Tag Archives: maturi

De ce cei ce cred în Isus Hristos se botează?

Am întâlnit  multe persoane care, începând să studieze Sfintele Scripturi ,le apar întrebări cu privire la botez:  Care este rostul botezului pentru maturi? Voi fi mântuit dacă nu mă botez?  Cât timp trebuie să treacă de la pocăinţă până la botez?

1.   Ca să împlinească porunca lui Dumnezeu

Înainte de a se înălţa la cer, Domnul Isus S-a apropiat de ucenici şi le-a zis:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.(Matei 28:19-20).

În acest text vedem că trebuie să fie botezaţi cei ce deja fac parte  din categoria de ucenici ai Domnului Isus Hristos. Iar ca să fii ucenic este nevoie ca să ne naşti din nou, intrând în legământ cu Domnul Isus. Acest lucru este se întâmplă când te pocăieşti.

În Evanghelia după Marcu, evanghelistul vine cu o completare:

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:15-16)

Pentru a împlini porunca Domnului Isus trebuie să se ţină seama de câteva aspecte:

  • Să audă şi să înţeleagă  Evanghelia Domnului Isus, de aceea botezaţi trebuie să fie cei maturi, căci pruncii  nu pot înţelege Evanghelia şi nu pot lua singuri decizia de a crede şi a împlini porunca
  • Să creadă Cuvântul (Evanghelia) şi să-l trăiască,  devenind un om nou, cu o gândire nouă, adică născut din nou.

Nu este un act bazat pe emoţii, ci pe cunoaşterea adevărului lui Dumnezeu şi acceptării lui în viaţa ta. Este un pas conştient cu o dorinţă sinceră de a împlini poruncile lui Dumnezeu, iar botezul este prima dintre ele.

2.   Ca să mărturisească public că este un om mântuit.

Apostolul Petru, în prima sa epistolă ,scrie aşa despre botez:

„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21).

Prin acest text autorul menţionează câteva adevăruri:

  • Botezul nu ne curăţeşte de păcate, deci respectiv nici nu poate să ne mântuiască de ele. Prin botez nu sunt iertate păcatele noastre.
  • El este doar o mărturie a faptului că cugetul nostru deja este curat de păcate. La botez vin cei care au fost iertaţi prin învierea Domnului Isus, prin credinţă.

Iar apostolul Pavel când scrie Bisericii din Roma dă o explicaţie mai detaliată:

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:4-7)

Ceea ce înseamnă că prin botez credincioşii ilustrează că au murit spiritual pentru păcat şi prin naşterea din nou am fost izbăviţi de sub puterea şi pedeapsa păcatului. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să credem în Domnul Isus, să fim născuţi din nou şi să ne botezăm aşa cum ne-a poruncit Domnul Isus Hristos ca să fim mântuiţi.

Reclame