Monthly Archives: iunie 2009

S-a încheiat tabăra de Taekwon-do

Ieri  clubul de taekwon-do „Dunamis” s-a  întors din tabăra cu sportivii care practică această artă. Ea a durat 9 zile în perioada 22-30 iunie  şi a avut loc în corturi în pădurea Căpriana.  A fost un timp deosebit din mai multe puncte de vedere:

1. Am avut timp mult în cadrul a 4 ore de antrenament pe zi , în care fiecare sportiv şi-a cizelat nivelul tehnic la centura lui.

Picture 009

 

2.Am studiat un curs extraordinar:  „Trăieşte o viaţă de adevărată închinare”. Este un curs alcătuit din 6 lecţii care se referă la Cortul Întîlnirii şi la mobilierul din el. Am studiat fiecare piesă din mobilierul acestuia ca să constatăm că fiecare din ele: altarul de aramă, ligheanul de aramă , sfeşnicul de aur, masa pentru punerea pîinilor, altarul tămîierii, perdeaua dinăuntru, chivotul legămîntului arată la Domnul Isus. Am văzut care este semnificaţia lor şi ce fel de închinare ne cere Dumnezeu să avem în aşa fel ca să fim închinători adevăraţi în duh şi adevăr şi ca să -L cinstim pe Dumnezeu cu inima, nu cu buzele. În ultima seară , la rug,tinerii care au studiat pe parcursul taberei acest curs au mărturisit că au fost încîntaţi să studieze  acest subiect şi au înţeles că nu poţi veni în prezenţa lui Dumnezeu fără o închinare adevărată, altfel închinarea ta va fi făţarnică şi nu-ţi va folosi la nimic. Cînd i-am întrebat ce decizie vor lua după ce au studiat acest curs, au spus că vor să meargă mai repede acasă ca să le spună la cei apropiaţi ce au învăţat aici şi au conştientizat cît de important este să avem o închinare corectă.Picture 090

Picture 082

3. Am avut posibilitatea să ne cunoaştem mai aproape , lucru pe care nu îl reuşesc la antrenamentele obişnuite. În cadrul diferitor activităţi comune de la amiază şi seară: jocuri , scenete, concursuri,  tinerii au descoperit calităţi pe care nu le-au observat pînă acum. Totodată s-au întărit legăturile între ei , astfel încît să fie o echipă unită, prietenoasă şi trainică.Picture 018

Picture 046

 

Picture 2044. În ultima zi de tabără sportivii au susţinut examen de certificare.  S-a observat o creştere a nivelului tehnic.

Picture 217Ne-am bucurat să-l avem în mijlocul nostru pe Lilian Gavriliţă, un sportiv din România care a venit să se antreneze şi să susţină examen împreună cu noi.

 

Picture 1395.Tinerii au luat cea mai importantă decizie pentru viaţa lor-pocăinţa. După ce au înţeles  că înaintea lui Dumnezeu nu  putem veni oricum şi că Dumnezeu vrea salvarea păcătosului, unii din el şi-au mărturisit păcatele şi au primit pe Isus ca Domn şi Mîntuitor şi vor să trăiască de acum încolo în curăţenie şi ascultare de Dumnezeu.

Suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu că ne-a dat un timp frumos, că ne-a ocrotit , că am simţit că este cu noi şi am putut să-L cunoaştem prin Cuvîntul Său şi să facem ceea ce ne cere El-ucenici. Vrem să mulţumim celor care s-au implicat în organizarea acestei tabere şi au fost gata să se pună la dispoziţia lui Dumnezeu ca să slujească participanţilor taberei, liderilor care au ales să   fie utili şi să se dedice pentru bunul mers al taberei.

Picture 073

Publicitate

Cum să ne închinăm lui Dumnezeu?

worship2 Poporul nostru se declară a fi creştin 97%.  Mulţi din ei ştiu despre Dumnezeu şi mulţi cred în El, dar cum I se închină? Cum vrea Dumnezeu să ne închinăm Creatorului nostru? Ce fel de închinare cere El? Unde să ne închinăm? Acestea sunt unele din întrebările pe care şi le adresează creştinii.

Trecînd prin Samaria, o regiune din Israel, între Ierusalim şi Galileea, Isus s-a oprit lîngă o fîntînă unde a întîlnit o femeie samariteancă.  Iată un fragment din discuţia cu ea:

„Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. „Femeie”,i-a zis Isus, „crede-mă că vine ceasul cînd nu vă veţi închina Tatălui , nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim . Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi ; noi ne închinăm la ce cunoaştem  , căci mîntuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul , şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui , trebuie să I se închine în duh şi adevăr.” (Ioan 4:20-24).

Fiindcă samariteanii (fiind descendenţi ai evreilor) erau în conflict cu iudeii , iudeii îi evitau şi nu călătoreau prin Samaria, ci o ocoleau, Isus a decis să nu facă acest lucru.  Neglijaţi de iudei, samaritenii şi-au construit propriul templu-pe muntele Garizim şi -şi desfăşurau propriile servicii religioase şi aveau propriile concepţii despre închinare.  Vedem acest lucru la femeia care era convinsă că  lui Dumnezeu trebuie să te închini într-un anumit loc şi anume pe muntele lor, iar evreii ziceau că trebuie să te închini lui Dumnezeu la Ierusalim , unde era Templul. Astfel, Isus intervine ca să -i vorbească despre adevărata închinare- ” în duh şi adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte Tatăl „. Următorul verset explică de ce Dumnezeu doreşte să ne închinăm în duh: Dumnezeu este Duh. El nu ne indică anume unde să ne  închinăm , nu ne prescrie un loc anume, ci ne subliniază modalitatea corectă de închinare. Pe Dumnezeu nu-L interesează unde ne închinăm noi , în Moldova sau în Statele Unite, acasă sau în drum , la rude sau la muncă, pentru că El este Duh şi este peste tot, ci mai degrabă cum ne închinăm noi. Adevărata închinare nu are nimic de a face cu  acţiunile noastre exterioare, cu nişte ritualuri, adevărata închinare nu are de a face  cu trupul , ci cu duhul omului, pe felul cum alege omul să-L cinstească pe Dumnezeu, să asculte de El şi să fie într-o părtăşie cu El.

A doua trăsătură a închinării adevărate este închinarea în adevăr.În capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, Isus se roagă Tatălui înainte de a fi arestat: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvîntul Tău este adevărul” (v.17). Vedem că Cuvîntul lui Dumnezeu , care este Biblia, reprezintă adevărul , acolo putem găsi adevărul care ne sfinţeşte, nimic altceva nu ne poate sfinţi decît Cuvîntul Său. Dumnezeu vrea să ne închinăm potrivit cu Cuvîntul Său şi nu potrivit cu nişte datini  inventate de oameni, care nu au temei biblic, ne complică viaţa  şi nu ne duc la mîntuire.

Deci, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al lucrurilor exterioare, El se interesează mai mult de interiorul nostru şi de relaţia noastră cu El, de aceea înaintea Lui trebuie să venim cu o închinare adevărată şi anume în duh şi în adevăr. Nu ne pot ajuta nici lumînările, nici binefacerile , nici pomenile nici rugăciunile dacă nu sunt dintr-o inimă curată şi sinceră şi dacă nu  sunt după Cuvîntul lui Dumnezeu.

Tu ce fel de închinare ai ? Cum te închini lui Dumnezeu? Potrivit cu Cuvîntul Său sau potrivit cu concepţia proprie aşa ca femeia samariteancă? Ce te împiedică să ai o închinare adevărată? Acum că ştii , alege să I te închini lui Dumnezeu în duh şi adevăr!

Parlament dizolvat. Alegeri în plină vară.

Ieri, 16 iunie, Parlamentul  a fost dizolvat conform Constituţiei Republicii Moldova. Totodată s-au declarat alegeri anticipate la data de 29 iulie 2009. Anul acesta ca niciodată în plină vară vom merge la alegeri şi încă în zi de miercuri, care va fi declarată zi de odihnă.  Oare de ce? Ce se urmăreşte prin aceasta?  Dar pentru cetăţenii moldoveni de peste hotare, va fi oare posibil să meargă la vot într-o zi de lucru ?

Cînd o femeie este frumoasă?

n014Astăzi foarte multe fete, şi băieţi chiar,  sunt în goană după aspectul lor exterior. Se apreciază după felul cum arată şi nu după felul cum sunt. Se pune mai mare accent pe frumuseţea exterioară decît pe cea lăuntrică. Astăzi nu mai contează atît de mult caracterul , ci se insistă asupra felului cum arată . Un proverb biblic spune :

Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în rîtul unui porc.” (Prov.11:22)

Din acest proverb este lesne să observăm următoarele lucruri:

-frumuseţea exterioară nu este principalul lucru la o femeie (sau un bărbat);

– mai presus de toate este  frumuseţea caracterului ;

-frumuseţea exterioară nu spune nimic despre personalitatea acestuia;

-inelul de aur e o podoabă  care înfrumuseţează , dar acesta pus în rîtul unui porc, îl face caraghios , aceasta ar fi o nepotrivire , aşa cum este şi femeia frumoasă , dar fără minte;

-o femeie este frumoasă  dacă are un caracter frumos.

Acest proverb subliniază ideea că trebuie să apreciem la o persoană caracterul şi nu exteriorul  ei . Este vital să ne îngrijim de interiorul nostru şi să punem  timp  pentru ca să acumulăm această minte, căci o femeie înţeleaptă caută să -şi zidească un caracter frumos, iar frumuseţea exterioară este o completare a celei interioare.

Aceea sau aceia?

     În acest articol vreau să explic diferenţa dintre aceste două omofone. Deşi au aceeaşi pronunţare, ele se deosebesc prin forma gramaticală . Aceea se foloseşte atunci cînd este vorba despre un substantiv femenin la numărul singular. De exemplu:

Şi omul a zis:  „Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a fost luată din om.” (Genesa 2: 23) .Cuvîntul marcat este pronume de genul femenin, singular şi se referă la crearea primei femei.

 Cealaltă formă –aceiase utilizează cînd este vorba de substantive  masculine  la numărul plural. De exemplu:

Păziţi-vă de cîinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrîjilaţii aceia! ” ( Filipeni 3:2). Cuvintele marcate sunt de genul masculin şi sunt utilizate la plural.

Marian Lupu a declarat public că părăseşte PCRM

Astăzi , Marian Lupu a dat citire Declaraţiei prin care anunţă că păreseşte Partidul Comuniştilor şi fracţiunea acestuia. Citez mai jos un fragment din textul declaraţiei de azi:

„În situaţia dată fiind consumate toate posibilităţile şi încercările de a participa la procesul de luare a deciziilor în partid, realizînd pericolul poziţiilor pe care nu le împărtăşesc, şi fiind conştient de eventualele consecinţe ale acestui pas, ţin să declar public că mă retrag din rîndurile Partidului Comunist  din Republica Moldova.”

Textul integral poate fi citit de pe unimedia.md.

Hosanna

Semnificaţia sărbătorii Duminica Mare

descent_holy_spirit Sărbătoarea Duminica Mare sau Rusaliilor  este o sărbătoare a creştinilor pe care o sărbătorim cu toţii după cincizeci de zile de la moartea şi învierea Domnului Isus, de aceea ea se mai numeşte şi Ziua Cincizecimii. Importanţa acestei sărbători este faptul că aproximativ cu 2000 de ani în urmă anume în această zi a fost pogorîrea Duhului Sfînt peste toţi ucenicii Domnului Isus, care a avut loc aşa:  „In ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei.  Şi toţi s-au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. (Faptele apostolilor 2:1-4).

Ce semnifică această sărbătoare pentru noi?

1. Avem un Mîngîietor. După ce Domnul Isus a fost înălţat, ucenicii care au fost cu El timp de 3-5 ani , au rămas deodată singuri fără nici o susţinere şi suport. Dar Domnul Isus le-a zis: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămînă cu voi în veac;  şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede şi nu-l cunoaşte; dar voi Il cunoaşteţi, căci rămîne cu voi, şi va fi în voi.  Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:16-18). Deci vedem că Duhul Sfînt nu Se pogoară peste toată lumea, ci doar peste cei ce devin ucenici ai Domnului Isus. Şi dacă vrei să fii şi tu un ucenic al Domnului Isus trebuie să intri în legămînt cu EL prin pocăinţă  şi atunci vei avea parte de Duhul Sfînt pe care ÎL vei cunoaşte şi-L vea avea în veac.

2. Avem o călăuză spirituală în locul Domnului Isus.

Mai am sa va spun multe lucruri, dar acum nu le puteti purta.. Cand va veni Mângaietorul, Duhul adevarului, are sa va calauzeasca in tot adevarul; caci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, si va va descoperi lucrurile viitoare. El Ma va proslavi, pentruca va lua din ce este al Meu, si va va descoperi. Tot ce are Tatal, este al Meu; deaceea am zis ca va lua din ce este al Meu, si va va descoperi.” (Ioan 16:12-15).

3. Am primit  puterea supranaturală pe care ne-a promis-o Domnul Isus: „Caci Ioan a botezat cu apa, dar voi, nu dupa multe zile, veti fi botezati cu Duhul Sfant. … voi veti primi o putere, cand Se va pogora Duhul Sfant peste voi, si-Mi veti fi martori in Ierusalim, in toata Iudea, in Samaria, si pana la marginile pamantului (Fapte 1:5,8). La pogorîrea Duhului Sfînt fiecare ucenic al Domnului Isus care a intrat în legămînt cu El devine un martor al Domnului Isus, care-L vesteşte la toată lumea şi, pentru a face această propovăduire, primim puterea Duhului Sfînt care ne dă curaj şi înţelepciune. Vedem că în aceată zi fiecare creştin a primit şi o responsabilitate şi anume ca să fie martorul Domnului Isus.

Haideţi, ca creştini, să sărbătorim corect această sărbătoare şi în această zi în mod deosebit să-L propovăduim pe Domnul Isus Hristos, care nu ne lasă orfani, ci va veni şi ne va lua într-o zi ca El ca acolo unde este El să fim şi noi. (Ioan 14:1-4). Iar cei ce n-au încheiat un legămînt cu Isus atunci în această zi au o ocazie deosebită să-L invite pe Domnul Isus în  vieţile lor şi apoi să trăiască o viaţă în ascultare de El, ceea ce este pocăinţa.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

1. Avem un Mîngîietor. După ce Domnul Isus a fost înălţat ucenicii care au fost cu El timp de 3,5 ani s-au au rămas deodată singuri fără nici o susţinere şi suport. Dar Domnul Isus le-a zis: „Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un alt Mangaietor (Greceste: Paraclet, aparator, ajutor.), care sa ramana cu voi in veac;  si anume, Duhul adevarului, pe care lumea nu-l poate primi, pentruca nu-l vede si nu-l cunoaste; dar voi Il cunoasteti, caci ramane cu voi, si va fi in voi.  Nu va voi lasa orfani, Ma voi intoarce la voi.” (Ioan 14:16-18). Deci vedem că Duhul Sfînt nu Se pogoară peste toată lumea, ci doar peste cei ce devin ucenici ai Domnului Isus. Şi dacă vrei să fii şi tu un ucenic al Domnului Isus trebuie să intri în legămînt cu EL prin pocăinţă, şi atunci vei avea parte de Duhul Sfînt pe care ÎL vei cunoaşte şi-L vea avea în veac.

Cum redactăm o cerere?

Cererea este un document oficial prin care îţi exprimi o dorinţă, o rugăminte, o solicitare. Cu cererea operăm atunci cînd avem nevoie să apelăm la autorităţi pentru a interveni în rezolvarea unei situaţii, de obicei ea se va prezenta pe o foaie de format A x 4 . Redactarea unei cereri este şi subiectul III din examenul de bacalaureat la l.şi literatura română. Mai jos voi prezenta un model de cerere pentru următoarea situaţie: eşti elev şi eşti invitat la cantonament într-o tabără sportivă şi vei lipsi de la ore 10 zile. Ai intenţia să ceri permisiunea direcţiei liceului.

Model

Domnule Director……!

Subsemnata…..(numele , prenumele), elev(ă)în clasa a XI a Liceului Teoretic „…..” din or…., domiciliat(ă) în or. …, str………. , rog să-mi permiteţi să lipsesc de la ore în legătură cu plecarea mea la un cantonament într-o tabără sportivă care va dura 10 zile. Mă angajez să recuperez şi să prezint în forma indicată de profesori  materia la care voi lipsi.

18 mai 2009                                                                               numele, prenumele

Domnului ………………..

director al Liceului Teoretic „…….”

Acestea sunt convenţiile specifice redactării unei cereri. Este foarte important ca să ţinem cont de toate detaliile redactării acesteia, precum şi de punctuaţia utilizată.

Mergem la anticipate!

Ieri au avut loc pentru a doua oară alegerile preşedintelui Republicii Moldova. Ca şi prima dată , opoziţia nu a participat la votare, iar PCRM a obţinut 60 de voturi  pentru Zinaida Greceanîi. Conform Constituţiei, Parlamentul va fi dizolvat şi se vor organiza alegeri anticipate.  Preşedintele României, Traian Băsescu a declarat că acest fapt arată că avem o opoziţie care demonstrează că în politică nu totul se cumpără, relatează unimedia.md.

Acum este foarte important ca atunci cînd mergem la urnele de vot să ne informăm bine şi să luăm lecţii din evenimentele care au avut loc  începînd cu 7 aprilie şi pînă astăzi!