Monthly Archives: septembrie 2009

Proiect didactic la dirigenţie (III)

Clasa: a XII-a

Subiectul lecţiei:  Exterior frumos sau caracter frumos? (Eul corporal şi eul psihologic)

Obiective de referinţă: elevul va fi capabil :

O1- să emită judecăţi de valoare privind importanţa celor două noţiuni;

O2- să-şi analizeze modul de apreciere a oamenilor  conform acestor două criterii

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea  elevilor

Evocarea

Salută, organizează elevii

Realizarea sensului

Anunţă subiectul lecţiei şi prezintă obiectivele.

Propune desfăşurarea unei dezbateri cu tema: Ce este mai de preţ la om: aspectul exterior sau cel interior?

Dirijează dezbaterea.

Intervine cu lectura unui proverb biblic pe care-l propune spre discuţie: „Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc” (Proverbe 11: 22) şi a unui verset :”Te laud că sunt o făptură aşa de minunată…”(Psalm 139:14)

Reţin

Sunt repartizaţi în două grupuri: băieţii –afirmatori şi fetele-negatori

Discută în grupele lor , formulează argumentele , aduc dovezi

Dezbat

Se pronunţă pe marginea acestui proverb , argumentîndu-şi opţiunea.

Concluzionează:

–         ceea ce contează mai mult la o persoană este frumuseţea caracterului ei;

–         nu trebuie să neglijăm aspectul nostru exterior, dar trebuie să fim atenţi ca  aceasta să nu devină o prioritate;

–         cînd pui accent mai mare pe exterior, ascunzi interiorul;

–         aşa cum exteriorul are nevoie de o întreţinere permanentă, cu atît mai mult interiorul;

–         frumuseţea fizică este temporară şi trecătoare, iar cea cea lăuntrică este durabilă;

–         suntem creaţi minunaţi;

–         dragostea la prima vedere este înşelătoare; etc.

Reflecţia

Propune elevilor ca să se autoanalizeze ca să vadă pe ce au pus preţ pînă acum în relaţiile cu oamenii şi care vor fi deciziile lor de acum înainte. Se autoanalizează

Iau decizii

Reclame

Felicitare pentru dl. Vasile Filat

Prin intermediul acestui blog vrem să felicităm cu ocazia zilei de naştere pe dl. Vasile Filat, DSC_0411care este mentorul nostru spiritual şi care ne-a încurajat să creăm acest blog.  De cînd ne-am întors la Dumnezeu, nu a încetat să ne înveţe din Cuvîntul lui Dumnezeu , nu a încetat şi nu a obosit niciodată să se intereseze de noi şi de ceea ce facem , nu a încetat să intervină în viaţa noastră cu un sfat , cu o încurajare , cu învăţături. Îi suntem foarte recunoscători şi ne bucurăm că-l avem ca şi învăţător şi-i mulţumim pentru tot ceea ce a făcut în vieţile noastre , pentru dragostea cu care ne-a tratat de fiecare  dată cînd am apelat la el.

Vrem să Vă felicităm cu această ocazie şi să vă dorim multă sănătate, bucurie şi împlinire de la ceea ce faceţi. Sunteţi un exemplu foarte frumos  pentru familia noastră de creştin autentic şi cu o inimă dedicată lui Dumnezeu, un cetăţean activ şi un patriot deosebit, un luptător pentru binele societăţii, un antrenor excepţional , dovadă sunt mulţimea de ucenicii pe care i-aţi făcut prin taekwon-do şi , nu în ultimul rînd, un familist de excepţie, pe care îl admirăm de fiecare dată.

Dumnezeu să Vă răsplătească pentru tot ceea ce faceţi şi să vă dea mulţi ani înainte ca să puteţi să ne învăţaţi şi în continuare !!!

Folosirea corectă a cuvintelor: serviciu , salariu

Este greşită  folosirea cuvintelor:  servici şi salar. Aceste două forme nu sunt atestate de dicţionarul explicativ al limbii române, care propune formele corecte- salariu şi serviciu.

Beneficiile celui ce este în Hristos

Astăzi am studiat acest pasaj care mi-a arătat încă o dată ce beneficii are cel care este în Hristos:

Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,  spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.  În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, dupa bogăţiile harului Său, pe care l-a răspîndit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere”(Efeseni 1:3-8)

Din acest pasaj trebuie să ştim  că:

1.Dumnezeu ne binecuvîntează cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti;

2.Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii cu un scop:

-ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui;

3.Dumnezeu ne-a rînduit, adică ne-a predeterminat de mai înainte ca să fim înfiaţi prin Isus Hristos, de aceea ne şi numeşte copiii Săi;

4.Dumnezeu ne -a dat harul Său , în Preaiubitul Lui;

5. suntem răscumpăraţi , adică suntem eliberaţi , scutiţi  de moarte prin sîngele lui Isus;

6.avem iertarea păcatelor, dacă ne cerem iertare;

7. a răspîndit peste noi bogăţiile harului;

8.ne dă înţelepciune şi pricepere, cînd astăzi mulţi aleargă după înţelepciune şi tot nu o găsesc sau, dacă o găsesc , nu le foloseşte la nimic.

Ce adevăruri minunate şi esenţiale pentru orice om care vrea să împlinească scopul lui Dumnezeu cu privire la sine pe acest pămînt! În Isus avem totul de ce are nevoie un om , dar este alegerea omului să fie sau nu în Isus, să accepte jertfa lui Isus, să creadă-n El şi să trăiască o viaţă după Cuvîntul lui Dumnezeu.

Sunt aceste lucruri valabile pentru tine? Beneficiezi tu de aceste binecuvîntări ? Eşti tu în Isus? Dacă nu , ce te împiedică?

Ziua Mulţumirii la biserica „Isus Salvatorul”

Picture 017Duminică, 2o septembrie  la biserica „Isus Salvatorul ” din or.Chişinău s-a desfăşurat sărbătoarea Mulţumirii sau a Secerişului. Este o zi în care cei credincioşi vin cu rugăciuni de recunoştinţă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate bunurile pe care Dumnezeu le-a dat anul curent, aşa cum scrie în Epistola I către  Tesaloniceni:

„Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (5: 18)

Chiar de la poarta bisericii am fost plăcut surprinşi de munca pe care au depus-o cei care au amenajat curtea bisericii. Picture 023Acolo puteai vedea tot felul de fructe şi legume cu  care Dumnezeu ne-a binecuvîntat, aranjate într-un mod foarte creativ.Picture 020

A fost un timp în care ne-am analizat fiecare şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile , bune şi rele, pe care ni le-a dat şi am putut să vedem cît de darnic şi iubitor este Tatăl nostru cel Ceresc, care ne dă toate lucrurile din plin, chiar dacă noi nu suntem întotdeauna credincioşi Lui.

Ne-am bucurat să-L avem la sărbătoare şi pe primarul de Chişinău, Dorin Chirtoacă , care a acceptat invitaţia conducerii bisericii de a veni  la Sărbătoare Picture 018şi care  a venit cu un cuvînt de salut pentru toţi cei adunaţi acolo şi a subliniat că este bine ca să -I mulţumim Celui de Sus pentru ceea ce ne dă  şi să ne rugăm Lui. Pastorul bisericii, Vitalie Fedula i-a zis că nu vom înceta să ne rugăm pentru el şi conducerea oraşului ca Dumnezeu să-i dea înţelepciune şi-n continuare ca să conducă un oraş în vremuri dificile pentru ţară şi , deasemenea , i-a dăruit acestuia o Biblie.

Sigur că nu doar o zi din 365 de zile  trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dă El , mai ales pentru viaţa veşnică pe care o putem avem prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Atitudinea de mulţumire trebuie să fie una permanentă , chiar dacă se întîmplă lucruri care, iniţial, ne par că sunt în defavoarea noastră, ele ne formează caracterul şi ne întăresc credinţa.

Cît de mulţumitor eşti tu? Ai pentru ce să-I mulţumeşti lui Dumnezeu? Cît de des o faci?

De ce nu este bine să mergi în locuri compromiţătoare

WE_LOVE_11-08_306 Unii tineri consideră că nu este rău să mergi în locuri compromiţătoare, argumentînd că acolo ei nu fac nimic rău, nu participă la ceea ce se face acolo, nu se implică în mod direct în acţiunile respective şi deci, prin aceasta se justifică. Ce spune Biblia despre aceasta?

” Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi , nu se opreşte pe calea celor păcătoşi , şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori ! Ci îşi găsesc plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !” (Psalmul 1: 1-2).

Din acest pasaj vedem că:

-este fericit cel care nu merge să ceară sfatul celor răi, pentru că cei răi nu -i vor da sfaturi bune;

-nu se opreşte pe calea celor păcătoşi ca să se împrietenească cu ei, ca să petreacă timp cu ei ca în cele din urmă să gîndească  şi să acţioneze ca ei şi să nu mai facă discernămînt între bine şi rău şi astfel ca lucrurile negative să nu i se pară atît de straşnice. Aici este pericolul ca persoanele respective  să devină ca cei păcătoşi şi să urmeze calea acestora, nevăzînd nimic rău în ceea ce fac aceştia;

-nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori.Există pericolul ca să fii şi tu batjocoritor ca ei şi să le urmezi exemplul.

Îmi aduc aminte că un coleg de serviciu spunea  un lucru interesant: dacă ţi-e  sete şi vreai să bei apă , nu trebuie să intri ca s-o  procuri  dintr-un bar sau alt local de acest gen, ci intră într-un magazin sau market de unde o poţi procura şi care nu are un nume de local indecent, căci, după ce ai ieşit de acolo , nimeni nu te va întreba ce ai făcut acolo şi nici nu te vei putea scuza în faţa nimănui, căci toţi ştiu ce fel de local e acela.

-este fericit cel ce- şi găseşte plăcerea în studierea Legii Domnului , care este Biblia şi cugetă mereu asupra la ceea ce a citit în ea, pentru că Ea conţine sfaturi utile vieţii omului şi-i poate oferi mîntuirea prin Domnul Isus.  Dar dacă te  afli în astfel de locuri , vei mai cugeta oare tu la Legea Domnului?

Deci, nu este bine să mergi în locuri care ţi-ar pune în pericol integritatea ta morală şi ţi-ar putea influenţa creşterea ta moral-spirituală sănătoasă. Alege să te însoţeşti cu cei care evită astfel de locuri sau localuri ca să fii fericit şi să-ţi păstrezi sufletul curat înaintea lui Dumnezeu, cugetînd mereu la ceea ce găseşti scris în Cuvîntul lui Dumnezeu şi stăruind asupra împlinirii Lui.

Să utilizăm corect verbul a copia

Verbul a copia creează confuzii vorbitorilor de limba română, de aceea vreau să prezint mai jos conjugarea corectă a acestui verb la timpul prezent al modului indicativ:

eu copiez ( nu copii)

tu copiezi

el,ea copiază (nu copie)

noi copiem

voi copiaţi

ei, ele copiază

În articolele viitoare mă voi referi  la  forme corecte de utilizare a altor verbe.