Category Archives: valori creştine

Filmul „Noe” și Biblia

noe-slideAm privit zilele trecute multdiscutatul film „Noe” cu Russell Crowe. Film de mare buget(130 milioane de dolari), acesta a stârnit un „potop” de controverse din cauza devierii substanțiale de la textul biblic. Am depistat foarte multe elemente adăugate, altele exagerate, despre care Biblia nu menționează. Iată ce diferențe mari am observat:

1. Cei trei fii ai lui Noe, Sem, Ham și Iafet, aveau vârste diferite. Cartea Genesa, capitolul 5:32 spune:

Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Ceea ne arată că fiii lui erau gemeni, tripleți, potrivit contextului și nu cu ani diferiți sau decalaje între primul și ultimul fiu.

2. În corabie au intrat alte personaje despre care vorbește Scriptura, este o tânără Ila, pe care au crescut-o de mică și care nu este clar în ce relație este cu Sem,  un bărbat, care a intrat clandestin în corabie și a stat ascuns acolo mult timp, Ham, fiindu-i complice. De asemenea, Ham este prezentat ca și necăsătorit, dar cu o dorință nestăpânită de a avea o soție care să-i continue neamul după potop. Biblia spune clar în cap. 6, v. 18:

 Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.

Vedem că în corabie au intrat: Noe cu soția lui, cei 3 fii ai lui și nevestele lor, alte persoane nu sunt menționate! Același lucru este menționat și în capitolul următor:

În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei.(v.13)

Același lucru este menționat și în Noul Testament:

… dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi(2 Petru 2:5)

Deci, vedem că au intrat în corabie în total 8 persoane.

3.  Animalele au fost adormite de Noe și soția lui, folosind plante cu miros care le-a produs somnul viețuitoarelor aflate în corabie.  Biblia spune că potopul a durat 40 de zile și 40 de nopți, iar apele au fost mari pe pământ 150 de zile(Genesa 7:24) și că Noe avea 600 de ani când a intrat în corabie, iar în anul 601 pământul era uscat. Nu știu cât de logic și real este să ții adormite atâta timp viețuitoarele… Biblia nu vorbește că Noe a adormit animalele, păsările, fiarele, târâtoarele, ci dimpotrivă, Dumnezeu i-a spus lui Noe să-și ia în corabie hrană pentru el și pentru animale, altfel la ce-ar mai trebui hrană pentru niște viețuitoare adormite???

Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor. Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.

4. Noe este prezentat mai degrabă ca salvator al animalelor și nu ca „un om neprihănit care umbla cu Dumnezeu, fără pată dintre cei din vremea lui”.

Regizorul a menţionat că a „studiat fiecare cuvânt” din Vechiul Testament care are legătură cu Noe. Mă gândesc că dacă ar fi studiat cu adevărat fiecare cuvânt, așa cum menționează, nu ar fi deviat și exagerat atât de mult și distorsionat adevărul biblic, ci ar fi prezentat lucrurile așa cum au fost lăsate scrise pe paginile Sfintelor Scripturi, iar filmul ar fi îndemnat pe oameni la un trai neprihănit înaintea lui Dumnezeu și o ascultare de El.

Nu recomand vizionarea acestui film!

 

Isus este Lumina lumii. Sunt eu lumină în lume?

În Evanghelia după Ioan , în capitolul 1, 8, 9  Domnul Isus spune că El este Lumina lumii și că a venit să aducă lumină și să înlăture întunericul. Cei care cred în Isus și-L urmează , „nu vor umbla în întuneric, ci vor avea lumina vieții.” (Ioan.8:12). Această învățătură este dată de Domnul Isus când se afla la Templu în timpul sărbătorii Corturilor, când erau aprinse lămpi mari , care să amintească poporului cum Dumnezeu l-a condus pe Israel prin pustie cu ajutorul stâlpului de foc.

Incandescent_light_1783785cResponsabilitatea celui care se numește creștin este să fie lumină și să umble în lumină, să aibă  un trai în lumină, despărțit de păcat și rău,  un trai în sfințenie. Prin aceasta se deosebește viața unui creștin de viața celorlalți oameni. În Efeseni 5:8 creștinii sunt numiți de apostolul Pavel „copii ai luminii”, iar „roada luminii stă în bunătate, neprihănire și adevăr.”(v.9). Un copil al luminii va face discernământ între ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și ceea ce nu este plăcut, dintre ceea ce este curat și necurat, „nu va lua parte la lucrările neroditoare ale întunericulu, ba încă le va osândi”(v.11). Pe de altă parte, fiindcă este lumină, nu va ținea ascunsă aceasta și o va scoate la iveală și această lumină va fi remarcată de toți, așa cum este remarcată de orice ochi lampa electrică, care niciodată nu a fost pusă într-un loc ascuns, ci este întotdeauna sus și la vederea tuturor ca să strălucească prin lumina ei.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare creștin ca și copil al luminii să umblăm în lumină și să conducem pe alții la lumină!

Supunerea față de autorități-un indicator al sfințeniei

Azi am finisat lecția a 4-a din cursul de studiu biblic „Tu aparții lui Dumnezeu: trăiește o viață sfântă!” În această lecție am învățat despre două  indicatoare ale sfințeniei, iar una din ele este supunerea față de autorități. Iată care sunt textele pe care le-am studiat:

 Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1 Petru 2: 13-17)

și

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dași tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.(Romani 13: 1-7).

 • imagesDin observarea acestor 2 pasaje, am învățat următoarele lucruri importante pentru mine:
 • *credincioșii(aceștia sunt destinatarii cărora le scrie apostolul Petru și Pavel) sunt chemați să fie supuși oricărei stăpâniri omenești, începând cu cei mai mari din casa ta și finisând cu președintele țării;
 • *aceasta o facem pentru Domnul;
 • *aceasta înseamnă să facem ce este bine;
 • *aceasta înseamnă să împlinim voia lui Dumnezeu și astfel astupăm gura oamenilor neștiutori și proști;
 • *dregătorii(conducătorii, înalt funcționarii, cei din justiție) sunt trimiși de Dumnezeu ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele;
 • -trebuie să le dăm cinstea cuvenită;
 • -aceasta este responsabilitatea oricărui cetățean de a fi supus autorităților;
 • -nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu;
 • -stăpânirile sunt rânduite de Dumnezeu ;
 • -împotrivirea față de stăpâniri este egalată cu împotrivirea față de Dumnezeu;
 • -există o pedeapsă pentru cei care se împotrivesc acestora-își vor lua osânda;
 • -dregătorii sunt de temut pentru o faptă rea pe care o facem, dar făcând una bună vom primi laude de la ea;
 • -dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele omului;
 • -el este în slujba lui Dumnezeu ca să:
 • *să-L răzbune
 • *să pedepsească pe cel ce face rău;
 • -trebuie să fim supuși nu doar pentru că vom fi pedepsiți dacă nu ne supunem, dar și din îndemnul cugetului;
 • -plata birurilor, vămilor și altor taxe face parte din supunere;
 • -arătarea fricii, cinstei este o datorie a fiecăruia.

Ca și creștini, numiți de Dumnezeu, seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, trebuie ca comportamentul nostru să arate și supunere față de autorități, nu avem dreptul să nesocotim autoritatea pământească rânduită de Dumnezeu peste noi spre binele nostru. Realizând că orice stăpânire vine de la Dumnezeu, vom alege să cinstim orice stăpânire și astfel onorăm pe Dumnezeu. Pe de altă parte, știind că sunt pus într-o poziție de autoritate , trebuie să-mi îndeplinisesc bine slujba la care m-a rânduit Dumnezeu.

Ce este botezul și cine poate fi botezat?

   Pentru că zilele acestea poporul nostru sărbătorește Boboteaza sau botezul Domnului Isus, vreau să te încurajez , drag cititor, să citești acest articol de pe portalul www.moldovacrestina.net care vorbește despre semnificația botezului.

1. Mărturia unui cuget curat

În Epistola I a lui Petru scrie astfel despre semnificaţia botezului:

Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. (1 Petru 3:21-22)

Deci, botezul nu ne mântuieşte, pentru că nu ne curăţă de întinăciunile trupeşti, ci este mărturia pe care o depunem noi în faţa oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu prin care adeverim că cugetul nostru a fost curăţit prin sângele Domnului Isus în care am crezut.

2. Identificarea cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel a scris astfel despre botez:

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. (Romani 6:3-5)

Deci, prin botez, noi, creştinii, prin credinţă, ne-am identificat cu moartea şi învierea Mântuitorului.

Ce trebuie să știm înainte să ne botezăm?

1. Credinţa din inimă este condiţia de bază

În cartea Faptele Apostolilor ne este relatat cum Duhul Sfânt l-a trimis pe Filip să-i predice Evanghelia unui famen etiopian care a înţeles şi a primit Vestea Mântuirii.

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor 8:36-37)

Nu se poate boteza cineva care nu crede din toată inima în Isus Hristos.

2. Pocăinţa este o altă condiţie de bază

În ziua Cincizecimii, Apostolul Petru le-a propovăduit Evanghelia celor adunaţi în Ierusalim:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” (Faptele apostolilor 2:37-39)

Pocăinţa nu este doar regretul pentru păcatele făcute, ci intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus, este naşterea din nou  sau botezul cu Duhul Sfânt. Această transformare în viaţa omului este obligatorie pentru ca să poată primi botezul cu apă.

3. Botezul este porunca Domnului Isus

Unii oameni zic că s-au pocăit şi au încheiat legământ cu Domnul Isus, dar nu se grăbesc să se boteze, de parcă nu ar lua seama la cuvintele Mântuitorului care, înainte de înălţarea Sa la cer, a spus ucenicilor:

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Dacă zici că ai ales să asculţi de Domnul Isus din toată inima, trebuie să te botezi şi să nu amâni acest lucru. Apropie-te de pastor sau de preotul bisericii locale unde ai ales să te închini şi spune-i despre dorinţa ta să te botezi cât mai curând ca să poţi fi înscris la cursurile de catiheză.

Credința și faptele Sfântului Vasile?

Vă invit să citiți acest articol care explică cine a fost sfântul Vasile și care a fost credința și faptele lui: http://www.moldovacrestina.net/meditatii/viata-sfantului-vasile-cel-mare/

Moldovacrestina.net a lansat un nou serviciu- LIVE CHAT

Zilele trecute  portalul http://www.moldovacrestina.net a lansat un serviciu nou-LIVE CHAT. Prin intermediul acestuia, vizitatorii pot adresa întrebări consultanţilor şi primi răspuns imediat.  Orarul îl puteţi vedea pe  http://www.moldovacrestina.net/predici/live-chat/

 

Religia în şcoală-o soluţie la problemele actuale ale adolescenţilor şi tinerilor

  Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii  să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.(Luca 18:16)

              Trăim timpuri când nonvalorile sunt considerate normalitate, când adolescenţii şi tinerii nu  mai recunosc nici o autoritate, tot mai multe sunt cazurile când copiii îşi nesocotesc părinţii şi îşi dispreţuiesc  profesorii. Postmodernitatea a ajuns să-i influenţeze atât de mult , încât ea le formează concepţii greşite  despre viaţă, iar copiii de azi sunt generaţia de mâine, sunt viitorii  deputaţi, miniştri , şefi de stat, pedagogi, jurnalişti, medici etc. De aceea,  legea învăţământului , adoptată de guvern la 2 iulie 2010, privind introducerea disciplinei Religia în schema orară a instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova  este  o soluţie extrem de necesară pentru actualii elevi, căci….

Religia educă  valori creştine care contribuie la ridicarea moralităţii societăţii

     Este bine ştiut faptul că o societate poate fi ruinată nu atât de crize economice şi politice, cât de imoralitate. Avem în istorie exemplul Imperiului Roman, care nu a putut fi cucerit de nici un popor, ci s-a autodistrus prin imoralitate.

În cadrul orelor de Religie, unde  se promovează studierea Sfintelor Scripturi , elevii vor învăţa cum să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu, să fie ascultători de El şi cum să se raporteze corect la semenii săi şi la adulţi. Aceasta va îmbunătăţi şi relaţia dificilă pe care o au adolescenţii cu părinţii lor, cu profesorii lor  şi cu colegii de vârsta lor, pentru că despre toate aceste lucruri ne învaţă Biblia , care este o carte foarte practică şi actuală. Cunosc multe mărturii când elevii problematici , după ce au studiat Biblia, au ajuns să fie modele de comportament în clasă şi societate, au ajuns să fie împliniţi şi fericiţi în ceea ce fac şi aceasta pentru că au ales să trăiască  ceea ce au învăţat, aşa cum porunceşte Dumnezeu poporului Său încă din Vechiul Testament:

   „Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”( Deuteronomul 4:40)

Aşadar, prin introducerea în şcoli a Religiei , curs în care să  fie studiat Cuvântul lui Dumnezeu , putem ridica şi proteja moralitatea societăţii.

 Ne considerăm popor creştin  96%

Conform ultimului recensământ, populaţia din Republica Moldova s-a declarat a fi creştină  96%. Şi fiindcă  suntem o ţară creştină , haideţi să ne păstrăm valorile prin studierea Bibliei care este cartea de căpătâi a creştinismului. Este un pericol ca să ajungem ca în perioada Judecătorilor, o perioadă tristă din istoria poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, când după moartea lui Iosua „ neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul… au făcut atunci ce nu plăcea Domnului …. Au părăsit pe Domnul … au mâniat pe Domnul…. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor”.(Judecători 2:10-14). Vedem cât este de important ca să creştem un neam de oameni, o generaţie care să cunoască pe Domnul şi să nu-L mânie prin abaterile şi păcatele lor, care de multe ori sunt făcute din necunoştinţă. Dacă aproape fiecare cetăţean se consideră creştin, predarea Religiei în şcoli ar trebui să fie o disciplină aşteptată , iar studierea  şi trăirea Sfintelor Scripturi –o necesitate şi o satisfacţie.

 Preîntâmpinăm imoralitatea

     În ultimii 50 de ani se simte o creştere mare a imoralităţii în societate. Dacă pe timpul părinţilor noştri , dacă se auzea de vreun adulter , aceasta era o ruşine, dar acum oamenii tind să facă din aceasta o normalitate.  Dumnezeu vorbeşte în Cuvântul Său mult despre imoralitate şi despre importanţa atitudinii pe care o luăm când se promovează ea, de aceea cunoaşterea Sfintelor Scripturi aduce frică de Dumnezeu şi un trai după voia lui Dumnezeu ,  „…căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari”(Evrei 13: 4),iar adolescenţii şi tinerii se vor gândi bine înainte de a comite adulter, homosexualitate , alte păcate sexuale şi vor şti că Dumnezeu le condamnă şi nu le aprobă .Biblia ne mai învaţă cum să ne  păstrăm  curaţi până şi în timpul căsătoriei , astfel vom avea familii trainice şi , respectiv, societate trainică şi sănătoasă. De asemenea vom şti cum să reacţionăm la presiunile societăţii , la legile care promovează homosexualitatea, avortul. Mulţi adolescenţi şi tineri cu care am discutat au recunoscut că au adoptat o astfel de poziţie din cauza că nu cunoşteau pericolele, gravitatea şi consecinţele imoralităţii.Dacă ne uităm la statisticile pe care le avem la noi în ţară , vom vedea că în anul 2010 s-au înregistrat 26.483 căsătorii , iar divorţuri 11.504 , ceea ce constituie 43, 4% din căsătoriile încheiate, iar multe din aceste divorţuri au ca motiv infidelitatea partenerilor. Aşadar,  copiii trebuie învăţaţi că căsătoria este pentru toată viaţa, trebuie învăţaţi cum să-şi zidească familii trainice  şi să contribuie astfel la bunăstarea societăţii , oprind imoralitatea din ea.

Copiii sunt receptivi şi capabili să  studieze Sfintele  Scripturi

      Conform cercetărilor Grupului Barna din SUA , 32% din copiii cuprinşi între vârstele 5-13 ani(până la clasa a VIII-a ) sunt  cei mai disponibili să accepte pe Domnul Isus şi să-I urmeze învăţăturile Lui  şi îşi aduc aminte de ele pe parcursul întregii vieţi;   4% din copii cuprinşi între 14-18 ani(de la clasa a IX-a în sus) acceptă învăţăturile lui Isus şi le urmează  şi  6%  le acceptă  cei de la 18 ani.  Deci vedem ce mare impact pot avea învăţăturile sănătoase în viaţa copilului dacă i se transmit la timpul potrivit  şi acest timp este şcoala. Aceasta va fi o binecuvântare pentru viitorul lor.  Despre acest lucru găsim scris în Cartea Proverbelor:

   Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.(22:6)

   Ce putem face noi?

       Fiindcă disciplina Religia, este una opţională, este necesar ca fiecare părinte, care doreşte binele copilului său, să scrie o cerere adresată directorului instituţiei în care-şi face studiile fiul, fiica sa , prin care să ceară ca să –i fie predată această oră de religie săptămânal. Este absolut necesar ca cererea să fie depusă  până la data de 1 septembrie, perioadă în care se stabileşte numărul de ore şi orarul şi să urmărească să primească un răspuns.    Apoi este necesar ca să comunicăm acest lucru şi celorlalţi părinţi din clasă, şcoală , rudelor, ca ei să înţeleagă importanţa predării acestei disciplini pentru  creşterea  unei generaţii sănătoase. De  asemenea, putem motiva pe copiii noştri ca să meargă şi să participe la astfel de ore, arătându-le beneficiile acestora.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să contribuim la creşterea spirituală sănătoasă a generaţiei noi şi să ne rugăm pentru transformarea copiilor, adolescenţilor , tinerilor care vor studia Sfintele Scripturi în cadrul orelor de Religiei!

 

 

 

 


Conferinţa de presă: ce spune Biblia despre fertilizarea in vitro

Vă invit să priviţi această conferinţă de presă, organizată de biserica „Bunavestirea” :http://www.info-prim.md/?x=24&y=39219

Semnificaţia sărbătorii Duminica Mare

Astăzi, creştinii sărbătoresc Duminica Mare, Cincizecimea sau  Rusaliile. Toţi cunoaştem această sărbătoare, dar îi este înţeleasă pe deplin semnificaţia? Această sărbătoare este descrisă pe paginile Sfintei Scripturi astfel:

 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.  Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.  Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:  „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!  Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;  soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”  Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;  pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.  Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.  De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”  Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2)

Un articol foarte bun despre originea şi semnificaţia acestei sărbători , îl poţi găsi aici: http://www.moldovacrestina.net/biserici/originea-sarbatorii-duminica-mare/

 

 

De ce cei ce cred în Isus Hristos se botează?

Am întâlnit  multe persoane care, începând să studieze Sfintele Scripturi ,le apar întrebări cu privire la botez:  Care este rostul botezului pentru maturi? Voi fi mântuit dacă nu mă botez?  Cât timp trebuie să treacă de la pocăinţă până la botez?

1.   Ca să împlinească porunca lui Dumnezeu

Înainte de a se înălţa la cer, Domnul Isus S-a apropiat de ucenici şi le-a zis:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.(Matei 28:19-20).

În acest text vedem că trebuie să fie botezaţi cei ce deja fac parte  din categoria de ucenici ai Domnului Isus Hristos. Iar ca să fii ucenic este nevoie ca să ne naşti din nou, intrând în legământ cu Domnul Isus. Acest lucru este se întâmplă când te pocăieşti.

În Evanghelia după Marcu, evanghelistul vine cu o completare:

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:15-16)

Pentru a împlini porunca Domnului Isus trebuie să se ţină seama de câteva aspecte:

 • Să audă şi să înţeleagă  Evanghelia Domnului Isus, de aceea botezaţi trebuie să fie cei maturi, căci pruncii  nu pot înţelege Evanghelia şi nu pot lua singuri decizia de a crede şi a împlini porunca
 • Să creadă Cuvântul (Evanghelia) şi să-l trăiască,  devenind un om nou, cu o gândire nouă, adică născut din nou.

Nu este un act bazat pe emoţii, ci pe cunoaşterea adevărului lui Dumnezeu şi acceptării lui în viaţa ta. Este un pas conştient cu o dorinţă sinceră de a împlini poruncile lui Dumnezeu, iar botezul este prima dintre ele.

2.   Ca să mărturisească public că este un om mântuit.

Apostolul Petru, în prima sa epistolă ,scrie aşa despre botez:

„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21).

Prin acest text autorul menţionează câteva adevăruri:

 • Botezul nu ne curăţeşte de păcate, deci respectiv nici nu poate să ne mântuiască de ele. Prin botez nu sunt iertate păcatele noastre.
 • El este doar o mărturie a faptului că cugetul nostru deja este curat de păcate. La botez vin cei care au fost iertaţi prin învierea Domnului Isus, prin credinţă.

Iar apostolul Pavel când scrie Bisericii din Roma dă o explicaţie mai detaliată:

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:4-7)

Ceea ce înseamnă că prin botez credincioşii ilustrează că au murit spiritual pentru păcat şi prin naşterea din nou am fost izbăviţi de sub puterea şi pedeapsa păcatului. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să credem în Domnul Isus, să fim născuţi din nou şi să ne botezăm aşa cum ne-a poruncit Domnul Isus Hristos ca să fim mântuiţi.