Monthly Archives: august 2009

Tu eşti Cel mai minunat…

Reclame

Proiect didactic pentru 1 septembrie 2009

Subiectul:  Sunt cetăţean activ şi responsabil al Republicii Moldova

Clasa: a XII-a

Obiective: elevul va fi capabil să :

O1-să  formuleze  judecăţi de valoare privind responsabilităţile ce le revin în calitate de cetăţeni al Republicii Moldova;

O2- să  manifeste dorinţă şi acţiune  în vederea implicării active în viaţa ţării.

Tehnici utilizate: freewriting,  discuţia dirijată,  autoevaluarea

Desfăşurare:

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Evocarea

Salută ,organizează elevii

Realizarea sensului

  • anunţă subiectul şi obiectivele lecţiei
  • scrie, din timp, următoarele citate:

„Îţi iubeşti patria nu pentru că e mare, pentru că e a ta”(Seneca)

„Soarele patriei dă tuturor lucrurilor un farmec ce nu se mai găseşte în nici o altă parte a lumii”(H.de Balzac)

Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe cari ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie(Biblia)

”Oricare bun cetăţean are datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale”, (M.Eminescu)

  • ­propune elevilor care sunt aşezaţi în perechi să mediteze asupra acestor aforisme şi să se expună pe marginea lor
  • cere elevilor să  definească noţiunea de cetăţean(DEX: cetăţean-,i,-e Locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat).!!! Definiţia cere ca cetăţeanul să aibă anumite responsabilităţi faţă de stat.
  • Desenează următorul tabel şi propune elevilor ca să-l completeze cu  ceea ce cred că trebuie să reprezinte un cetăţean activ şi care sunt responsabilităţile acestuia:

Activ

Responsabil

-se informează despre toate evenimentele din ţară;

-cunoaşte problemele ţării şi să se implice în soluţionarea lor;

-manifestă în toate acţiunile sale dragoste de ţară ;

– se roagă pentru ţara în care l-a pus Dumnezeu să trăiască(căci nimic nu este la întîmplare);

-contribuie cu ceea ce dispune spre binele ei;

– participă la viaţa socială, culturală ,politică , religioasă a ţării

-să contribui la binele comun al ţării;

-să  lupt pentru păstrarea valorilor morale ale ţării şi pentru sănătatea moral-spirituală a poporului meu 

-să lupt contra imoralităţii şi fărădelegilor din ţară;

-să manifest bun simţ şi respect  în relaţie cu alţi cetăţeni;

-să păstrez ceea ce s-a construit de înaintaşii noştri;

-să nu-mi părăsesc definitiv ţara;

-să  jetfesc  cu timpul meu  pentru a coopera spre binele ei;

-să  motivez pe alţii să se implice în viaţa societăţii din care facem parte

* cere să se facă concluzii în baza celor expuse şi analizate(Un cetăţean este activ atît timp cît îşi iubeşte ţara şi se implică în ea, toţi cetăţenii sunt chemaţi să fie responsabili de a acţiona doar spre binele ţării prin cooperare comună şi a înlătura ceea ce ar putea duce la distugerea unei naţiuni)

Ascultă , reţin

Meditează

Se expun

definesc

Completează

deduc

Reflecţia

Adresează elevilor întrebarea şi cere ca ei să-şi dea un răspuns pentru sine: Ce fel de cetăţean sunt eu : activ şi  responsabil sau unul pasiv, indiferent care nu se implică în viaţa ţării , stă cuminte deoparte şi afirmă că el nu poate face nimic şi că contribuţia lui ar fi una inutilă şi neînsemnată sau te implici permanent şi te doare pentru ceea ce se întîmplă şi pentru starea ţării tale? Se autoanalizează

Sugestii pentru proiectarea didactică a primei ore a anului şcolar 2009-2010

Fiindcă în ultimile zi tot mai mulţii caută pe blog mostre de proiecte didactice pentru prima oră a anului şcolar 2009 -2010, am decis să propun vizitatorilor un astfel de exemplu, pe care-l poate vedea pe portalul moldovacreştină.net, precum şi pe blogul lui Alexandru Curbet.

Demonstraţie Taekwon-do de Ziua Independenţei

Astăzi, clubul „Dunamis” a acceptat cu plăcere invitaţia Consiliului Raional Călăraşi să prezinte un program demonstrativ de taekwon-do.

Picture 059

Picture 053

Picture 044

Picture 037

27 august-18 ani de independenţă

moldova_flagPe 27 august împlinim 18  ani de independenţă de sub ocupaţia imperiului socialist. Independenţa presupune că de 18  ani noi, ca popor,  ne hotărîm singuri soarta şi direcţia pe care o alegem ca să mergem în mod liber şi fără presiune.  Şi acesta înseamnă independenţă atît a poporului, cît şi a individului.  Mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta, căci El vrea ca noi să fim liberi şi să nu fim robii nimănui, îndeosebi să nu mai fim robi ai păcatului. Domnul Isus spune: „…veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” – slobozi de păcate „Căci, atunci cînd eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.” De aceea a venit Domnul Isus ca să ne elibereze de sub robia păcatului care ne stăpîneşte  şi care are ca consecinţă separarea eternă de Dumnezeu. Şi odată ce crezi în Domnul Isus şi ai fost născut din nou prin pocăinţă păcatul nu mai are nici o stăpînire asupra ta „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest mare dar şi să trăim aşa cum spune apostolul Petru: „Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu.

Cu această ocazie vrem să felicităm toată naţiunea din Republica Moldova cu această frumoasă sărbătoare şi să învăţăm să preţuim ce ne-a dat Dumnezeu!

Întîlnirile dintre băieţi şi fete: bine sau rău?

Acesta este titlul articolului pe care vi-l recomand să-l citiţi. Îl puteţi citi pe blogul lui Adrian şi Violeta Blajinschi şi puteţi apoi să vă expuneţi pe marginea acestui subiect.

Cum să-ţi alini dorul de casă?

nostalgieAzi foarte mulţi oameni se află departe de casa şi ţara natală.Unii îşi găsesc plăcerea şi satisfacţia  acolo unde sunt, alţii sunt mistuiţi de dorul de casă,dar nu se pot întoarce din diferite motive, unii sînt mai ataşaţi de locurile natale, alţii sunt mai reci în această privinţă şi se simt bine oriunde.  Cuvîntul „dor” este unul specific pentru limba noastră, el nu se mai întîlneşte în alte limbi şi nici nu poate fi tradus, căci nu este exact şi îşi pierde conotaţia. El este definit astfel:

DOR, doruri, s.n. Dorință puternică de a vedea sau de a revedea pe cineva sau ceva drag, de a reveni la o îndeletnicire preferată; nostalgie.

Ce să faci cînd eşti departe de casă şi dorul nu poţi să ţi-l alini?

1. Caută-ţi o activitate care să-ţi ocupe timpul. Încearcă să munceşti sau să înveţi acolo unde eşti, aceasta îţi va acoperi starea de dor din inimă.

2.Zideşte relaţii noi . Nu căuta să te izolezi şi să stai departe de toată lumea, aşa îţi va fi mai greu. Comunică cu cei din mediul în care te afli ca să-i cunoşti şi ca să poată şi ei la rîndul lor să te susţină şi să te simţi încurajat.

3.Este ocazia ca să te apropii de Dumnezeu.Departe de casă, cînd te simţi singur şi a nimănui, este bine să te apropii de Dumnezeu care promite celui ce va veni la El :  „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”

4.Roagă-te. Prin rugăciune poţi să-I spui lui Dumnezeu să te ajute să depăşeşti acest dor şi să-L rogi să fie cu tine ca să nu te simţi singur.

5.Studiază Scriptura. Alege să studiezi Biblia care îţi va alina dorul , te va încuraja, te va ajuta să rezişti şi-ţi va da un scop şi o direcţie în viaţă.

6 .Dacă este posibil, nu părăsi pe mult timp casa. Dacă eşti căsătorit sau dacă trăieşti cu părinţii, caută să nu pleci pe prea mult timp de acasă. Iarăşi dacă este posibil , nu pleca singur, ia-ţi partenerul de căsătorie.

6.Ţine legătura cu cei de acasă. Comunică cu ei , acuma sunt atîtea mijloace de comunicare, nu este o problemă să comunici cu cei de acasă, ei te vor ajuta să-ţi potoleşti dorul.