Monthly Archives: iulie 2010

Părinţii la bătrâneţe: povară sau împlinirea poruncii a 5-a?

Astăzi am citit un articol care m-a tulburat:  un bărbat,  împovărat de grija mamei lui bătrâne şi bolnave, în vârstă de 80 de ani, a dus-o  şi a lasat-o  pe scările Casei Guvernului , afirmând că de acum să se îngrijească el de ea.  Poliţiştii au luat-o şi au  dus-o acasă, iar  cei doi feciori ai bătrânei au închis poarta şi au refuzat s-o primească în casa pe care le-a lăsat-o moştenire. Citiţi în continuare pe http://infostraseni.md/%C8%99tire/348/ şi expuneţi-vă pe marginea celor relatate.

Tocmai despre acest subiect vorbeşte Dumnezeu în Cuvântul Său, Biblia, atunci când afirmă:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă  Domnul Dumnezeul tău”. (Exod.20:12)

Aceasta este una din cele 10 porunci date de Dumnezeu poporului Israel când acesta urma să intre în ţara promisă, Canaan.

Verbul „a  cinsti” înseamnă:  a respecta, a onora, a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva cinstea cuvenită, deci această poruncă presupune respectul părinţilor, iar aceasta se vede şi în îngrijirea acordată lor atunci când ei nu sunt în stare să o facă singuri  şi au nevoie de ajutor din partea celor pe care i-au  crescut, precum şi responsabilitatea de a-i proteja, ceea ce nu am văzut în cazul de mai sus.

Aceasta nu este o opţiune , ci este o poruncă (tot spre beneficiul nostru ), dovadă  fiind şi verbul la imperativ folosit aici, deci nerespectarea acestei porunci este nerespectarea Cuvântului lui Dumnezeu , care este păcat şi care se pedepseşte. Apoi , dacă alegem să ne cinstim părinţii, aceasta va fi un frumos exemplu pentru copiii noştri , care vor vedea felul corect de raportare la părinţi  şi vor fi şi ei motivaţi să-i cinstească la fel pe părinţii lor.

Apoi , această poruncă conţine în sine o promisiune, o binecuvântare: ţi se vor lungi zilele, deci Dumnezeu promite că ne va da viaţă lungă dacă ne vom cinsti părinţii.

Cum îţi cinsteşti tu părinţii ? Simt ei acest lucru?

Publicitate

Impresii de la sesiunea „Doctrinele Bibliei”

Aşa cum v-am anunţat anterior, în perioada 5-14 iulie în tabăra „Ghiocel” de la Căuşeni a avut loc sesiunea „Doctrinele Bibliei”  în cadrul căreia am studiat cursul „Legământul„. A fost o sesiune extraordinară, căci aici am avut posibilitatea să studiem adevăruri vitale pentru orice om care a încheiat un legământ cu Domnul Isus, adică s-a pocăit. Studiind acest curs, conştientizezi seriozitatea legământului pe care Dzeu l-a iniţiat cu omul. Pe când omul era păcătos, Dumnezeu , în dragostea şi mila Sa, a iniţiat un nou legământ cu omul, dându-L pe Isus ca jertfă de ispăşire pentru păcatele oamenilor . Astfel Isus ne-a deschis intrare slobodă la Tatăl şi prin sângele Lui avem acces liber  în Locul Preasfânt, care este Împărăţia lui Dumnezeu şi viaţă veşnică. Acest legământ este unul plin de beneficii, căci oferă mântuire, iertarea păcatelor şi promisiunea Duhului Sfânt care va locui în noi. Nouă ni se cere doar o condiţie-să credem în Isus ca Fiu al lui Dumnezeu.

Deasemenea am putut să facem diferenţa şi legătura dintre cele 3 legăminte: avraamic, vechiul şi noul legământ şi am văzut că Noul Legământ este mai bun decât cel vechi prin faptul că este realizabil pentru cel care crede, pe când cel vechi nu era realizabil pentru om , căci acesta nu avea Duhul,  făgăduit de proorocii Ezechiel şi Ieremia,  şi oamenii  nu aveau putere ca să împlinească Legea. În legământul Nou noi avem această putere, căci Dumnezeu a pus Duhul Său în noi ca noi să putem împlini poruncile Sale.Deci , vedem că Dumnezeu a iniţiat acest legământ şi tot El ne dă posibilitatea să-l ţinem, iar intrând în el , prin credinţă, suntem numiţi „fii ai lui Avraam ” şi credinţa noastră , ca şi a lui Avraam , ne este socotită ca neprihănire. (Galateni 3).

Când realizezi importanţa acestul legământ şi poziţia pe care ne-o dă Dumnezeu în cadrul acestui , nu mai poţi trăi condus de firea pământească, nu mai poţi face ce vrei, ci te laşi călăuzit de Duhul Sfânt ca să împlineşti voia Tatălui şi să te bucuri de binecuvântările în părtăşie cu El.

Recomand studierea acestui curs oricui vrea să înţeleagă ce presupune a intra într-un legământ cu Isus şi a trăi ca şi partener de legământ alături de Cel care L-a iniţiat şi este gata să -ţi ofere doar beneficii de la relaţia cu El.

Mulţumim mult Domnului pentru această posibilitate şi învăţătorilor noştri Vasile şi Năstica Filat care ne-au ajutat să vedem aceste lucruri.

Atenţie! Tabără la jumătate de preţ!!!

În perioada 8-13  iulie în tabăra „Eden”  se organizează o tabără de odihnă pentru toţi adolescenţii şi  tinerii de la 13 ani şi mai mari.

Sunt invitaţi toţit care doresc să petreacă un timp frumos şi distractiv, să-şi facă noi prieteni şi să studiem împreună cum să avem o viaţă de adevărată închinare.

Necesarul pentru tabără:

1. Certificatul medical,

2. Lucrurile necesare pentru igienă,

3. Costum de baie.

Pentru înscriere sunaţi la tel. 079006116 .

Curs de LIMBA ROMÂNĂ pentru toţi

Pe parcursul acestui an am lucrat , împreună cu  dl. Vasile Filat, la elaborarea unui manual de limba română. Manualul este axat pe studierea gramaticii şi sintaxei propoziţiei româneşti, este într-o formă simplă şi accesibilă pentru fiecare şi este destinat celor care vor să-şi asimileze o scriere şi o vorbire corectă în limba maternă.   El cuprinde exemple explicate, aşa încât studentul nu va fi informat doar, ci va avea o înţelegere clară a celor prezentate şi va avea posibilitatea să  practice direct pe  manual cele învăţate.  Alt beneficiu este că manulul cuprinde texte din întreaga Evanghelie după Luca , astfel cel care va studia va avea posibilitatea să cunoască viaţa  şi învăţăturile Domnului Isus şi să aleagă să trăiască potrivit cu ele.

Manualul va fi predat pentru prima dată în cadrul sesiunii  „Doctrinele Bibliei” care va avea loc la tabăra de odihnă „Ghiocel” din or. Căuşeni în perioada 5-14 iulie. De aceea invit să parcurgă acest curs  pe toţi cei care au dificultăţi la studierea gramaticii  sau cei care ţin să-şi formeze competenţe de scriere şi vorbire corectă a limbii române.

Pentru detalii contactaţi-mă la numerele l de telefon (0237) 27652,   079001331  sau scrieţi la comentarii.