Monthly Archives: mai 2009

Cum să procedezi cînd primeşti de pomană?

Am citit azi un articol foarte bun pe portalul moldovacrestina.net , pe care , drag cititor, ţi-l recomand şi ţie.

31 mai-Ziua Internaţională a Rugăciunii.

durerhandsRugăciunea are un rol important în viaţa unui creştin. Este o comunicare cu Dumnezeu în care acesta aduce problemele, nevoile , bucuriile, mulţumirile, cererile sale înaintea lui Dumnezeu, cerînd cu credinţă rezolvarea lor. Ea trebuie să fie permanentă şi nu periodică, sinceră şi bazată pe caracterul şi Cuvîntul lui Dumnzeu. Vreau să vă îndemn să facem mîine rugăciuni pentru problemele ţării, pentru problemele personale, etc.

Publicitate

Despre semnificaţia Ispasului

cristosainviatinaltareaDupă 40 de zile de la sărbătoarea Paştelui, sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos, se sărbătoreşte Ispasul sau Înălţarea Domnului  la cer. În acest timp , pînă la înălţare, Isus a stat cu ucenicii Săi şi i-a învăţat. Vreau să vedem împreună care este semnificaţia acestei sărbători pentru creştini. Despre acest eveniment relatează evanghelistul Marcu şi Luca în evangheliile lor, precum şi în Faptele Apostolilor:

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei (ucenicii), S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu”( Matei 16:19).

El i-a dus afară pînă spre Betania. Şi-a ridicat mîinile , şi i-a binecuvîntat. pe cînd îi binecuvînta, S-a despărţit de ei , şi a fost înălţat la cer.”(Luca 24:50-51).

După ce a spus aceste lucruri, pe cînd se uitau la El, S-a înălţat la cer , şi un nor L-a ascuns de ochii lor.”(Faptele Ap.1:9)

Din aceste pasaje biblice observăm următoarele:

înălţarea lui Isus s-a făcut în ochii ucenicilor. Ucenicii au fost martorii acestui eveniment, ei au văzut cum Isus S-a înălţat la cer , deci înălţarea Domnului nu poate fi nicidecum un mit.

înălţarea lui Isus este o împlinire a Scripturii care spune că:  „ Şi , după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului” (Ioan 3:14).

înălţarea lui Isus arată că El este Dumnezeu şi are putere în cer şi pe pămînt.

-înălţarea lui Isus arată spre faptul că Isus este Rege care stă la dreapta lui Dumnezeu. Înălţîndu-se la cer, Isus stă şi acum la dreapta Tatălui şi are putere să judece pe cei care nu au crezut în El şi-n lucrările Lui.

Creştinii sărbătoresc în această joi Înălţarea Domnului şi se salută cu  Hristos S-a înălţat!.

Fie ca această sărbătoare să ne apropie mai mult de Cel care a murit, a înviat şi S-a înălţat pentru omenire.

Cum s-a desfăşurat Sărbătoarea Familiei

Ieri, pe Piaţa Marii Adunări Naţionale,începînd cu orele 16.00 s-a desfăşurat Sărbătoarea Familiei la care au fost bineveniţi toţi cei care ţin la promovarea şi păstrarea valorilor familiei. DSCN0219 A fost o sărbătoare  frumoasă în care s-a accentuat despre criza familiei din toate societăţile şi în special a celei în care trăim noi. S-a vorbit despre originea familiei, care a fost instituită de Dumnezeu atunci cînd l-a creat pe om : „ Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” (Genesa 2: 18). Dumnezeu a alcătuit familia dintr-un bărbat şi o femeie şi a stabilit nişte principii ca aceasta să fie fericită: „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei , după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mîntuitorul trupului. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea”(Efeseni 5:22-25).DSCN0229

Un alt aspect l-a care s-a făcut referire a fost cel al divorţului în familie. Statisticile arată că azi se înregistrează  mai multe divorţuri decît căsătorii.Biblia se pronunţă foarte clar împotriva divorţului: „Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel.”(Maleahi 2: 16). Divorţul are un impact adînc asupra celor doi soţi , asupra copiilor mai ales, de aceea Dumnezeu se pronunţă împotriva acestuia. Astăzi tinerii aleg o altă varaiantă ca să evite divorţul: nici nu se căsătoresc , dar locuiesc împreună ca soţ şi soţie. Acesta este concubinajul sau Biblia îl mai numeşte curvie care este un păcat.

Migraţia peste hotarele ţării este un alt fenomen care afectează  familiile. Copiii rămîn abandonaţi de părinţii lor, în grija bunicilor sau a rudelor , sunt lipsiţi de afecţiunea părintească. Despre aceasta m-am referit într-un articol anterior.

Avortul este  alt aspect care atacă foarte multe familii. Dumnezeu se pronunţă foarte clar împotriva acestei crime(„Să nu ucizi”), căci nimeni nu are dreptul să determine longevitatea vieţii cuiva, doar Dumnezeu este în drept să o facă. Avortul este un omor şi atrage după sine pedeapsa lui Dumnezeu.DSCN0244

Acestea şi alte aspecte ale familiei au fost menţionate  la această sărbătoare, cert este faptul că o societate este sănătoasă în măsura în care are familii sănătoase. Sărbătoarea de ieri ne-a amintit încă o dată acest lucru . Totodată s-a subliniat că dacă vrem să  facem parte dintr-o societate sănătoasă, trebuie să condamnăm orice formă de promovare a imoralităţii  care propagă nonvalorile  şi atentează la integritatea morală a individului, a familiei şi a generaţiei de urmaşi. Spre final s-a dat citire Declaraţiei cu privire la principiile de constituire , rolul şi importanţa familiei şi s-a propus ca să fie sărbătorită anual a treia duminică din luna mai. Deasemenea s-a făcut un apel ca fiecare din noi să facem tot de depinde de noi  pentru a asigura copiilor noştri un mediu moral sănătos, ca împreună să avem parte de o viaţă fericită şi binecuvîntată în ţara noastră.

Cum să păstrezi relaţiile de prietenie.

f350ffd303

Recent am întîlnit o situaţie foarte tristă cînd 2 foarte buni prieteni au rupt relaţia lor de prietenie, care a durat foarte mult timp  şi de care se bucurau ambii. Dar după ruptura aceasta s-a creat între ei o situaţie care aparent este normală, dar nu mai este ceea ce a fost odată şi desigur că suferă ambii. De aceea am hotărît să plasez acest articol, căci cred eu că este un fenomen foarte des întîlnit. În acest articol nu fac referire la prieteniile amoroase dintre doi tineri, care ies la întîlnire, ci la o relaţie amicală, o relaţie de tovărăşie, care nu are la bază elemente romantice.

1.  Realizează importanţa păstrării prieteniei. Biblia spune

Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate.”  (Prov. 17:17) .  Deci relaţiile de prietenie pot să nu se vadă atunci cînd toate decurg bine şi frumos, doar atunci cînd eşti în nenorocire simţi cu adevărat cît este de bine că ai un prieten adevărat care îţi va sări imediat în ajutor şi-ţi va fi alături. Desigur aceasta nu înseamnă că trebuie să menţii aceste relaţii numai pentru ca să te foloseşti de prietenul în necaz, dar nici nu abuzezi de el fără nici un rost sub motiv ca prietenul tău să-şi arată prietenia.

2.  Asigură-te că prietenul tău este unul adevărat după cum spune înţeleptul Solomon în proverbe:

Săracul este urît chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni.” (Prov. 14:20).   Ştim foarte bine că atunci cînd  un om este de succes sau bogat sau cu o poziţie înaltă în societate atunci el are foarte mulţi prieteni, dar nu toţi îi sunt prieteni adevăraţi, pentru că ei vor ca să fie prieteni cu el doar pentru interese personale şi atunci nu te poţi baza pe ele niciodată. Tot Solomon mai spune:

„Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine la tine mai mult decît un frate.” (Prov. 18:24) După cum am văzut mai sus adevăratul prieten se vede în necaz. Tot aşa nu te lega cu cel invidios care la un moment dat te va lovi pe de la spate.

3.  Nu permite ca neînţelegerile sau mînia  să vă despartă. Foarte multe prietenii frumoase care au durat mulţi ani la rînd au fost distruse de la o ceartă fără să aibă un motiv temeinic  sau la mînie. Scriptura spune:

Cine este încet la mînie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii.” (Prov.14:29). Şi apoi mai spune:

Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.” (Prov. 17:9).  De aceea cînd a greşit unul într-o relaţie de prietenie apoi a regretat-o şi şi-a cerut iertare este frumos din partea celuilalt să nu mai pomenească această greşeală niciodată, nici chiar la mînie, pentru că atunci eşti cel mai tentat să te răzbuni sau atunci cînd tu ai greşit şi doreşti ca să-ţi diminuiezi cumva greşeala ta prin aducerea aminte a greşelei prietenului tău, în loc să te pocăieşti de ea.  Şi apostolul Pavel ştia cît este de important să-ţi păstrezi cumpătul, de aceea el zice:

„Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mînia voastră„. (Efes. 4:26). Atunci cînd la mînie ai greşit în faţa aproapelui tău, mergi cît mai repede de te împacă cu el , chiar în ziua aceea.

4.  Preţuieşte şi cultivă relaţia de prietenie. Orice relaţie de prietenie trebuie cultivată. Uneori ele încep de la sine, dar mai apoi ele trebuie cultivate ca această relaţie să crească, să vă unească şi apoi să vă bucuraţi de prietenia unul cu altul.   Chiar Domnul Isus Hristos cînd Şi-a făcut prieteni din ucenicii Lui , cei 12 apostoli El le-a zis:

Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpînul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rînduit să mergeţi şi aduceţi roade, şi roadele voastre să rămînă, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:13-16). El înainte de aceasta a petrecut cu ei aproximativ 3 ani şi jumătate timp în care le-a făcut cunoscut voia Tatălui, apoi din dragoste El şi-a dat viaţa pentru ei, ca pe urmă să Se ducă să le pregătească un loc în casa Tatălui, ca acolo unde este El să fie şi ei.(Ioan 14:3).

5.  Ce să faci ca să ai un prieten adevărat? Acum ai ocazia ca să-L ai pe Domnul Isus ca prieten prin acceptarea Lui ca Domn şi Mîntuitor. De aceea primeşte-L chiar azi în inima ta prin rugăciunea de pocăinţă şi apoi cultivă această relaţie în fiecare zi prin studierea Cuvîntului Său, ca să ai parte de promisiunea Lui minunată: „iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin”.

Film documentar ” Agonia surzilor” despre evenimentele din 7 aprilie

A apărut filmul documentar care descrie şi interpretează evenimentele din perioada 7-15 aprilie 2009. El poate fi vizionat  pe portalul de ştiri unimedia .md

Ziua de naştere a soţiei mele!

Picture 013 Astăzi este ziua soţiei mele scumpe, Diana!Îi doresc în această zi să aibă parte de toate binecuvîntarile Domnului Isus în care am crezut ambii cu 8 ani în urmă şi pentru care Diana are o dragoste deosebită şi dorinţă de a-L urma. Bibilia spune că o soţie bună este un dar de la Dumnezeu, vreau să-I mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat aşa un dar  minunat.

Diana,  te iubesc foarte mult şi vreau să-ţi mulţumesc pentru viaţa frumoasă pe care o avem împreună şi pentru susţinerea pe care mi-o oferi în ceea ce facem împreună pentru Domnul nostru Isus Hristos. Doresc ca toate cuplurile să aibă parte de o viaţă frumoasă de căsătorie şi plăcută înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Cu multă dragoste soţul tău , Ghenadie.

Cel mai bun film educaţional al anului

Opoziţia a refuzat să voteze preşedintele.

După cum am anunţat în articolul  anterior, pentru astăzi s-a preconizat alegerea preşedintelui ţării.   PCRM a înaintat candidatura d-nei Zinaida Greceanîi care a obţinut 60 de voturi. Partidele din opoziţie nu au participat la procedura de alegere a preşedintelui, anunţă unimedia.md. Vladimir Voronin a anunţat că la 28 mai vor fi alegeri repetate pentru funcţia de preşedinte , iar PCRM va înainta aceeaşi candidatură.

Să ne rugăm pentru alegerea preşedintelui ţării!

Mîine, 20 mai , la şedinţa parlamentului  se va alege preşedintele ţării. Prognozele sunt multe şi împărţite. Noi ca şi naţiune şi ca şi cetăţeni, vrem să avem în fruntea ţării un preşedinte care să iubească ţara pe care o conduce, vrem să fie un om integru care să ştie să pună mare preţ pe valori sănătoase şi să facă bine ţării. De aceea vrem să ne rugăm pentru alegerea unui astfel de om aşa cum ne învaţă Scriptura ca să ” ne rugăm pentru cei înăltaţi la dregătorii”(1Timotei 2:2 ). Propun cititorului să se roage pentru alegerea preşedintelui ca să trăim paşnic şi liniştit  în ţara noastră Moldova.