Tag Archives: Biblia

Filmul „Noe” și Biblia

noe-slideAm privit zilele trecute multdiscutatul film „Noe” cu Russell Crowe. Film de mare buget(130 milioane de dolari), acesta a stârnit un „potop” de controverse din cauza devierii substanțiale de la textul biblic. Am depistat foarte multe elemente adăugate, altele exagerate, despre care Biblia nu menționează. Iată ce diferențe mari am observat:

1. Cei trei fii ai lui Noe, Sem, Ham și Iafet, aveau vârste diferite. Cartea Genesa, capitolul 5:32 spune:

Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Ceea ne arată că fiii lui erau gemeni, tripleți, potrivit contextului și nu cu ani diferiți sau decalaje între primul și ultimul fiu.

2. În corabie au intrat alte personaje despre care vorbește Scriptura, este o tânără Ila, pe care au crescut-o de mică și care nu este clar în ce relație este cu Sem,  un bărbat, care a intrat clandestin în corabie și a stat ascuns acolo mult timp, Ham, fiindu-i complice. De asemenea, Ham este prezentat ca și necăsătorit, dar cu o dorință nestăpânită de a avea o soție care să-i continue neamul după potop. Biblia spune clar în cap. 6, v. 18:

 Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

Vedem că în corabie au intrat: Noe cu soția lui, cei 3 fii ai lui și nevestele lor, alte persoane nu sunt menționate! Același lucru este menționat și în capitolul următor:

În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei.(v.13)

Același lucru este menționat și în Noul Testament:

… dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi(2 Petru 2:5)

Deci, vedem că au intrat în corabie în total 8 persoane.

3.  Animalele au fost adormite de Noe și soția lui, folosind plante cu miros care le-a produs somnul viețuitoarelor aflate în corabie.  Biblia spune că potopul a durat 40 de zile și 40 de nopți, iar apele au fost mari pe pământ 150 de zile(Genesa 7:24) și că Noe avea 600 de ani când a intrat în corabie, iar în anul 601 pământul era uscat. Nu știu cât de logic și real este să ții adormite atâta timp viețuitoarele… Biblia nu vorbește că Noe a adormit animalele, păsările, fiarele, târâtoarele, ci dimpotrivă, Dumnezeu i-a spus lui Noe să-și ia în corabie hrană pentru el și pentru animale, altfel la ce-ar mai trebui hrană pentru niște viețuitoare adormite???

Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

4. Noe este prezentat mai degrabă ca salvator al animalelor și nu ca „un om neprihănit care umbla cu Dumnezeu, fără pată dintre cei din vremea lui”.

Regizorul a menţionat că a „studiat fiecare cuvânt” din Vechiul Testament care are legătură cu Noe. Mă gândesc că dacă ar fi studiat cu adevărat fiecare cuvânt, așa cum menționează, nu ar fi deviat și exagerat atât de mult și distorsionat adevărul biblic, ci ar fi prezentat lucrurile așa cum au fost lăsate scrise pe paginile Sfintelor Scripturi, iar filmul ar fi îndemnat pe oameni la un trai neprihănit înaintea lui Dumnezeu și o ascultare de El.

Nu recomand vizionarea acestui film!

 

Publicitate

Ce este botezul și cine poate fi botezat?

   Pentru că zilele acestea poporul nostru sărbătorește Boboteaza sau botezul Domnului Isus, vreau să te încurajez , drag cititor, să citești acest articol de pe portalul www.moldovacrestina.net care vorbește despre semnificația botezului.

1. Mărturia unui cuget curat

În Epistola I a lui Petru scrie astfel despre semnificaţia botezului:

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. (1 Petru 3:21-22)

Deci, botezul nu ne mântuieşte, pentru că nu ne curăţă de întinăciunile trupeşti, ci este mărturia pe care o depunem noi în faţa oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu prin care adeverim că cugetul nostru a fost curăţit prin sângele Domnului Isus în care am crezut.

2. Identificarea cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris astfel despre botez:

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:3-5)

Deci, prin botez, noi, creştinii, prin credinţă, ne-am identificat cu moartea şi învierea Mântuitorului.

Ce trebuie să știm înainte să ne botezăm?

1. Credinţa din inimă este condiţia de bază

În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum Duhul Sfânt l-a trimis pe Filip să-i predice Evanghelia unui famen etiopian care a înţeles şi a primit Vestea Mântuirii.

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 8:36-37)

Nu se poate boteza cineva care nu crede din toată inima în Isus Hristos.

2. Pocăinţa este o altă condiţie de bază

În ziua Cincizecimii, Apostolul Petru le-a propovăduit Evanghelia celor adunaţi în Ierusalim:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:37-39)

Pocăinţa nu este doar regretul pentru păcatele făcute, ci intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus, este naşterea din nou  sau botezul cu Duhul Sfânt. Această transformare în viaţa omului este obligatorie pentru ca să poată primi botezul cu apă.

3. Botezul este porunca Domnului Isus

Unii oameni zic că s-au pocăit şi au încheiat legământ cu Domnul Isus, dar nu se grăbesc să se boteze, de parcă nu ar lua seama la cuvintele Mântuitorului care, înainte de înălţarea Sa la cer, a spus ucenicilor:

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Dacă zici că ai ales să asculţi de Domnul Isus din toată inima, trebuie să te botezi şi să nu amâni acest lucru. Apropie-te de pastor sau de preotul bisericii locale unde ai ales să te închini şi spune-i despre dorinţa ta să te botezi cât mai curând ca să poţi fi înscris la cursurile de catiheză.

Ajung pomenile la cei morți?

În contextul sărbătorii Paștele Blajinilor, vă îndemn să citiți acest articol care este preluat de pe www.moldovacrestina.net.

Semnificaţia cuvântului „pomană”

Pentru orice cunoscător de limbă rusă sau una din limbile de origine slavă, este foarte uşor să recunoască rădăcina cuvântului „pomană”, care este „pominati” sau „pameati”, adică a-ţi aminti sau memorie. Aceasta ne arată, că semnificaţia iniţială a pomenilor era să fie un cadou oferit cuiva ca să păstrezi memoria despre o persoană care a decedat. De fapt, şi în limba română este cuvântul a pomeni, pomenire. Şi este important să facem aceasta. Biblia spune că la moartea lui Saul şi Ionatan, David a alcătuit o cântare de jale şi apoi a poruncit poporului să înveţe acea cântare şi să o cânte. În felul acesta, David a ridicat un monument lui Saul şi Ionatan şi s-a îngrijit să nu fie date uitării numele şi faptele acestor oameni mari care au slujit poporul Israel. Este foarte trist să vezi azi cum oameni cu mari merite ajung să fie uitaţi încă fiind în viaţă şi cu atât mai mult după ce pleacă în lumea cealaltă. Nu este bine să îngăduim aceasta.

Pomenile nu pot ajuta pe cei morţi

Cu părere de rău, unii oameni au o părere foarte greşită conform căreia cred că dacă dau un lucru de pomană de sufletul unui mort, obiectul respectiv trece în lumea cealaltă şi ajunge să fie folosit de cel decedat. În copilărie doar aceasta am auzit despre pomeni şi chiar credeam şi eu aşa. Este total greşit. Nimeni din lumea aceasta nu poate transmite nici măcar o picătură de apă în cealaltă lume, oricât de frumoase intenţii nu ar avea. De altfel, Biblia ne spune despre un caz când un om bogat, care a trăit fără frică de Dumnezeu pe acest pământ şi nu i-a păsat de Lazăr, un sărac care sta la poarta lui. Iată ce scrie despre ei:

Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în locuinţa morţilor, în cinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.” „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa că cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.” (Ev. Luca 16:22-26)

Dacă nu au putut transmite ceva unii altora cei care sunt în diferitele locuri din lumea cealaltă, cu atât mai mult nu putem noi, cei de aici, să trimitem ceva ajutor celor morţi. Şi apoi, dacă cei morţi se află cu Hristos, nu au nevoie de nimic, absolut nimic de la noi, iar dacă sunt în locuinţa morţilor, nu-i mai poate ajuta nimeni şi nu le poate transmite nimic. Şi încă ceva, acolo, în locuinţa morţilor, ei nu au nevoie nici de dulciuri, nici de şervete, haine, veselă şi alte lucruri care obişnuiesc oamenii să dea de pomană, ci au nevoie de apă pe care o cer cu mare disperare.

Dumnezeu n-a lăsat reguli cu privire la pomeni

Nicăieri nu scrie în Biblie cât de des, cui şi ce să dăm de pomană. Dar, ne învaţă să fim darnici şi să facem milostenie. În predica de pe munte, Domnul Isus a spus:

Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Ev. Matei 6:1-4)

Simte cu cei care sunt în nevoie şi onorează memoria celor plecaţi din viaţă, dar nu face din ei idoli, pentru că sunt oameni ca şi noi toţi.

Semnificaţia sărbătorii Duminica Mare

Astăzi, creştinii sărbătoresc Duminica Mare, Cincizecimea sau  Rusaliile. Toţi cunoaştem această sărbătoare, dar îi este înţeleasă pe deplin semnificaţia? Această sărbătoare este descrisă pe paginile Sfintei Scripturi astfel:

 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.  Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.  Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:  „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!  Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;  soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”  Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;  pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.  Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.  De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”  Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2)

Un articol foarte bun despre originea şi semnificaţia acestei sărbători , îl poţi găsi aici: http://www.moldovacrestina.net/biserici/originea-sarbatorii-duminica-mare/

 

 

Ce spune Biblia despre închinarea adusă lui Dumnezeu prin cântări

Astăzi, în cadrul bisericii „Bunavestirea”, pastorul bisericii, Vasile Filat, a predat un seminar în care am văzut cum ne învaţă Biblia să ne închinăm lui Dumnezeu prin muzică, căci Sfânta Scriptură vorbeşte mult la acest capitol. Am studiat rând pe rând textele din Vechiul şi apoi din Noul Testament. Despre acest subiect găsim scris începând cu prima carte, Geneza şi finisând cu ultima, Apocalipsa. Iată ce lucruri am descoperit studiind aceste texte:

-ceea ce contează într-un cântec este mesajul ei şi nu melodia,

-cântecele pe care le cântăm trebuie să aibă în centrul lor puterea şi măreţia lui Dumnezeu, nu nişte emoţii şi trăiri personale,

-cântecele sunt o sursă didactică, adică de învăţare şi sfătuire,

-cântecele nu trebuie să se contrazică cu învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă ele trebuie să fie conforme Lui,

-am văzut că Moise, David, Debora şi Barac au fost exemple de persoane care au scris şi au cântat în urma unor evenimente , iar  izbăvirea de vrăjmaşi i-o datorează numai lui Dumnezeu, lăudându-L şi cinstindu-L prin cântări,

-în Vechiul Testament cântările de jale erau monumente adresate eroilor şi ele făceau ca imaginea protagonistului să fie memorată pe mult timp de urmaşi,

-când cântăm , trebuie să participe şi mintea şi duhul , cântările să fie înţelese de cel care le cântă şi de cei din jur,

-cântările trebuie să aducă zidire sufletească .

Acestea sunt câteva din adevărurile pe care le-am descoperit. Vă invit să priviţi  înregistrarea video de la acest seminar pe site-ul bisericii :  bunavestirea.md

Ce legătură este între Taekwon-do şi creştinism?

Fiindcă sunt antrenor de taekwon-do , conduc un club sportiv  în cadrul căruia studiem  Sfintele Scripturi, mulţi mă întreabă ce legătură poate exista dintre acest tip de sport şi  creştinism. Vă recomand să citiţi cu atenţie acest articol  http://www.moldovacrestina.net/sport/taekwondo/legatura-arte-martiale-biblie-evanghelie-crestinism/    şi să vă expuneţi părerea.

Sursa: http://www.moldovacrestina.net

Desfrâu în faţa monumentului lui Ştefan cel Mare

Ieri, câţiva membri ai organizaţiei Amnesty International  şi Coaliţia Nediscriminare au organizat un adevărat desfrâu în faţa  monumentului  lui Ştefan cel Mare, loc public pe care zilnic trec mii de oameni. A fost o sfidare publică a moralităţii la adresa cetăţenilor ţării noastre şi a trecătorilor, folosindu-se de Ziua Îndrăgostiţilor , 14 februarie,  ca să-şi manifeste foarte jenant  şi demonstrativ  patimile lor scârboase, aşa cum le numeşte Biblia. Şi mai mult, cei care îşi dădeau  sărutări  erau străini. Ce drept ar avea un străin să vină în ţara noastră ca să atenteze la moralitatea şi verticalitatea societăţii? Cred că a fost un act foarte ruşinos şi demn de condamnat , un motiv în plus ca să fie respinsă sintagma”orientare sexuală” din cadrul Legii Nediscriminare, iar autorităţile ţării şi cei de la Ministerul Justiţiei ar trebui să fie foarte alarmaţi de acest gest şi să nu accepte  includerea acestei sintagme care ar duce la depravarea totală a socieţii noastre.

Apoi, aceste acţiuni au fost salutate şi aplaudate furtunos tot de membrii acestor organizaţii, nicidecum însă de trecătorii de acolo, or, bărbatul care îi mustră este total revoltat de acestă iniţiativă , dar priviţi cum este tratat?

Vă invit să priviţi reportajul de mai jos : http://m.protv.md/stiri/social/noua-dreapta-saruturile-homosexuale-un-atac-direct-la-valorile.html

Ce credeţi despre aceasta?

De ce este important ca sportivii să frecventeze regulat antrenamentele ?

Ca sportiv şi antrenor, vreau să prezint  câteva  beneficii pentru frecventarea regulată a antrenamentelor.

1.   Îţi menţii nivelul tehnic şi măiestria.

Cu alte cuvinte se mai spune că îţi menţii forma ,adică abilităţile sportive. Şi dacă este planificată  vreo competiţie sau examen, atunci te pregăteşti nemijlocit de evenimentul respectiv. Chiar dacă mai ai ceva de însuşit pentru aceasta sau de cizelat nişte neajunsuri ,pentru că nivelul a fost menţinut, atunci te cizelezi şi nu pierzi  foarte mult timp  ca să ajungi iarăşi la nivelul şi performanţele de mai înainte. Şi aşa cresc şansele să fii cel mai bun în domeniul tău şi să  fii premiant la competiţii.

2.   Rămâi în vizorul antrenorului.

Frecventând regulat antrenamentele,  îi oferi antrenorului tău timpul necesar şi posibilitatea ca să-ţi urmărească buna creştere sportivă şi să te corecteze sau chiar să te mustre când este nevoie.  Înţeleptul Solomon a spus în cartea Proverbe:

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost.” (Prov 12:1)

3.  Înveţi să fii disciplinat.

Toată lumea cunoaşte afirmaţia  care spune că pentru a obţine un rezultat bun este nevoie de 10% talent şi 90% muncă.  Şi anume să  faci un efort asupra ta ca să vii la antrenament zi de zi chiar dacă uneori vei avea nevoie să învingi lenea, frica , oboseala sau alte calităţi care te împiedică să fii un om de succes.Această calitate de a te autodisciplina îţi va prinde bine mai târziu în timpul vieţii.

4.  Nu ratezi ocazia să înveţi adevăruri spirituale.

Acest punct este pentru cei care în programul antrenamentelor au studierea Sfintelor Scripturi, iar care încă nu au,  atunci să-şi caute o secţie unde se studiază Biblia (ori o Biserică unde se studiază Biblia).

Aceasta este foarte important, deoarece Biblia (Cuvântul lui Dumnezeu) este unica sursă pentru om ca să cunoască care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare şi cum  putem să intrăm în Împărăţia cerurilor, deoarece în Împărăţia lui Dumnezeu nu intrăm pe baza meritelor noastre, ci prin credinţă în Domnul Isus Hristos, atunci este necesar să o studiezi sistematic ca să ştii ce fel de credinţă aşteaptă El de la tine. Isus a zis odată iudeilor care crezuseră în El:

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8: 31-32)

Dumnezeu să ne ajute să fim cu toţii buni sportivi şi totdeauna să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaştem adevărul şi atunci adevărul ne va face slobozi de păcatele noastre.