Monthly Archives: septembrie 2009

Proiect didactic la dirigenţie (III)

Clasa: a XII-a

Subiectul lecţiei:  Exterior frumos sau caracter frumos? (Eul corporal şi eul psihologic)

Obiective de referinţă: elevul va fi capabil :

O1- să emită judecăţi de valoare privind importanţa celor două noţiuni;

O2- să-şi analizeze modul de apreciere a oamenilor  conform acestor două criterii

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea  elevilor

Evocarea

Salută, organizează elevii

Realizarea sensului

Anunţă subiectul lecţiei şi prezintă obiectivele.

Propune desfăşurarea unei dezbateri cu tema: Ce este mai de preţ la om: aspectul exterior sau cel interior?

Dirijează dezbaterea.

Intervine cu lectura unui proverb biblic pe care-l propune spre discuţie: „Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc” (Proverbe 11: 22) şi a unui verset :”Te laud că sunt o făptură aşa de minunată…”(Psalm 139:14)

Reţin

Sunt repartizaţi în două grupuri: băieţii –afirmatori şi fetele-negatori

Discută în grupele lor , formulează argumentele , aduc dovezi

Dezbat

Se pronunţă pe marginea acestui proverb , argumentîndu-şi opţiunea.

Concluzionează:

–         ceea ce contează mai mult la o persoană este frumuseţea caracterului ei;

–         nu trebuie să neglijăm aspectul nostru exterior, dar trebuie să fim atenţi ca  aceasta să nu devină o prioritate;

–         cînd pui accent mai mare pe exterior, ascunzi interiorul;

–         aşa cum exteriorul are nevoie de o întreţinere permanentă, cu atît mai mult interiorul;

–         frumuseţea fizică este temporară şi trecătoare, iar cea cea lăuntrică este durabilă;

–         suntem creaţi minunaţi;

–         dragostea la prima vedere este înşelătoare; etc.

Reflecţia

Propune elevilor ca să se autoanalizeze ca să vadă pe ce au pus preţ pînă acum în relaţiile cu oamenii şi care vor fi deciziile lor de acum înainte. Se autoanalizează

Iau decizii

Publicitate

Felicitare pentru dl. Vasile Filat

Prin intermediul acestui blog vrem să felicităm cu ocazia zilei de naştere pe dl. Vasile Filat, DSC_0411care este mentorul nostru spiritual şi care ne-a încurajat să creăm acest blog.  De cînd ne-am întors la Dumnezeu, nu a încetat să ne înveţe din Cuvîntul lui Dumnezeu , nu a încetat şi nu a obosit niciodată să se intereseze de noi şi de ceea ce facem , nu a încetat să intervină în viaţa noastră cu un sfat , cu o încurajare , cu învăţături. Îi suntem foarte recunoscători şi ne bucurăm că-l avem ca şi învăţător şi-i mulţumim pentru tot ceea ce a făcut în vieţile noastre , pentru dragostea cu care ne-a tratat de fiecare  dată cînd am apelat la el.

Vrem să Vă felicităm cu această ocazie şi să vă dorim multă sănătate, bucurie şi împlinire de la ceea ce faceţi. Sunteţi un exemplu foarte frumos  pentru familia noastră de creştin autentic şi cu o inimă dedicată lui Dumnezeu, un cetăţean activ şi un patriot deosebit, un luptător pentru binele societăţii, un antrenor excepţional , dovadă sunt mulţimea de ucenicii pe care i-aţi făcut prin taekwon-do şi , nu în ultimul rînd, un familist de excepţie, pe care îl admirăm de fiecare dată.

Dumnezeu să Vă răsplătească pentru tot ceea ce faceţi şi să vă dea mulţi ani înainte ca să puteţi să ne învăţaţi şi în continuare !!!

Folosirea corectă a cuvintelor: serviciu , salariu

Este greşită  folosirea cuvintelor:  servici şi salar. Aceste două forme nu sunt atestate de dicţionarul explicativ al limbii române, care propune formele corecte- salariu şi serviciu.

Beneficiile celui ce este în Hristos

Astăzi am studiat acest pasaj care mi-a arătat încă o dată ce beneficii are cel care este în Hristos:

Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,  spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.  În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, dupa bogăţiile harului Său, pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere”(Efeseni 1:3-8)

Din acest pasaj trebuie să ştim  că:

1.Dumnezeu ne binecuvîntează cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti;

2.Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii cu un scop:

-ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui;

3.Dumnezeu ne-a rînduit, adică ne-a predeterminat de mai înainte ca să fim înfiaţi prin Isus Hristos, de aceea ne şi numeşte copiii Săi;

4.Dumnezeu ne -a dat harul Său , în Preaiubitul Lui;

5. suntem răscumpăraţi , adică suntem eliberaţi , scutiţi  de moarte prin sîngele lui Isus;

6.avem iertarea păcatelor, dacă ne cerem iertare;

7. a răspîndit peste noi bogăţiile harului;

8.ne dă înţelepciune şi pricepere, cînd astăzi mulţi aleargă după înţelepciune şi tot nu o găsesc sau, dacă o găsesc , nu le foloseşte la nimic.

Ce adevăruri minunate şi esenţiale pentru orice om care vrea să împlinească scopul lui Dumnezeu cu privire la sine pe acest pămînt! În Isus avem totul de ce are nevoie un om , dar este alegerea omului să fie sau nu în Isus, să accepte jertfa lui Isus, să creadă-n El şi să trăiască o viaţă după Cuvîntul lui Dumnezeu.

Sunt aceste lucruri valabile pentru tine? Beneficiezi tu de aceste binecuvîntări ? Eşti tu în Isus? Dacă nu , ce te împiedică?

Ziua Mulţumirii la biserica „Isus Salvatorul”

Picture 017Duminică, 2o septembrie  la biserica „Isus Salvatorul ” din or.Chişinău s-a desfăşurat sărbătoarea Mulţumirii sau a Secerişului. Este o zi în care cei credincioşi vin cu rugăciuni de recunoştinţă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate bunurile pe care Dumnezeu le-a dat anul curent, aşa cum scrie în Epistola I către  Tesaloniceni:

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (5: 18)

Chiar de la poarta bisericii am fost plăcut surprinşi de munca pe care au depus-o cei care au amenajat curtea bisericii. Picture 023Acolo puteai vedea tot felul de fructe şi legume cu  care Dumnezeu ne-a binecuvîntat, aranjate într-un mod foarte creativ.Picture 020

A fost un timp în care ne-am analizat fiecare şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile , bune şi rele, pe care ni le-a dat şi am putut să vedem cît de darnic şi iubitor este Tatăl nostru cel Ceresc, care ne dă toate lucrurile din plin, chiar dacă noi nu suntem întotdeauna credincioşi Lui.

Ne-am bucurat să-L avem la sărbătoare şi pe primarul de Chişinău, Dorin Chirtoacă , care a acceptat invitaţia conducerii bisericii de a veni  la Sărbătoare Picture 018şi care  a venit cu un cuvînt de salut pentru toţi cei adunaţi acolo şi a subliniat că este bine ca să -I mulţumim Celui de Sus pentru ceea ce ne dă  şi să ne rugăm Lui. Pastorul bisericii, Vitalie Fedula i-a zis că nu vom înceta să ne rugăm pentru el şi conducerea oraşului ca Dumnezeu să-i dea înţelepciune şi-n continuare ca să conducă un oraş în vremuri dificile pentru ţară şi , deasemenea , i-a dăruit acestuia o Biblie.

Sigur că nu doar o zi din 365 de zile  trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dă El , mai ales pentru viaţa veşnică pe care o putem avem prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Atitudinea de mulţumire trebuie să fie una permanentă , chiar dacă se întîmplă lucruri care, iniţial, ne par că sunt în defavoarea noastră, ele ne formează caracterul şi ne întăresc credinţa.

Cît de mulţumitor eşti tu? Ai pentru ce să-I mulţumeşti lui Dumnezeu? Cît de des o faci?

De ce nu este bine să mergi în locuri compromiţătoare

WE_LOVE_11-08_306 Unii tineri consideră că nu este rău să mergi în locuri compromiţătoare, argumentînd că acolo ei nu fac nimic rău, nu participă la ceea ce se face acolo, nu se implică în mod direct în acţiunile respective şi deci, prin aceasta se justifică. Ce spune Biblia despre aceasta?

” Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi , nu se opreşte pe calea celor păcătoşi , şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori ! Ci îşi găsesc plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !” (Psalmul 1: 1-2).

Din acest pasaj vedem că:

-este fericit cel care nu merge să ceară sfatul celor răi, pentru că cei răi nu -i vor da sfaturi bune;

-nu se opreşte pe calea celor păcătoşi ca să se împrietenească cu ei, ca să petreacă timp cu ei ca în cele din urmă să gîndească  şi să acţioneze ca ei şi să nu mai facă discernămînt între bine şi rău şi astfel ca lucrurile negative să nu i se pară atît de straşnice. Aici este pericolul ca persoanele respective  să devină ca cei păcătoşi şi să urmeze calea acestora, nevăzînd nimic rău în ceea ce fac aceştia;

-nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori.Există pericolul ca să fii şi tu batjocoritor ca ei şi să le urmezi exemplul.

Îmi aduc aminte că un coleg de serviciu spunea  un lucru interesant: dacă ţi-e  sete şi vreai să bei apă , nu trebuie să intri ca s-o  procuri  dintr-un bar sau alt local de acest gen, ci intră într-un magazin sau market de unde o poţi procura şi care nu are un nume de local indecent, căci, după ce ai ieşit de acolo , nimeni nu te va întreba ce ai făcut acolo şi nici nu te vei putea scuza în faţa nimănui, căci toţi ştiu ce fel de local e acela.

-este fericit cel ce- şi găseşte plăcerea în studierea Legii Domnului , care este Biblia şi cugetă mereu asupra la ceea ce a citit în ea, pentru că Ea conţine sfaturi utile vieţii omului şi-i poate oferi mîntuirea prin Domnul Isus.  Dar dacă te  afli în astfel de locuri , vei mai cugeta oare tu la Legea Domnului?

Deci, nu este bine să mergi în locuri care ţi-ar pune în pericol integritatea ta morală şi ţi-ar putea influenţa creşterea ta moral-spirituală sănătoasă. Alege să te însoţeşti cu cei care evită astfel de locuri sau localuri ca să fii fericit şi să-ţi păstrezi sufletul curat înaintea lui Dumnezeu, cugetînd mereu la ceea ce găseşti scris în Cuvîntul lui Dumnezeu şi stăruind asupra împlinirii Lui.

Să utilizăm corect verbul a copia

Verbul a copia creează confuzii vorbitorilor de limba română, de aceea vreau să prezint mai jos conjugarea corectă a acestui verb la timpul prezent al modului indicativ:

eu copiez ( nu copii)

tu copiezi

el,ea copiază (nu copie)

noi copiem

voi copiaţi

ei, ele copiază

În articolele viitoare mă voi referi  la  forme corecte de utilizare a altor verbe.

Care sunt asemănările şi diferenţele dintre baptişti şi ortodocşi?

În perioada ateistă , au fost împrăştiate multe minciuni despre diverse culte religioase pentru a discredita şi pînă azi unele din acele zvonuri mai stăpînesc minţile oamenilor. În Moldova cel mai mare număr de creştini întruneşte Biserica Ortodoxă, iar după ea vine Biserica Baptistă. Pentru că locuiesc în aceeaşi societate, este important pentru oameni să cunoască  unii despre alţii . Chiar mai mult, am observat că oamenii din Moldova cînd aud despre o altă confesiune decît cea ortodoxă , în mod automat numesc pe toţi alţii  „baptişti”. Deci , care sunt asemănările şi deosebirile între creştinii ortodocşi şi cei baptişti.

Asemănările

Cea mai mare asemănare este că şi creştinii ortodocşi şi cei baptişti îl iubesc pe Dumnezeu , cred în Domnul Isus Hristos ca şi Mîntuitor al lumii şi au la baza credinţei Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament şi Noului Testament. Şi unii şi alţii cred în învăţătura despre Sfînta Treime şi despre divinitatea Domnului Isus Hristos(martorii lui Iehova nu mărturisesc aceasta).

Diferenţele

Însăşi cuvîntul „baptist” arată diferenţa majoră care există între aceste două confesiuni creştine.Cuvîntul  „baptist” provine de la grecescul „baptizo” şi înseamnă botezat prin scufundare.Creştinii baptişti nu recunosc botezul copiilor mici, ciu cred doar în botezul oamenilor maturi care au încheiat un legămînt cu Domnul Isus Hristos. Pentru că se botează doar cînd au crezut, au fost într-un fel porecliţi de alţii”baptişti”, adică botezaţi. Dar, cum vede şi cititorul, porecla sau numele acesta poate fi aplicat atît unora, cît şi altora, pentru că şi unii şi alţii sunt botezaţi cînd sunt mici, iar alţii fiind maturi  cînd au crezut.

O altă deosebire este atitudinea faţă de Sfintele Scripturi. Baptiştii cred că doar cele 39 de cărţi ale Vechiului Testament şi 27 de cărţi ale Noului Testament sunt insuflate de Dumnezeu şi deţin toată autoritatea în materie de credinţă. Ei se conduc doar după ce este scris în Biblie. Creştinii ortodocşi  acceptă la acelaşi nivel cu Sfînta Scriptură şi aşa numita Sfînta Tradiţie care are la bază unele din cărţile apocrife(care nu au fost incluse în Biblie) şi scrierile părinţilor bisericii. Acolo unde Sfînta Tradiţie vine în contradicţie cu Sfintele Scripturi , baptiştii dau prioritate ultimei. De fapt, baptiştii pun cel mai mare accent pe studierea Sfintei Scripturi. De aceea, în timpul serviciilor divine pastorul sau predicatorii  explică  Biblia  şi se mai adună la biserică sau pe la case  ca să studieze sistematic . Acesta este un lucru deosebit de important. O altă deosebire este că baptiştii nu recunosc cultul icoanelor şi al închinării la sfinţi.

Suntem ucenicii Domnului Isus.

Cînd şedea cu ucenicii la Cina cea de taină, înainte de arestarea şi răstignirea Sa, Domnul Isus le-a spus: ” Vă dau o poruncă nouă : să vă iubiţi unii pe alţii ; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii . Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei , dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13: 34-35).

Şi baptiştii şi ortodocşii şi mulţi alţi creştini  din alte confesiuni sunt mai întîi de toate ucenicii lui Isus Hristos şi aceasta vrem să vadă oamenii în noi. Dacă ne iubim unii pe alţii şi dacă ne tratăm cu respect reciproc, prin aceasta vor cunoaşte oamenii că chiar suntem ucenicii Lui cu fapta şi nu doar cu numele.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Autor: preot Vasile Filat, sursa: www.moldovacrestina.net

A apărut un nou blog

Iurie Maleş  şi-a deschis blog , este un bun început şi-i dorim cît mai multe articole frumoase şi relevante şi cît mai mulţi cititori interesaţi şi fideli.

De unde începe curvia şi cum te poţi abţine de la ea?

    Păcatul curviei nu este unul necunoscut de oamenii din timpurile actuale, toţi ştiu că aceasta este păcat, unii fac glume pe seama aceasta, alţii zic că a curvi înseamnă nemijlocit a înfăptui anumite acţiuni, dar mai puţini sunt cei care privesc la sursa curviei şi se feresc de acest rău. Să vedem de unde începe curvia şi cum te poţi abţine de la ea .

Domnul Isus a vorbit noroadelor odată despre acest subiect şi le-a spus aşa:

Aţi auzit că s-a spus celor din vechime:” Să nu preacurveşti”, dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie , ca s-o poftească , a şi preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale,  şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” (Matei 5:27-29)

Din acest pasaj observăm următoarele:

   I. Curvia începe din mintea omului(în Biblie inima este echivalentă cu mintea). Curvia nu înseamnă că ţi-a plăcut de cineva şi ai avut relaţii sexuale cu persoana respectivă, ea nu are loc atunci , ci cu mult mai înainte, atunci cînd ai văzut-o şi ai poftit-o în inima ta.Ai văzut-0 şi ţi-ai imaginat în inima ta to felul de lucruri cu privire la persoana respectivă. Curvie nu înseamnă nicidecum că ai privit la o femeie , ci ai privit ca s-o pofteşti , s-o doreşti şi ţi-ai imaginat cum ar fi aceasta.

2. Există  soluţii:

   a.Înlătură orice te face să cazi în păcatul curviei. Dacă nu vrei să păcătuieşti, fii gata să lepezi, să îndepărtezi orice lucru care te face să cazi în păcat.Nu trebuie să înţelegem aici versetul în sens direct : să ne scoatem ochiul , căci cu acesta privim , ci să cauţi să îndepărtezi orice ar fi o pricină de păcătuire.

b.Transformă-ţi  mintea . Doar Dumnezeu ne poate schimba şi curăţi mintea noastră. ” Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou  în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne” (Ezec.11:19).El ne poate transforma mintea noastră  atunci cînd acceptăm să ne pocăim şi să intrăm în legămînt cu Dumnezeu şi vrem ca toată viaţa noastră  s-o trăim  ascultînd  de Cuvîntul Său.

III. Păcatul curviei va fi pedepsit. Versetul 29 spune că trupul va fi aruncat în gheenă, gheenă este iazul de foc şi pucioasă în care vor nimeri toţi cei care au păcătuit şi nu s-au împăcat cu Dumnezeu.

Deci, curvia începe în minte.  Ca să eviţi acest păcat este necesar să ai o inimă transformată şi să îndepărtezi orice te face să păcătuieşti .

Dumnezeu să ne ajute să fugim de acest păcat şi să -I fim plăcuţi Lui!