Monthly Archives: aprilie 2011

Capcanele ortografiei (mai / m-ai)

Mai  se scrie fără cratimă , pentru că este un cuvânt cu sens deplin. El poate fi adverb sau substantiv(luna mai).   De exemplu:

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. (Proverbe 22:1)

M-ai se scrie cu cratimă , deoarece indică două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă:  m-pronume personal, pers.I, sing, cazul acuzativ, forma neaccentuată; ai-verbul auxiliar a avea care serveşte la formarea timpului perfect compus.    De exemplu:

Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele (Psalmi 139:13)
Publicitate

Guvernatorul de Texas cheamă oamenii la rugăciune

Texasul trece  acum printr-o secetă cumplită, de o perioadă îndelungată de timp nu cad precipitaţii şi există riscul unor incendii.Astfel, guvernatorul acestui stat, Rick Perry, a emis o proclamaţie săptămâna trecută,  prin care cheamă oamenii, indiferent de confesiune,  să se unească în rugaciune în perioada 22.04.2011-24.04.2011, ca zile de rugăciune pentru ploaie în Texas şi restaurare a modului  de viaţă normal.

Un exemplu foarte bun de urmat pentru liderii politici din orice ţară în general şi pentru  ţara noastră în special , ca să vină în faţa cetăţenilor cu propuneri oficiale de rugăciuni pentru nevoile ţării care sunt atât de multe.

Sursa:  http://governor.state.tx.us/news/proclamation/16038/

Preluat de pe:  salvareafamiliilor.com

Esenţa credinţei în învierea Domnului Isus Hristos.

În epistola sa către credincioşii din Corint, apostolul Pavel explică învierea din morţi, deoarece erau unii dintre ei care ziceau că nu există o înviere a  morţilor:

Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi? Şi de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu învie morţii, atunci „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”. (1 Corinteni 15:12-32)

Mai sus am dat doar un pasaj din explicaţia lui Pavel, dacă cititorul doreşte să studieze tot capitolul sau toată cartea ,poate merge direct la sursă.

Hristos a înviat!

Capcanele ortografiei(i-au, iau)

Când folosim aceste omofone trebuie să ştim următoarele:

 • scriem iau într-un cuvânt , căci are înţeles deplin: este vorba de verbul a lua la indicativ prezent, persoana I , singular sau  III, plural.

De exemplu:

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”(1Petru 3: 12)

 • scriem i-au prin cratimă, pentru că este vorba de două cuvinte: i-pronume personal, persoana III , singular, cazul dativ şi au -verb auxiliar care serveşte la formarea perfectului compus.

De exemplu:

Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”(Faptele apostolilor 16:31)

Conjugarea verbului „a şedea”

Iată cum se conjugă verbul a şedea la modul indicativ, timpul prezent:

Eu şed   Tu şezi    El, ea şade   Noi şedem   Voi şedeţi     Ei, ele şed

Librărie pe roţi-o nouă activitate a OM-ului în Moldova

 Librărie pe roţi…sub această egidă au activat voluntarii de la  misiunea creştină OM (Organisation Mobilisation) pe data de 12- 13 aprilie, în or. Călăraşi.  Ei au propus trecătorilor literatură creştină pentru procurare, dar au organizat mini-activităţi cu copiii şi au discutat cu cei interesaţi. Este o idee interesantă care poate fi adaptată şi folosită pentru a le vorbi oamenilor din ţara noastră despre Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre  şi a înviat ca noi să avem  viaţa veşnică. Mai jos vă propun câteva poze de la această activitate:

Cum să desfăşori o prezentare de slide-uri

Fiindcă tot mai mult se operează cu prezentări Power Point, am găsit nişte sugestii care,cred, că vor fi utile oricui lucrează cu aceste prezentări:

 • Prezentarea trebuie să aibă 3 părţi:
  Introducerea – maxim 1 minut.
  Partea de dezvoltare, cu accent pe contribuţiile dumneavoastră.
  Concluzii -maxim 1 minut
 • Include în slide-uri doar reperele, nu textul integral. Prezentarea trebuie să fie un rezumat al lucrării
 • Comentează cele afişate pe ecran, nu trece doar cu vederea
 • Este  cel mai bine să-ţi prezinţi  prin discuţie punctele tari, folosind  iniţial doar un set de notiţe ,conţinând punctele esenţiale, decât să citeşti un text, fie şi el de pe slide. Deci este total contraindicat să se citească de pe slide-uri! Slide-urile nu au fost gândite ca suport pentru un text ce trebuie citit, ci ca un mijloc de a transmite informaţii de o manieră vizuală. Aşadar, informaţia de pe ele trebuie comentată , nicidecum citită
 • Prezentarea trebuie să evite expresii  complicate, greu de citit şi interpretat, să fie uşor de înţeles
 • Evită ca în timpul prezentării să te întorci  la slide-urile  anterioare. Mai bine înserează din nou slide-ul în prezentare, decât să „vânezi” slide-ul punând asistenţa în aşteptare.
 • Evită să elaborezi  multe slide-uri. 12 (douăsprezece) sunt destule, 20 vor „ucide” asistenţa
 • Nu ţine o imagine pe ecran prea mult timp
 • Nu folosi elemente inutile
 • Nu exagera cu varierea fonturilor
 • Nu abuza de culoare
 • Nu amesteca formele grafice.

Părinţii vor scoate bani din buzunar pentru copiii care accesează site-uri pornografice

Părinţii vor putea avea surprize neplăcute la plata facturii de internet, în cazul în care copiii lor vor accesa site-urile cu conţinut pornografic şi asta pentru ca accesarea acestora va fi taxată, conform proiectului de lege privind prevenirea si combaterea pornografiei. Proiectul a fost aprobat azi de Comisia de cultură a Senatului, care a decis ca aceste site-uri să poată funcţiona doar în baza unei autorizaţii emise de Ministerul Comunicaţiilor, accesul să fie parolat şi contra cost.(link).

Sursa:  SalvareaFamiliilor.com

Ce credeţi despre aceasta? Ar fi binevenit şi la noi un  aşa proiect de lege?

Conferinţă de presă: ce spune Biblia despre homosexualitate

Fiindcă tot mai mult se dau explicaţii nebiblice despre păcatul  sodomiei, biserica „Bunavestirea” din Chişinău a organizat astăzi o conferinţă de presă cu scopul de a explica oamenilor poziţia lui Dumnezeu, aşa cum este lăsată în Cuvântul Său, Biblia, cu privire la homosexualitate. Vă invit să priviţi mai jos cum a decurs  această conferinţă de presă:

http://www.ustream.tv/recorded/13770564#utm_campaigne=synclickback&source=http://www.moldovacrestina.net/&medium=13770564