Category Archives: întrebări-răspunsuri

Legi scrise şi nescrise în familie.

Întrebare:
Puteţi să lăsaţi un articol despre statutul soţilor în căsătorie, şi ceva despre combinarea legilor scrise şi nescrise în familie.

I. În primul rînd, atît soţul, cît şi soţia au aceeaşi valoare înaintea lui Dumnezeu.   „…în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci, dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu.”

II. Ca rol , fiecare îşi are responsabilitatea  sa :

A. Bărbatul este capul familiei „Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.” De  aceea lui îi revine să ia deciziile şi iniţiativa în familie, cît şi resposabilitatea de a o iubi şi a o întreţine. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.  Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica

B. Femeia este un ajutor potrivit pentru bărbat, acesta este scopul creării femeii. Încă de la Genesa Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” De aceea ei îi revine să asculte şi să se supună lui:  „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;  căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.” Desigur că această supunere este o alegere a femeii, nu o impunere din partea bărbatului.

De aceea pornind de la aceste două  învăţături, în fiecare familie sunt legile sale „scrise şi nescrise” care pot varia, de la o familie la alta, în dependenţă de educaţia şi deprinderea fiecăruia. Dar indiferent de acest lucru trebuie să fie nişte legi care guvernează în familie, ca acesta să fie puternică, statornică şi în care membrii ei sunt împliniţi şi fericiţi. Şi aceste legi sunt date de Cel ce a creat căsătoria  –  Dumnezeu, în Cuvîntul Său.

Pentru mai multă claritate , vă îndemn să studiaţi cursul „Căsătorie fără regrete”!

Publicitate

Să reflectăm: ce este bunul simţ?

În societatea actuală se pare că termenul „bunul simţ ” este pe cale de dispariţie. bsTot mai rar întîlneşti oameni cu bun simţ. Vreau , prin acest articol, să reflectăm fiecare şi să dăm o imagine corectă a bunului simţ.  Te invit, scump cititor, să participi activ prin propuneri, răspunsuri, meditaţii  la comentarii ca să analizăm împreună ce este bunul simţ , care sunt calităţile omului cu bun simţ  şi ce putem face ca bunul simţ să revină.

Scump cititor!

 

                     

  La pagina întrebări-răspunsuri ne poţi adresa întrebări care te interesează , te frămîntă. Poţi adresa orice întrebare, iar noi vom căuta să-ţi dăm un răspuns potrivit.