Monthly Archives: mai 2010

Manifestaţie pro-viaţa de 1 iunie

Asociația Obștească „Pentru Familie” organizează o manifestare pro-viață(anti-avort) pe data de 1 iunie, de ziua copiilor, în fața spitalului nr.1.  Citeşte  detalii pe: http://www.moldovacrestina.net/social/actiune-anti-avort-1-iunie

Viata sordidă a vedetelor porno

Vă prezentăm un articol care descrie viaţa mizerabilă a unor foste vedete porno americane. După ce abilităţile fizice le lasă, fostele vedete au dificultăţi reintegrîndu-se în viaţa normală. Relaţiile le devin abuzive şi se confruntă cu violenţă în viaţa de cuplu.

Sursa: http://www.alianta-familiilor.ro

Publicitate

Capcanele ortografiei(ia, i-a)

Ia se scrie astfel cînd are sens independent. Este vorba de verbul a lua la timpul prezent, persoana a III-a singular sau modul  imperativ. Alt caz este cel în care ia este interjecţie , folosită cu scopul de a atrage atenţia asupra unui lucru sau a unui fapt.

De exemplu:

Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.

I-a se scrie prin cratimă, deoarece indică două cuvinte care se rostesc într-o singură silabă: i-pronume personal, persoana III, singular, forma neaccentuată şi a -forma de auxiliar a verbului a avea cu care se construieşte perfectul compus.

De exemplu:

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

16 mai -Sărbătoarea Familiei

Duminică, 16 mai , pe Piaţa Marii Adunări Naţionale se va desfăşura Sărbătorea Familiei. Invit cititorii blogului nostru să vină ca  să proclamăm împreună valorile  familiei .

Demersul Bisericilor Evanghelice cu privire la predarea religiei în şcoli

Onorate Domnule Prim Ministru,
În legătură cu iniţiativa de predare a religiei în şcoli, din numele Cultelor
religioase: Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste, Uniunea Bisericilor
Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul Penticostal), Uniunea de Biserici a
Creştinilor Adventişti de Ziua a Şaptea, Creştini ai Evangheliei Depline, Asociaţia
Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste, care întrunesc împreună peste 100 000
de credincioşi, cetăţeni ai Republicii Moldova, dorim să vă expunem următoarele:
1. Considerăm că predarea religiei în şcoli contravine art. 35 al. 8 din
Constituţia Republicii Moldova şi art. 4 al. 3 din Legea Învăţământului
conform cărora „învăţământul de stat este laic”. Separarea totală a
învăţământului laic de cel religios este unul din elementele fundamentale ale
separării Bisericii de stat, lucru absolut necesar pentru păstrarea armoniei
sociale într-un stat democratic multiconfesional. Predarea religiei în şcoli va
duce la divizarea elevilor pe criterii religioase, la discriminare, intoleranţă şi
vrajbă religioasă, ceea ce contravine atât art. 32 al Constituţiei, cât şi art. 5
al.2 pt.(b) din Legea Învăţământului, care menţionează, în mod expres, că
învăţământul urmăreşte: „cultivarea respectului pentru drepturile şi
libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa
socială şi atitudinea fără de religie – principii consemnate în Carta
Naţiunilor Unite”. Dacă se va introduce religia majoritară în şcoală, atunci
un copil care aparţine unei minorităţi religioase va experimenta o atitudine
discriminatorie faţă de sine doar pe motivul că el nu aparţine majorităţii,
lucru inadmisibil într-o instituţie publică de învăţământ. Având în vedere că
societatea noastră este foarte divizată şi polarizată din cauza crizei profunde
prin care trecem, considerăm că este imperativ să consolidăm şi să unficăm
societatea. Or inţiativa de predare a religiei, aşa cum este prezentată opiniei
publice astăzi, nicidecum nu poate servi acestui scop nobil.
2. Suntem categoric împotriva introducerii în mod obligatoriu a predării religiei
în şcoli, deoarece suntem convinşi că în acest caz s-ar încălca libertatea de
gândire, conştiinţă şi religie a părinţilor şi elevilor. Educaţia religioasă de tip
confesional trebuie să aibă loc în familie, în biserică şi în şcolile care sunt
înfiinţate de cultele religioase. Asupra acestui aspect s-au pronunţat de mai
multe ori Comitetul ONU pentru Drepturile Omului şi Curtea Europeana a
Drepturilor Omului. A obliga părintele să ceară pentru copilul său
nefrecventarea orelor de educaţie religioasă, echivalează cu solicitarea în
scris a respectării unui drept. Or drepturile nu sunt acordate, ci sunt
recunoscute. Considerăm că statul nu are dreptul să facă presupuneri asupra
identităţii religioase a cetăţenilor săi. Prin urmare, fiecare părinte trebuie în
mod personal să decidă consemnând în scris dacă doreşte ca religia să fie
predată şi ce religie anume să-i fie predată copilului său.
3. În cazul în care Guvernul Republicii Moldova totuşi nu va ţine cont de
argumentele invocate mai sus şi nu va renunţa la iniţiativa de predare a
religiei în şcoli, considerăm că singura alternativă pentru promovarea
valorilor moral spirituale în rândurile copiilor şi a tinerilor este predarea
Bibliei. Predarea Bibliei va elimina conotaţia confesională şi-i va ajuta pe
copii să cunoască Sfintele Scripturi, care constituie de fapt temelia
creştinismului. Suntem convinşi că societatea în general, iar generaţia tânără,
în special, are nevoie nu de religie sau dogme religioase, ci de credinţă.
Credinţa este cea care produce valori şi îi uneşte pe oameni, în timp ce
dogma îi separă şi chiar îi învrăjbeşte. Este binecunoscut faptul că credinţa
se naşte din cunoaşterea lui Dumnezeu, iar cunoaşterea lui Dumnezeu
izvorăşte din cunoaşterea Sfintelor Scripturi.
În speranţa că vom fi înţeleşi şi ne vor fi respectate drepturile fundamentale
prevăzute de legislaţia naţională şi tratatele internaţionale, vă urăm multă sănătate
şi binecuvântare în realizarea programului de guvernare în aceste vremuri de criză.

Sursa: actualitate.md

Daniel-om cu inimă curată

Capitolul 6 din cartea Daniel îl prezintă pe Daniel, fiind la o vârstă înaintată  , ca pe un om cu inimă curată.

Contextul în care se afla Daniel.

După ce Imperiul Babilonian a căzut , fiind cucerit de cel Medo-Persan, la domnie a venit Dariul, Medul. A decis să pună peste împărăţie 120 de dregători şi în fruntea lor a pus pe 3 căpetenii, printre care era şi Daniel, care întrecea pe toţi , iar împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia. Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle „ceva vrednic de mustrare” la Daniel, dar n-au găsit nimic, nici o greşeală , pentru că Daniel era credincios.Aceştia au decis să-l găsească vinovat de ceva legat de Legea lui Daniel. Atunci au mers la împărat şi au insistat să dea o poruncă  prin care nimeni nu avea voie să se roage timp de 30 de zile, în caz contrar urma să fie aruncat de viu în groapa cu lei.

Acţiunile lui Daniel.

Daniel ştia de această poruncă:  „Cînd a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui , unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenunchia, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui , cum făcea şi mai înainte”(v.10)

Cu toată că el ştia „oprirea” dată de Dariu şi că aceasta nu putea fi schimbată nicidecum, nu a renunţat la relaţia lui personală cu Dumnezeu şi la timpul pe care şi-l punea zilnic, de trei ori pe zi,  pentru aceasta. Vedem că Daniel avea un obicei bun şi  era un om al rugăciunii, probabil se ruga pentru poporul său la moment. Rugăciunea şi comunicarea cu Dumnezeu făceau parte importantă din viaţa lui, pentru că textul zice că făcea acest lucru şi mai înainte. Daniel nu a renunţat la rugăciune , ştiind care va fi pedeapsa pentru cei care nu se supun poruncii. Groapa cu lei este o pedeapsă înfricoşătoare, acolo oricine se teme să meargă, chiar şi cel mai neînfricat luptător , pentru că e clar că  nu mai ai şansă de salvare şi nici cale de ieşire. Pe Daniel nu l-au înspăimântat atât de tare leii, încât să renunţe la Dumnezeu.

Din versetul 16 aflăm că Dariu nu a putut să-şi modifice porunca şi a dat pe Daniel în groapa cu lei, deşi s-a gândit mult cum să scape pe Daniel. Dis-de-dimineaţă a mers la groapă şi a văzut , spre mirarea lui, că Daniel este viu şi nevătămat. De ce? Pentru că  „Daniel avusese încredere în Dumnezeu”

Răsplata lui Dumnezeu

Pentru că Daniel nu a renunţat la principiile sale biblice,  Dumnezeu l-a izbăvit din această încercare, aşa încât leii nici nu şi-au deschis gura înaintea lor. A ales să rămână ascultător de Dumnezeu şi să facă voia lui , să umble în curăţie  , ştiind că acest lucru i-ar putea lui viaţa. Biblia îl numeşte pe Daniel „neprihănit”.

Este foarte uşor să te păstrezi curat atunci când lucrurile merg bine şi totul în jur e în favoarea ta, dar alta este când circumstanţele din jurul tău sunt critice!!!! Daniel nu a păcătuit în astfel de situaţii, nu a mers la compromisuri de dragul oamenilor, nu şi-a coborât standartele morale pe care le-a învăţat din Cuvântul  lui Dumnezeu , a rămas neclintit în momentele-limită. Ca rezultat , Dumnezeu l-a salvat şi mai mult, cei care au vrut să-i facă rău , i-au făcut bine şi Dariu a poruncit ca ei şi familiile lor să fie aruncate în groapa cu lei (v.24), care au fost sfâşiaţi de lei ,neajungând jos.

În aceste situaţii , Dumnezeu a fost proslăvit de Dariu , care a poruncit ca în toată împărăţia toţi să se teamă de Dumnezeul lui Daniel. Atitudinea lui stabilă în astfel de situaţii a făcut ca el să fie privit bine şi Dumnezeu-lăudat.

Avem în Scripturi un exemplu frumos de creştin care a rămas neclintit în neprihănirea lui , indiferent că urma să plătească un preţ şi indiferent că a fost desconsiderat de oamenii din jurul lui.

Ce fel de creştin eşti tu ? Ai astfel de situaţii când trebuie să rămâi tare şi să nu cedezi principiilor sănătoase pe care ne învaţă Dumnezeu să le păstrăm? Sau de dragul oamenilor şi de dragul confortului personal  eşti gata să mergi la compromisuri?

Dumnezeu se bucură când demonstrăm inimi curate în toate situaţiile vieţii noastre. Aşa să ne ajute Dumnezeu să fim!

În alt articol voi analiza alt exemplu de om cu inimă curată.

SUA-decizie anticreştină

Pe 16 aprilie, un judecator federal american a declarat neconstituţională  Ziua Naţională de Rugăciune din SUA. Administraţia Obama deja a făcut recurs. Decizia e mai mult decât şocantă , considerând că anual fiecare preşedinte american a declarat Ziua Natională de rugăciune, care a devenit astfel parte din istoria naţiunii americane.

Sursa: http://www.alianta-familiilor.ro

După mine tradiţia de a declara o zi din an , Ziua Rugăciunii, a fost bună până acum , cine nu are nevoie de rugăciune şi de binecuvântarea lui Dumnezeu? Cu  părere de rău  nu e deloc salutabilă intenţia acestui judecător de a anula această zi , mai ales că orice popor, orice neam , pentru a trăi prosper, trebuie să ceară ajutor de la Dumnezeu.

Ar fi bine dacă în ţara noastră am avea o astfel de zi , poate fi sărbătorită în locul Zilei Vinului….