Monthly Archives: ianuarie 2013

Cum folosim pronumele CAREVA?

Deseori observăm în comunicarea orală și cea scrisă utilizarea greșită a pronumelui careva.  Iată despre ce contexte este vorba:

 • Am observat careva abateri de compartament la acest elev.
 • Se pare că a existat careva problemă în funcționarea corectă a sistemului.
 • La raportul anual  s-a vorbit de careva sume care au trezit bănuieli celor prezenți.
 • Studenții au avut careva întrebări.

Se pare că acest careva este o calchiere din rusă:  какие-то, какой-то, какие-либо etc.: în „am avut careva întrebări” se recunoaşte foarte bine modelul „у нас были какие-то вопросы”, „o careva problemă” derivă din „какая-то проблема”, „careva abateri” – din „какие-либо нарушения”.

Să nu uităm că careva este un pronume nehotărât, sinonim cu cineva, vreunul, oricare. De regulă, se foloseşte în legătură cu o persoană necunoscută, pe care vorbitorul nu o identifică numind-o concret. Pentru că este pronume, e greșit să-l folosim ca adjectiv, care caracterizează un substantiv și  nu-l înlocuiește. Nimeni nu va spune “cineva nereguli” sau “cineva întrebări”. DEX-ul prezintă următoarea definiție:

CAREVÁ pron. nehot. Indiferent care; cineva; vreunul; oricare.

Așadar, în enunțurile prezentate mai  sus este suficient să folosim doar articolul nehotărât sau el poate lipsi chiar(în cazul enunțului 3 de mai jos), iar pronumele careva poate fi înlocuit cu: niște, o, anumite, oarecare etc și vom spune:

 • Am observat niște abateri de compartament la acest elev.
 • Se pare că a existat o problemă în funcționarea corectă a sistemului.
 • La raportul anual, s-a vorbit de sume care au trezit bănuieli celor prezenți.
 • Studenții au avut anumite întrebări.

dar

 •  Ştie careva (= cineva, vreunul) la ce oră avem ședința?
 • Careva din colegi a anunțat direcția despre conflictul de la ora de matematică.

 

Să vorbim corect!

Cum folosim prefixele ANTI- și ANTE- ?

Pentru a utiliza corect cuvinte având în componența lor aceste două prefixe, trebuie să ținem cont de sensul pe care-l poartă acestea. Așadar:

* folosim prefixul ANTE–  în cuvintele care au semnificația “înainte de”, „de până la”.

De exemplu:

 •  antebelic, antebraț, antegardă,
 •  anteproiect, antestepă, antevorbitor,
 •  antetitlu, antepiață, anteflexiune,
 •  a antedata, antetren, antemeridian,
 • anterior, anteriu.

Excepție: anticameră.

Acest cuvânt este un neologism împrumutat din limba italiană care  şi-a păstrat forma existentă în limba de origine.

* folosim prefixul ANTI–  în cuvintele care au semnificația  “contra”, „împotrivă”, „opus”:

De exemplu:

 • antiacid, antiaerian, antialcooloc,
 • antiatomic, antiastmatic, antiștiințific,
 • antiteză, antibiotic, anticiclon,
 • antidot, anticanonic, anticoagulant,
 •  antialergic, anticlor,anticorosiv,
 • anticorpi, antihrist,antirachetă,
 •  anticariat, antiepidemic,antiimperialist,
 • antipod,antifascist.

 

 

 

                                                                                                            

Ce este botezul și cine poate fi botezat?

   Pentru că zilele acestea poporul nostru sărbătorește Boboteaza sau botezul Domnului Isus, vreau să te încurajez , drag cititor, să citești acest articol de pe portalul www.moldovacrestina.net care vorbește despre semnificația botezului.

1. Mărturia unui cuget curat

În Epistola I a lui Petru scrie astfel despre semnificaţia botezului:

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. (1 Petru 3:21-22)

Deci, botezul nu ne mântuieşte, pentru că nu ne curăţă de întinăciunile trupeşti, ci este mărturia pe care o depunem noi în faţa oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu prin care adeverim că cugetul nostru a fost curăţit prin sângele Domnului Isus în care am crezut.

2. Identificarea cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris astfel despre botez:

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:3-5)

Deci, prin botez, noi, creştinii, prin credinţă, ne-am identificat cu moartea şi învierea Mântuitorului.

Ce trebuie să știm înainte să ne botezăm?

1. Credinţa din inimă este condiţia de bază

În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum Duhul Sfânt l-a trimis pe Filip să-i predice Evanghelia unui famen etiopian care a înţeles şi a primit Vestea Mântuirii.

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 8:36-37)

Nu se poate boteza cineva care nu crede din toată inima în Isus Hristos.

2. Pocăinţa este o altă condiţie de bază

În ziua Cincizecimii, Apostolul Petru le-a propovăduit Evanghelia celor adunaţi în Ierusalim:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:37-39)

Pocăinţa nu este doar regretul pentru păcatele făcute, ci intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus, este naşterea din nou  sau botezul cu Duhul Sfânt. Această transformare în viaţa omului este obligatorie pentru ca să poată primi botezul cu apă.

3. Botezul este porunca Domnului Isus

Unii oameni zic că s-au pocăit şi au încheiat legământ cu Domnul Isus, dar nu se grăbesc să se boteze, de parcă nu ar lua seama la cuvintele Mântuitorului care, înainte de înălţarea Sa la cer, a spus ucenicilor:

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Dacă zici că ai ales să asculţi de Domnul Isus din toată inima, trebuie să te botezi şi să nu amâni acest lucru. Apropie-te de pastor sau de preotul bisericii locale unde ai ales să te închini şi spune-i despre dorinţa ta să te botezi cât mai curând ca să poţi fi înscris la cursurile de catiheză.

Conferința de presă: Evoluționismul afectează negativ educația copiilor

http://www.moldovacrestina.tv/musicvideo.php?vid=ba6393fa8

http://www.publika.md/biserica-baptista-buna-vestire–teoria-evolutionista-influenteaza-negativ-elevii_1215881.html

http://www.jurnal.md/ro/news/biserica-baptista-cere-revizuirea-i-corectarea-manualelor-colare-945134/

Ce părere are cititorul despre aceasta?

De asemenea, mai multe articole la acest subiect, poți găsi pe www. alexcurbet.wordpress.com.

Cum m-a ajutat seminarul cu bloggerii

Astăzi, în incinta bibliotecii „Lomonosov” din Chișinău, a avut loc seminarul pentru bloggeri. În prima parte a zilei am făcut o evaluare a activității de blogging pe care am desfășurat-o în anul care a trecut. În a doua parte a zilei ne-am stabilit cu toții împreună o listă de priorități pe care le fixăm pentru anul 2013 și am văzut cum putem să slujim și să împlinim cât mai bine nevoile cititorului. Acest seminar m-a ajutat foarte mult să-mi verific bine calitatea articolelor pe care le scriu(or, nu vrem ca să scriem pentru număr), relevanța și utilitatea lor pentru cel care le citește. Am înțeles cât este de important să folosesc acest instrument al mass-mediei ca să le transmit oamenilor valorile creștinești din Scripturi , azi când imoralitatea și  nonvalorile sunt promovate tot mai mult. Am văzut , totodată,  cât este de esențial să cunosc eu profund Scripturile ca să pot prezenta un mesaj corect și care să aducă  creștere spirituală și mângâiere pentru cititor. De asemenea, mi-a plăcut afirmația pe care a subliniat-o Vasile Filat, autorul portalului  www.moldovacrestina.net , că eficiența unui blog nu se măsoară în numărul de vizitări pe care le are acesta zilnic, ci în impactul pe care-l are asupra cititorului și cât de practic și personal l-a ajutat și la ce acțiuni l-a motivat. Aceasta m-a motivat și mai mult să scriu pentru cititor cu dedicare și cu dorința de a sluji cât mai bine prin acest blog, astfel ca oamenii să plece cu sufletul vindecat și să fie motivați să trăiască o viață în ascultare de Dumnezeu.

Mulțumim atât gazdei seminarului , biblioteca Lomonosov, care ne-a primit cu multă ospitalitate, dar și organizatorului seminarului, Vasile Filat, care ne-a încurajat  să vedem fiecare cât de mult putem folosi mass-media în promovarea valorilor sănătoase pentru societate.

Impresii de la sesiunea „Într-o zi mă voi căsători”

În perioada 2-11 ianuarie , în incinta sanatoriului „Bucuria” de la  Vadul lui Vodă s-a desfășurat sesiunea Consiliere Spirituală din cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive. La această sesiune am studiat foarte detaliat cursul Într-o zi mă voi căsători de Kay Arthur. Cu toții, în jur de 60 de persoane, am avut posibilitatea să parcurgem împreună acest curs care oferă pregătire practică pentru o căsătorie fără regrete și este destinat celor necăsătoriți, celor căsătoriți și oricărui dorește să aibă o familie trainică și o căsnicie fericită. Cursul cuprinde 10 lecții și abordează subiecte foarte practice, de exemplu:

 • – este femeia inferioară bărbatului sau au aceeași valoare;
 • -care trebuie să fie atitudinea mea față de sexualitate;
 • -care este perspectiva lui Dumnezeu asupra virginității;
 • -ce este dragostea;
 • -cum să avem o comunicare sănătoasă în familie;
 • -care sunt rolurile în familie , cine conduce căsnicia și cum să procedezi dacă unul din parteneri nu este de acord cu celălalt;
 • -ce trebuie să facă soțul dacă soția nu se supune și ce trebuie să facă soția dacă soțul nu ascultă de Dumnezeu;
 • -cum arată un bărbat și o femeie-model;
 • -cât de statornică este căsătoria și perspectiva lui Dumnezeu asupra divorțului.

DSC_0354A fost un timp în care fiecare am văzut din Sfintele Scripturi că Dumnezeu este Cel care a instituit căsătoria , El a văzut nevoia omului de a nu fi singur și i-a dat un ajutor potrivit pentru a face față sarcinii pe care i-a dat-o. Lui Dumnezeu Îi pasă foarte mult de fiecare familie și dorește ca noi să căpătăm înțelepciune ca să putem fiecare în familie să ne îndeplinim cu dragoste rolul și să zidim o familie trainică, plăcută înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Studiind acest curs, am obținut răspuns foarte clar din Cuvântul lui Dumnezeu cât este de important ca tinerii să se pregătească de căsătorie și aceasta nu se face peste noapte, dar necesită timp și efort. Este foarte important că să se roage pentru ca Dumnezeu să le dea un partener după voia Lui care să fie un bun familist, să  iubească cu drag partenerul de legământ, să aleagă să se supună, să învețe principii de comunicare care să înalțe, nu să doboare, să deosebească dragostea de pasiune și să-și  păstreze curat atât cugetul , cât și trupul până la căsătorie.

Ca și soție, am avut posibilitatea să mă cercetez în relația mea cu soțul, să văd cât de bine îmi îndeplinesc rolul și cum este comunicarea mea: aduc moarte sau dau viață? Lecția a șaptea , care ține de autoritatea deciziei finale în familie, mi-a fost foarte utilă, căci ea dă soluție la multe aspecte din căsătorie și învață că Dumnezeu a rânduit ca în familie soțul să fie capul și lui îi aparține decizia finală și el va da răspuns înaintea lui Dumnezeu de deciziile luate, partea soției este să-l ajute să ia decizii înțelepte, să-i dea sfaturi conform Cuvântului lui Dumnezeu și să nu insiste ca deciziile să fie luate numaidecât așa cum dorește ea, căci din bărbat Dumnezeu va cere socoteală.

De asemenea, la sesiune, am analizat diferite cazuri din căsnicie și cum trebuie să procedeze unul sau altul, am văzut cum putem să oferim consiliere cuplurilor.

Ne-a fost foarte util timpul și datorită planificărilor pe care le-am făcut cu toții și fiecare în parte. Am văzut cum putem să folosim anul care vine pentru ca să slujim cât mai mult și mai bine oamenilor prin învățarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Sunt foarte recunoscătoare învățătorilor noștri, Vasile și Anastasia Filat, care ne-au predat foarte bine și cu multă dedicare această sesiune. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu multă sănătate și împlinire în predarea Cuvântului lui Dumnezeu!