna mergem la munte și vara, la mare, este vorba de elipsa verbului mergem, care se subînțelege din context.

 

Să vorbim corect!

 

                


 

 

 

Fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru succesul în viață!

Dumnezeu este soare și scut, El dă îndurare și slavă și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană(Psalmul 84: 11)

350549_stock-photo-business-successful-manOrice om vrea să aibă succes în viață  și toate lucrurile să-i meargă bine. Și cine nu ar dori să fie un bărbat sau o femeie de succes? Dar cum să obții acest succes și ce atitudine trebuie să am când am devenit un om de succes?

Exemplul lui Iosif

 Iosif a fost dus în Egipt; și Potifar, dregătorul lui faraon, capetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i mearga bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. (Genesa 39:2-5)

Iosif a fost un tânăr de succes  și acest succes se datora faptului că Domnul era cu el în tot ce făcea și Dumnezeu îi oferea acest succes prin faptul că-i dădea trecere înaintea oamenilor, binecuvântare în tot de ce se apuca și încredințarea unor responsabilități mari. Dumnezeu îl binecuvânta prin el pe Potifar și-i asigura lui Iosif succesul.

Apoi, Dumnezeu i-a dat succes și înaintea lui faraon(Genesa 41: 41-48), care i-a dat stăpânire peste toată țara și i-a oferit și o onoare, zicându-i:

„Eu sunt faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului.”(v.44).

Astfel , Dumnezeu a ridicat pe Iosif la o poziție foarte înaltă în societate, devenind prim-ministru al Egiptului și mâna dreaptă a lui faraon .Vedem că Iosif a avut succes mare,  pentru că Dumnezeu i l-a dat și că El era cu Iosif oriunde se afla.

Dar de ce Dumnezeu i-a dat acest succes și …

Cum este  succesul în ochii lui Dumnezeu?

La cartea 1 Împărați 2: 3-4 , Dumnezeu ne arată de ce depinde succesul unei persoane. Iată cum găsim scris:

Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: „Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea Mea, din toata inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Deși nu găsim menționat aici cuvântul „succes”, găsim alt sinonim al acestuia-izbutești(izbândă).

Secretul succesului este să păzești poruncile și învățăturile lui Dumnezeu, indiferent unde te-ai afla și în ce circumstanțe te pune Dumnezeu,  să umbli înaintea Lui cu credincioșie și să cauți să le împlinești din toată inima și tot sufletul tău.

Secretul succesului mai este încă și când ești gata să slujești altora și nu cauți poziție în tot ce faci, ci cauți să împlinești nevoile aproapelui tău și Dumnezeu la vremea hotărâtă de El, îți va da poziție. Iată cum le-a răspuns Domnul Isus fiilor lui Zebedei:

Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.(Matei 20:26-27)

Deci, secretul succesului este o viață trăită în neprihănire și ascultare totală de Dumnezeu și El promite că ne dă slavă și nu ne va lipsi de nici un bine dacă  alegem să ducem o viață fără prihană.

Dumnezeu să ne ajute ca înainte de toate să căutăm să păzim învățăturile lui Dumnezeu cu scumpătate și credincioșie, să căutăm să slujim oamenilor și Dumnezeu ne  va da succes în viață , iar noi să-L recunoaștem în toate căile noastre și să-I fim mulțumitori pentru ceea ce ne oferă!

Spune NU copiatului!

În contextul examenelor de absolvire, vă invit să citiți acest articol:

https://ghenadiana.wordpress.com/2009/01/26/de-ce-nu-este-bine-sa-copiezi/

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni onești unii cu alții și muncitori!

Diferență sau deferență: cum e corect?

Aceste două cuvinte utilizate în limba română sunt foarte apropiate ca formă și deseori produc confuzii în rândurile vorbitorilor. Majoritatea confuziilor sunt cauzate de necunoașterea termenilor. Pentru a evita această confuzie, este necesar să ținem cont de  semnificația acestora. Iată ce trebuie să cunoaștem despre aceste paronime:

DIFERÉNȚĂ, diferențe, s. f. 1. Ceea ce deosebește o ființă de altă, un lucru de altul; lipsă de asemănare; deosebire; nepotrivire. ◊ Diferență specifică = trăsătură caracteristică a unei noțiuni, care o deosebește de celelalte noțiuni cuprinse în genul ei proxim. 2. Rezultatul unei scăderi matematice. 3. (Geogr.; în sintagma) Diferență de nivel = deosebire de altitudine între două puncte terestre.

De exemplu:

 • Între ele este o diferență mare: una este harnică, iar cealaltă este leneșă.
 • Singura diferență între ei este vârsta.
 • Între aceste state este o mare și evidentă diferență de cultură și economie.
 • A trebuit să plătesc o diferență de bani pentru a cumpăra apartamentul.

 

DEFERENȚĂ s. f. Respect, stimă, considerație deosebită; condescendență.

De exemplu:

 • Elevii au arătat deferență față de profesorii lor.
 • Este o persoană care merită tratată cu deferență.
 • Atitudinea de deferență față de cei maturi este un rezultat a educației de acasă.

 

Așadar, pentru a folosi corect aceste două paronime, este absolut obligatoriu să le cunoaștem sensul.

Să vorbim și să scriem corect!