Category Archives: proiecte didactice

Proiect didactic la dirigenţie (III)

Clasa: a XII-a

Subiectul lecţiei:  Exterior frumos sau caracter frumos? (Eul corporal şi eul psihologic)

Obiective de referinţă: elevul va fi capabil :

O1- să emită judecăţi de valoare privind importanţa celor două noţiuni;

O2- să-şi analizeze modul de apreciere a oamenilor  conform acestor două criterii

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea  elevilor

Evocarea

Salută, organizează elevii

Realizarea sensului

Anunţă subiectul lecţiei şi prezintă obiectivele.

Propune desfăşurarea unei dezbateri cu tema: Ce este mai de preţ la om: aspectul exterior sau cel interior?

Dirijează dezbaterea.

Intervine cu lectura unui proverb biblic pe care-l propune spre discuţie: „Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc” (Proverbe 11: 22) şi a unui verset :”Te laud că sunt o făptură aşa de minunată…”(Psalm 139:14)

Reţin

Sunt repartizaţi în două grupuri: băieţii –afirmatori şi fetele-negatori

Discută în grupele lor , formulează argumentele , aduc dovezi

Dezbat

Se pronunţă pe marginea acestui proverb , argumentîndu-şi opţiunea.

Concluzionează:

–         ceea ce contează mai mult la o persoană este frumuseţea caracterului ei;

–         nu trebuie să neglijăm aspectul nostru exterior, dar trebuie să fim atenţi ca  aceasta să nu devină o prioritate;

–         cînd pui accent mai mare pe exterior, ascunzi interiorul;

–         aşa cum exteriorul are nevoie de o întreţinere permanentă, cu atît mai mult interiorul;

–         frumuseţea fizică este temporară şi trecătoare, iar cea cea lăuntrică este durabilă;

–         suntem creaţi minunaţi;

–         dragostea la prima vedere este înşelătoare; etc.

Reflecţia

Propune elevilor ca să se autoanalizeze ca să vadă pe ce au pus preţ pînă acum în relaţiile cu oamenii şi care vor fi deciziile lor de acum înainte. Se autoanalizează

Iau decizii

Publicitate

Proiect didactic pentru 1 septembrie 2009

Subiectul:  Sunt cetăţean activ şi responsabil al Republicii Moldova

Clasa: a XII-a

Obiective: elevul va fi capabil să :

O1-să  formuleze  judecăţi de valoare privind responsabilităţile ce le revin în calitate de cetăţeni al Republicii Moldova;

O2- să  manifeste dorinţă şi acţiune  în vederea implicării active în viaţa ţării.

Tehnici utilizate: freewriting,  discuţia dirijată,  autoevaluarea

Desfăşurare:

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor

Evocarea

Salută ,organizează elevii

Realizarea sensului

  • anunţă subiectul şi obiectivele lecţiei
  • scrie, din timp, următoarele citate:

„Îţi iubeşti patria nu pentru că e mare, pentru că e a ta”(Seneca)

„Soarele patriei dă tuturor lucrurilor un farmec ce nu se mai găseşte în nici o altă parte a lumii”(H.de Balzac)

Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe cari ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie(Biblia)

”Oricare bun cetăţean are datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale”, (M.Eminescu)

  • ­propune elevilor care sunt aşezaţi în perechi să mediteze asupra acestor aforisme şi să se expună pe marginea lor
  • cere elevilor să  definească noţiunea de cetăţean(DEX: cetăţean-,i,-e Locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat).!!! Definiţia cere ca cetăţeanul să aibă anumite responsabilităţi faţă de stat.
  • Desenează următorul tabel şi propune elevilor ca să-l completeze cu  ceea ce cred că trebuie să reprezinte un cetăţean activ şi care sunt responsabilităţile acestuia:

Activ

Responsabil

-se informează despre toate evenimentele din ţară;

-cunoaşte problemele ţării şi să se implice în soluţionarea lor;

-manifestă în toate acţiunile sale dragoste de ţară ;

– se roagă pentru ţara în care l-a pus Dumnezeu să trăiască(căci nimic nu este la întîmplare);

-contribuie cu ceea ce dispune spre binele ei;

– participă la viaţa socială, culturală ,politică , religioasă a ţării

-să contribui la binele comun al ţării;

-să  lupt pentru păstrarea valorilor morale ale ţării şi pentru sănătatea moral-spirituală a poporului meu 

-să lupt contra imoralităţii şi fărădelegilor din ţară;

-să manifest bun simţ şi respect  în relaţie cu alţi cetăţeni;

-să păstrez ceea ce s-a construit de înaintaşii noştri;

-să nu-mi părăsesc definitiv ţara;

-să  jetfesc  cu timpul meu  pentru a coopera spre binele ei;

-să  motivez pe alţii să se implice în viaţa societăţii din care facem parte

* cere să se facă concluzii în baza celor expuse şi analizate(Un cetăţean este activ atît timp cît îşi iubeşte ţara şi se implică în ea, toţi cetăţenii sunt chemaţi să fie responsabili de a acţiona doar spre binele ţării prin cooperare comună şi a înlătura ceea ce ar putea duce la distugerea unei naţiuni)

Ascultă , reţin

Meditează

Se expun

definesc

Completează

deduc

Reflecţia

Adresează elevilor întrebarea şi cere ca ei să-şi dea un răspuns pentru sine: Ce fel de cetăţean sunt eu : activ şi  responsabil sau unul pasiv, indiferent care nu se implică în viaţa ţării , stă cuminte deoparte şi afirmă că el nu poate face nimic şi că contribuţia lui ar fi una inutilă şi neînsemnată sau te implici permanent şi te doare pentru ceea ce se întîmplă şi pentru starea ţării tale? Se autoanalizează

Sugestii pentru proiectarea didactică a primei ore a anului şcolar 2009-2010

Fiindcă în ultimile zi tot mai mulţii caută pe blog mostre de proiecte didactice pentru prima oră a anului şcolar 2009 -2010, am decis să propun vizitatorilor un astfel de exemplu, pe care-l poate vedea pe portalul moldovacreştină.net, precum şi pe blogul lui Alexandru Curbet.

Proiect didactic de scurtă durată la dirigenţie(II)

Clasa: a XI-a

Subiectul lecţiei: Avortul-păcat sau libertate de alegere?

Obiective operaţionale: elevul va fi capabil :

O1-să conştientizeze valoarea vieţii umane;

O2-să ia atitudini corecte faţă de cele enunţate.

Tehnici utilizate: discuţia ghidată, problematizarea, axa valorilor, argumente în 4 paşi.

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei

Activitatea profesoarei

Activitatea elevilor

Evocarea

Întreţine o discuţie introductivă cu elevii: care sunt problemele cu care se confruntă societatea, care sunt problemele cu care se confruntă ei?

Enumeră, răspund

Realizarea sensului

Enunţă subiectul şi obiectivele lecţiei: astăzi vom discuta una din problemele societăţii – avortul. Ca să observe atitudinea elevilor faţă de avort, desenează pe tablă o axă a valorilor:

0%–––––100%

Pe care elevii sunt rugaţi să –şi plaseze poziţia cu privire la avorturi de la 0% pînă la 100%.

Întreabă: care sunt motivele pe care le enunţă oamenii atunci cînd merg să avorteze? Cît sunt ele de întemeiate?

Prezintă statistici cu privire la situaţia avorturilor în Republica Moldova.

Să se sublinieze care drept din Constituţia Moldovei este încălcat prin avort ?

Să se enumeră cele 10 porunci biblice şi să se evidenţieze care din ele este încălcată prin realizarea avortului?

Prezintă pasajul biblic:

22. Dacă se ceartă doi oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor.
23. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,
24. ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
25. arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie(Exod cap. 22) Aceasta este una din legile date de Dumnezeu poporului Israel. Adresează întrebări de clarificare a conţinutului şi a mesajului. De ex: despre ce fel de nenorocire este vorba aici? Cine , cum şi cui trebuia să i se plătească despăgubirea? Care este valoarea vieţii umane potrivit cu acest text? Ce responsabilitate are tatăl copilului nenăscut? Ce responsabilitate are societatea faţă de copiii nenăscuţi şi faţă de femeile însărcinate? Cît de actuale sunt aceste adevăruri azi? Cît de responsabili sunt părinţii, societatea, statul , medicii pentru copilul care urmează să se nască? Ce preţ pune Dumnezeu pe viaţa copilului? Cît de temeinice sunt aceste motive pe care le invocă oamenii în comparaţie cu valoarea vieţii umane?

Creează o situaţie –problemă: dacă totuşi persoana(persoanele ) au avortat, mai este vreo şansă de restabilire a lor , mai este şansă de iertare? Poate Dumnezeu să ierte sau nu?

Completează cu:

Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele , El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (I Ioan 1: 8-9).

Concluzionează: Dumnezeu este gata să ierte orice păcat, chiar şi avortul, care este o crimă , un genocid, dacă şi omul este gata să i-l mărturisească Lui.

Îşi exprimă atitudinea faţă de avort, motivîndu-şi opţiunea.

Răspund, enumeră, explică (sarcini nedorite, situaţie financiară precară, sănătate şubredă, prea mulţi copii, copil în afara căsătoriei,încurajarea medicilor, etc)

Răspund(dreptul la viaţă)

Enunţă poruncile şi evidenţiază porunca: “ Să nu ucizi”.

Ascultă, reţin, îşi exprimă opinia.


Ascultă , meditează

Discută, îşi exprimă opinia


Propun soluţii, argumentează

Reţin, deduc

Reflecţia

Prezintă un videoclip despre avort.

Propune elevilor să înscrie sau fixeze oral 2 decizii pe care sunt gata să le ia în urma adevărurilor asimilate şi conştientizate la lecţie.

Privesc.

Iau decizii.

Proiect didactic de scurtă durată la dirigenţie(I)

La categoria Proiecte didactice voi prezenta proiectele de lungă durată fie la dirigenţie, fie la disciplina l.şi lit. română pe care le-am realizat la ore .Le puteţi prelua şi sugera noi idei.

Clasa : a IX-a

Subiectul lecţiei: Cum recunosc dragostea adevărată: amorezare sau dragoste? (modulul:Cultura  comporamentului etic)

Obiective operaţionale: elevul va fi capabil să:

O1-actualizeze cunoştinţele proprii asimilate anterior;

O2- distingă noţiunea de dragoste şi amorezare;

O3- raporteze corect la situaţiile de viaţă noţiunile asimilate;

Tehnici utilizate: Ştiu-Vreau să ştiu –Învăţ, Argumente în 4 paşi, 3x2x1.

Resurse educaţionale: tabla, postere, creta, carioci, computer, manualul de studiu biblic „Căsătorie fără regrete”, Biblia.

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei

Activitatea profesoarei

Activitatea elevilor

Tehnici

Obiective

Evocarea

Organizează clasa.

Propune să se enumere valorile umane.

Întreabă: Care din valorile enumerate îi interesează cel mai mult pe tinerii de azi?

Subliniază că la lecţia de azi ne vom referi doar la una din valorile enunţate de elevi şi anume DRAGOSTEA, care este un cuvînt frumos, poate unul din cele mai utilizate, dar cel mai maltratat, denaturat şi neînţeles.

Propune să se dea o definiţie a acestei valori.

Prezintă în Power Point mai multe definiţii ale dragostei spuse de copii de diferite vîrste.

Cere să se propună sinonime pentru acest cuvînt.

Enumeră: bunătatea, altruismul, onestitatea, dragostea, blîndeţea, hărnicia, etc.

Răspund

Definesc. Citesc

Privesc. Reţin

Iubire, patimă , amorezare, pasiune, afecţiune, amor, sentiment, etc.

Conversaţia

O1

Realizarea sensului

Enunţă obiectivele lecţiei, subliniind importanţa cunoaşterii celor două noţiuni, căci se află la vîrsta cînd astfel de sentimente se încearcă şi se comit greşeli din necunoştinţă.

Desenează(afişează)tabelul:

Ştiu

Vreau să ştiu

Învăţ

Completează cu ceea ce ştiu ei despre aceste noţiuni

Îşi fixează nişte obiective pe care ar vrea să le realizeze studiind acest subiect

Completează cu informaţia nouă pe care o asimilează în timpul orei

Enunţă sarcina: să se cerceteze , în grup, informaţia dată pentru a se extrage trăsături specifice celor 2 noţiuni.Informaţia nouă se transcrie în rubrica a treia. Roagă elevii să se gîndească la exemple concrete de dragoste şi pasiune.

Creează o situaţie –problemă: să se diferenţieze cele două noţiuni în urma vizionării unui videoclip.

Completează tabelul. Citesc. Numesc trăsăturile specifice. Exemplifică.

Amorezare

Dragostea

-din greacă: eros

– are la bază satisfacerea poftelor erotice

– se gîndeşte doar la sine

-are la bază o poftă erotică

-este atrasă de cealaltă persoană pentru că ea are „ceva” care o atrage

-dispare din moment ce dispare acel „ceva”

-îi place mai întîi să primească şi numai astfel dăruieşte

-dacă nu primeşte,se supără pe celălalt

-este gata să dăruiască doar dacă primeşte ceva în schimb

-este condiţionată de purtarea celuilalt

-din greacă:agape

-are la bază preţuirea celuilalt, fie că o merită sau nu

– este o dragoste necondiţionată de purtarea celuilalt

-iubeşte pentru că aşa este în caracterul său

-doreşte numai binele celuilalt

-se jertfeşte, dăruindu-se pe sine

-este o dragoste inteligentă, care are la bază cunoaşterea nevoilor celuilalt, nu este una oarbă

-este dragostea pe care a demonstrat-o Dumnezeu pentru omenire, prin jertfa lui Isus

Privesc. Se expun, motivînd opţiunea.

Ştiu-Vreau să ştiu-Învăţ

Lucrul în grup

Argument în 4 paşi

O2

O3

O2

Reflecţia

Întreabă: Cît de important este să cunoaştem aceste adevăruri, azi cînd oamenii le confundă şi cînd atîtea căsătorii se destramă?

Să se enumere:

3 lucruri noi învăţate azi

2 lucruri pe care le vor aplica eu

1 lucru pe care-l vor spune şi altora(părinţi , prieteni, rude, colegi…)

Citeşte, ca şi îndemn, pasajul biblic aflat la Epistola 1 către Corinteni(capitolul 13)

Răspund .

Enumeră

Reţin

3x2x1

O1

O2

Deasemenea , pentru documentare, puteţi citi şi articolul „Cum să deosebeşti dragostea de pasiune” de pe acest blog .