Monthly Archives: martie 2010

Forme corecte ale verbului A TREBUI

Vorbitorii de limba română deseori folosesc greşit forme ca:

Noi trebuieşte să plecăm la mare.

Facturile trebuiesc achitate la timp.

Aceste forme nu sunt corecte, deoarece verbul a trebui este unul invariabil , ceea ce înseamnă că rămîne neschimbat , indiferent de persoană, număr. Astfel la indicativ prezent acesta are următoarele forme:

eu trebuie                    noi trebuie

tu trebuie                    voi trebuie

el, ea trebuie             ei, ele trebuie

Deci, este corect să spunem:

Noi trebuie să plecăm la mare.

Facturile trebuie achitate la timp.

La conjunctiv , însă, acest verb are  forma să trebuiască .

Publicitate

Cum să fii un om de succes în lucrul pe care-l faci?

1.  Fă alegeri corecte.

” Bucura-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cît eşti tînăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi,  dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată”. (Ecl.11:9).  Această povaţă o dă înţeleptul Solomon la sfîrşitul vieţii, care a înţeles că pentru orice alegere pe care o faci,  vei da răspuns înaintea lui Dumnezeu.

2. Învaţă de la oamenii de succes, dar totodată care  să fie oameni cu valori corecte.

” Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii,  o duce rău”.  (Prov.13:20)  ” Calea celui rău este urătă Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire. – (Prov.15:9)

3.  Fii harnic şi bine planificat.

” Planurile omului harnic nu duc decît la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decît la lipsă”.  (Prov.21:5)

4. Încrede-te în Domnul în toată activitatea  ta.

Orice ai face, în oricare domeniu,  poate veni un timp de greutăţi,  ba chiar falimentare, dar DACĂ Domnul este nădejdea ta, El te va susţine şi te va întări ca să treci biruitor de aceste perioade.

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept,  teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale. Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău,   căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug şi teascurile tale vor geme de must” . (Prov. 3:5-10).

Dumnezeu să ne ajute ca în ceea ce facem să fim tot mai buni şi prin aceasta  El să fie glorificat.

Cum să sărbătorim Floriile.

Această zi se sărbătoreşte cu o duminică înainte de Paşte,  ceea ce simbolizează intrarea Domnului Isus în Ierusalim,  înainte de a pătimi pentru întreaga omenire şi care este relatată de apostolul  Ioan aşa:

” A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întîmpinare, strîgînd: „Osana! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”  Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris: „Nu te teme, fiica Sionului,  iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul unei măgăriţe.”   Ucenicii Lui n-au înţeles aceste lucruri de la început,  dar, după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El.       (Ioan 12:12-16)

Cînd s-a adunat norodul în jurul Lui, El a strigat:

„Cine crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi cine Mă vede pe Mine , vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.  Eu am venit ca să fiu o lumina în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămînă în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec,  căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osîndi: Cuvîntul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.  Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însusi Mi-a poruncit ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.

Deci ,  această zi de sărbătoare este o ocazie ca să învăţăm să nu nesocotim cuvintele Domnului Isus Hristos, să primim Cuvîntul vestit de El, care este relatat în Sfintele Scripturi, ca să nu fim osîndiţi în ziua de judecată, ci să avem parte de mîntuirea Lui.  Iar pentru aceasta trebuie să-L studiem.   Dumnezeu să ne ajute la aceasta.

Clasa a XII-a face voluntariat

Astăzi , Liceul Teoretic Internaţional de Management, Străşeni,  a decis, voluntar,  să mergă să facă ordine în centrul oraşului. Am ales un sector destul de populat de cetăţeni şi anume parcul Eminescu.

Clasei absolvente, clasa a XII-a , i-a revenit un sector mai mare , dat fiind faptul că ei sunt cei mai mari. Am muncit  timp de cîteva ore ca să aducem în ordine sectorul ales. Am apreciat atitudinea de dăruire, entuziasm şi dorinţă a elevilor de a avea un oraş curat şi frumos. Nu a fost nevoie ca să -i motivăm prea tare şi să le explicăm , înduplecîndu-i , ce au de făcut, realizînd că ceea ce fac o fac pentru binele mediului în care trăiesc şi prin aceasta au demonstrat că le pasă de oraşul lor şi că astfel de acţiuni pot fi întreprinse mai des , la care se  pot alipi şi alţi tineri.

Succese de la Cupa Deschisă a municipiului Chişinău

Clubul „ Dunamis” a participat pe data de 20-21 martie la Cupa Deschisă  la Taekwon-do a municipiului Chişinău. Echipa delegată a fost alcătuită din 9  sportivi, care au obţinut următoarele locuri:

Proba tul  individual:

Locul 1 –  Melnic Olga , tineret,  10 – 9 cup

Locul 2 –  Popovici Tatiana , tineret , 4-1 cup

Locul 2  – Ciubeică Vasile , tineret 10 – 9 cup, masc.

Proba Sparing echipă:

Locul 1 (tineret, fem, -59 kg) – Popovici Tatiana, Sîli Mariana

Locul 1 (tineret , fem, +60 kg)- Popovici Tatiana, Sîli Mariana

Locul 1 (seniori, fem, -64 kg) – Melnic Olga, Sîli Mariana

Locul 2 (seniori, masc, -70 kg) – Cioban Mihai, Curecheri Vitalie, Jomir Dumitru

Proba sparing individual feminin.(seniori, +70 kg)

Locul 1 – Sîli Mariana

Locul 3 – Melnic Olga

Clubul „Dunamis” aduce mulţumiri consiliului raional  Călăraşi pentru susţinerea la această competiţie.

10 secrete ale unei căsnicii fericite

Materialul de mai jos a fost pregătit  de David Tut (AFR Timişoara) şi prelucrat din materiale originale ale lui Mitch Temple, consilier de cuplu american şi expert al relaţiilor.

1.         În primul rînd, cuplurile trebuie să ştie că fericirea nu este cel mai important lucru într-o relaţie. Toată lumea vrea să fie fericită, dar fericirea este o stare de multe ori trecătoare, acum o ai, acum dispare. De aceea, cuplurile de succes ştiu să creeze oportunităţi prin care să-şi reîmprospăteze viaţa cu fericire, atunci cînd traversează o perioadă mai grea.
2.         Foarte important, cuplul îşi descoperă propria valoare prin sprijin reciproc. Cînd apar situaţii dificile şi cînd nu mai există rezolvare, partenerii trebuie să-şi ofere sprijin reciproc. Timpul are capacitatea de a crea oportunităţi de rezolvare a problemelor, de reducere a factorilor de stres şi de soluţionare a tuturor greutăţilor pe care le întîmpină. În astfel de situaţii, sprijinul afectiv şi emoţional reprezintă un răspuns potrivit pentru criză.
3.         Dacă faci ce faci ca din obicei, obţii acelaşi rezultat. Cuplurile experimentate au învăţat că soluţia unei probleme constă în aplicarea unei tactici potrivite. De multe ori schimbări minore în atitudine sau schimbări ale metodei de abordare fac diferenţa într-o căsnicie. Schimbaţi  monotonia relaţionării, daţi-i un influx de spontaneitate, puneţi jovialitate în conversaţii.
4.         Atitudinea fiecăruia contează. Schimbarea comportamentului este importantă, dar la fel de importantă este şi schimbarea atitudinii. Negativismul atrage şi alimentează sentimente nocive. O atitudine pozitivă şi orientată spre soluţii oferă cuplului putere şi stabilitate.
5.         Schimbaţi-vă modul de gîndire, schimbaţi-vă căsnicia. Gîndurile pe care soţii le au unul faţă de celălalt afectează modul de percepere a celuilalt. Aşteptările lor, dar în acelaşi timp felul în care ei îşi tratează partenerul, contează enorm.
6.         Iarba este mai verde în curtea vecinului. Cuplurile de succes nu au aceasta mentalitate. Au învăţat să reziste acestui mit destul de predominant că o persoană alta decît soţul sau soţia poate să-i facă mai fericiţi. Cuplurile fericite îşi folosesc energia pentru a-şi îmbunătăţi condiţia personală şi căsnicia, nu căutarea efemeră a unei relaţii în afara căsătoriei pentru dobîndirea fericirii.
7.         Poţi să-ţi schimbi căsnicia dacă tu însuţi alegi să te schimbi. Cuplurile „veterane” au învăţat de-a lungul timpului că a încerca să-ţi schimbi partenerul este ca şi cum ai împinge o frînghie (adica imposibil). De multe ori, singura schimbare care se poate face într-o relaţie de căsătorie este schimbarea personală, nădăjduind că ea va duce la schimbarea situaţiei din familie.
8.         Dragostea e un verb, nu doar un simţămînt. Dragostea înseamnă acţiune,  nu pasivitate. Viaţa cotidiană erodează de la o vreme simţămintele romantice ale căsătoriei. Simţămintele, la fel ca şi fericirea, sunt în flux. Dar dragostea reală e bazată pe legămîntul soţilor, spre mai bine sau spre mai rău, cînd se simt bine sau cînd nu se simt bine.
9.         Căsnicia este de multe ori o luptă pe plan emoţional şi intelectual. Cuplurile de succes au  învăţat să nu ţină ranchiuna, să nu mai evoce trecutul, amintindu-şi că persoana cu care s-au căsătorit este la fel de imperfectă ca şi el sau ea.
10.       În final,  însă, chiar o criză în familie nu înseamnă sfîrşitul unei căsnicii. Crizele sunt ca o furtună: mare, gălăgioasă şi periculoasă. Dar ca să depăşeşti o furtună,  trebuie să mergi înainte. Mersul înapoi nu  este o opţiune în rezolvarea crizei. O criză poate  fi chiar  un nou început la soţii înţelepţi. Cuplurie de succes înteleg că încercările şi durerile şlefuiesc oamenii, îi transformă în oameni şi mai mari, iar căsătoriile şubrede- în căsnicii de succes. Vă dorim succes!

www.alianta-familiilor.ro

Ce are de spus cititorul la aceste sfaturi?

Virgula înainte de etc

Etc este o abreviere care provine din limba latină (et caetera)  şi înseamnă  că enumerarea ar putea fi continuată. Este sinonimă cu : şi altele ,şi alţii, şi ceilalţi , şi aşa mai departe.

Deoarece etcetera include în structura sa conjuncţia de legătură şi, iar părţile de propoziţie sau propoziţiile coordonate prin conjuncţia şi nu se despart prin virgulă, înaintea ei nu se pune virgula.

De exemplu:  

Părinţii i-au cumpărat caiete, cărţi, creioane, pixuri etc.

Se plasează înaintea ei virgula doar în cazul în care  etc se repetă unul după altul.

Сăsătoria e mai stabilă ca concubinajul

Un studiu emis în Marea Britanie arată că instituţia căsătoriei e mai stabilă şi dă societăţii un grad mult mai mare de stabilitate socială decît concubinajul. Un lucru testat şi afirmat de istoria umanităţii. Politicienii şi arhitecţii sociali englezi, însă, au încurajat, în ultima generaţie, concubinajul şi parteneriatele civile în detrimentul căsătoriei. Experimentual acesta, afirmă articolul, a eşuat.

Sursa: http://www.alianta-familiilor.ro

Ce crede cititorul la acest subiect?

Sfînta Împărtăşanie – ritual mistic sau act de cercetare?

Chiar azi la studiul biblic am studiat despre Sfînta Împărtăşanie, care  în Sfintele  Scripturi se mai numeşte şi Cina Domnului. Aceasta am făcut-o la cererea credincioşilor care de mult timp umblă la Biserică, dar încă nu au înţeles ce trebuie să facă ei la Cină şi care este scopul Cinei Domnului.

1.   Sfînta Împărtăşanie este un semn al Noului  Legămînt făcut de  Domnul Isus Hristos. Nu putem merge mai departe dacă nu înţelegem acest adevăr. Iată ce a învăţat Domnul Isus pe apostoli înainte de a fi răstignit la cina cea de taină:

” Cînd a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. El le-a zis: „Am dorit mult să mănînc Paştile acestea cu voi înainte de patima Mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mînca, pînă la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”  Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi,  pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, pînă cînd va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”  Apoi a luat pîine  şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frînt-o şi le-a dat-o, zicînd: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi,  să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mîncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicînd: „Acest pahar este legămîntul cel nou, făcut în sîngele Meu care se varsă pentru voi.” (Luca 22:14-20).

De aici vedem că  Cina Domnului este un act care pentru noi este ca un simbol al aducerii  aminte (spre pomenirea Mea)  că am intrat în Legămînt prin jerfirea trupului Domnului  Isus şi a sîngelui Său.

2.   La sfînta Împărtăşanie pot participa doar cei ce au intrat în legămînt cu Domnul Isus, prin naşterea din nou, după cum este scris:  „În El avem răscumpărarea, prin sîngele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său” (Efeseni 1:7).
3.  Sfînta Împărtăşanie este cu scopul ca să ne cercetăm dacă mergem corect pe Calea Domnului, adică dacă suntem credincioşi Legămîntului.

„De aceea, oricine mănîncă pîinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sîngele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi şi aşa să mănînce din pîinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănîncă şi bea , îşi mănîncă şi bea osînda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.  Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.  Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, cînd suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osîndiţi odată cu lumea.” (1 Corinteni 11:28-32).

Din textul de mai sus observăm că:

a)   Trebuie să o luăm într-un chip vrednic, să ne cercetăm, să ne judecăm . Şi atunci cînd noi ne cercetăm la cină dacă nu cumva încă trăim în păcat, Dumnezeu aşteaptă să ne pocăim şi să ne lepădăm de el.  Aceasta înseamnă să deosebeşti trupul Domnului.

b)   Dacă nu ne cercetăm,  mîncăm şi bem osînda noastră. În acest caz Dumnezeu ne disciplinează în primul rînd prin neputinţă (probleme) şi dacă nu ne pocăim,  atunci ne dă boală şi dacă nici în acest caz nu ne pocăim ,El ne dă moarte şi ne ia la Sine , ca nu cumva să fim osîndiţi odată cu lumea.

Domnul să ne ajute pe toţi să luăm Cina Domnului  într-un chip vrednic, cercetîndu-ne şi dacă este vreun păcat  în viaţa noastră să ne pocăim şi să trăim din biruinţă în biruinţă.

Felicitare pentru cititoarele blogului

În aceste zile frumoase şi cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii , vreau  să felicit toate cititoarele blogului (şi nu numai) cu sărbătoarea de 8 Martie şi să le doresc  multă pace şi binecuvîntare, multă sănătate şi ca în aceste zile , precum şi toată viaţa, să fie iubite, apreciate , susţinute şi încurajate pentru ceea ce sunt ele : FEMEI.

Fie ca în această zi să-şi aducă aminte de Domnul Isus  Hristos, care Şi-a vărsat sîngele ca să ne curăţească de păcatele noastre şi să ne facă albi ca zăpada şi care poate face posibil ca toate urările de bine să fie împlinite.

Cu profund respect, Ghenadie.