Category Archives: sfaturi

Fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru succesul în viață!

Dumnezeu este soare și scut, El dă îndurare și slavă și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană(Psalmul 84: 11)

350549_stock-photo-business-successful-manOrice om vrea să aibă succes în viață  și toate lucrurile să-i meargă bine. Și cine nu ar dori să fie un bărbat sau o femeie de succes? Dar cum să obții acest succes și ce atitudine trebuie să am când am devenit un om de succes?

Exemplul lui Iosif

 Iosif a fost dus în Egipt; și Potifar, dregătorul lui faraon, capetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i mearga bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. (Genesa 39:2-5)

Iosif a fost un tânăr de succes  și acest succes se datora faptului că Domnul era cu el în tot ce făcea și Dumnezeu îi oferea acest succes prin faptul că-i dădea trecere înaintea oamenilor, binecuvântare în tot de ce se apuca și încredințarea unor responsabilități mari. Dumnezeu îl binecuvânta prin el pe Potifar și-i asigura lui Iosif succesul.

Apoi, Dumnezeu i-a dat succes și înaintea lui faraon(Genesa 41: 41-48), care i-a dat stăpânire peste toată țara și i-a oferit și o onoare, zicându-i:

„Eu sunt faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului.”(v.44).

Astfel , Dumnezeu a ridicat pe Iosif la o poziție foarte înaltă în societate, devenind prim-ministru al Egiptului și mâna dreaptă a lui faraon .Vedem că Iosif a avut succes mare,  pentru că Dumnezeu i l-a dat și că El era cu Iosif oriunde se afla.

Dar de ce Dumnezeu i-a dat acest succes și …

Cum este  succesul în ochii lui Dumnezeu?

La cartea 1 Împărați 2: 3-4 , Dumnezeu ne arată de ce depinde succesul unei persoane. Iată cum găsim scris:

Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: „Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea Mea, din toata inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Deși nu găsim menționat aici cuvântul „succes”, găsim alt sinonim al acestuia-izbutești(izbândă).

Secretul succesului este să păzești poruncile și învățăturile lui Dumnezeu, indiferent unde te-ai afla și în ce circumstanțe te pune Dumnezeu,  să umbli înaintea Lui cu credincioșie și să cauți să le împlinești din toată inima și tot sufletul tău.

Secretul succesului mai este încă și când ești gata să slujești altora și nu cauți poziție în tot ce faci, ci cauți să împlinești nevoile aproapelui tău și Dumnezeu la vremea hotărâtă de El, îți va da poziție. Iată cum le-a răspuns Domnul Isus fiilor lui Zebedei:

Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.(Matei 20:26-27)

Deci, secretul succesului este o viață trăită în neprihănire și ascultare totală de Dumnezeu și El promite că ne dă slavă și nu ne va lipsi de nici un bine dacă  alegem să ducem o viață fără prihană.

Dumnezeu să ne ajute ca înainte de toate să căutăm să păzim învățăturile lui Dumnezeu cu scumpătate și credincioșie, să căutăm să slujim oamenilor și Dumnezeu ne  va da succes în viață , iar noi să-L recunoaștem în toate căile noastre și să-I fim mulțumitori pentru ceea ce ne oferă!

Reclame

Spune NU copiatului!

În contextul examenelor de absolvire, vă invit să citiți acest articol:

https://ghenadiana.wordpress.com/2009/01/26/de-ce-nu-este-bine-sa-copiezi/

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni onești unii cu alții și muncitori!

Statisticile arată că frecventarea bisericii face bine sănătății

Oamenii de ştiinţă norvegieni au descoperit că frecventarea bisericii în mod regulat este bună pentru sănătatea oamenilor. Aceasta reduce tensiunea arterială ridicată, ne informează Christian Telegraph.

Cercetătorii norvegieni de la grupul de clinici Sykehuset Innlandet au constatat că vizitele la biserică au un impact benefic nu numai asupra sufletului, ci și corpului. În special, acestea reduc presiunea arterială. Cei care merg mai des la biserică au presiunea arterială mai mică. La aceeași concluzie au ajuns și oamenii de ştiinţă americani, dar ei au pronunțat aceasta ca o pură coincidență, deoarece în SUA 40% din populație frecventează biserica regulat.

În Norvegia, mai puțin de 4% dintre cetățeni frecventează biserica, astfel că acest studiu s-a dovedit a fi mai exact. Studiul a fost făcut sub supravegherea medicilor, cu un eșantion de 120.000 de persoane, dintre care aproximativ 5000 frecventează biserica.

Acum, se fac multe cercetări pentru a înțelege cum influenţează convingerile religioase sănătatea umană generală, și dacă vindecarea este valabilă în toate religiile lumii sau doar la unele anumite.

Mai multe informaţii despre studiul făcut în SUA găsiţi aici.

Interzicerea rugăciunii la absolvirea liceului în Texas

Mai şi iunie este perioada în care liceenii termină liceul în Texas. Şi o fac cu o ceremonie fastuoasă inaugurată cu rugăciune. Aşa au făcut sute de ani . Din când în când apar cazuri când părinţii atei obţin decizii judecătoreşti care interzic rugăciunea  la astfel de evenimente. Un caz extrem s-a petrecut într-un sat de lângă San Antonio, Texas, Castroville, cu doar câteva săptămâini în urmă. Incitat de o familie de atei, un judecător federal, a interzis  , printre altele, folosirea , în cadrul ceremoniei, a următoarelor cuvinte: „amin”, „Isus Hristos”, „Dumnezeu”, „rugăciune”, „Duhul Sfânt” şi alte cuvinte cu conotaţie religioasă sau creştină. Texanii ,însă, şi-au anunţat intenţia de a nu se conforma deciziei judecătoreşti . Din fericire, confruntarea a fost rezolvată la timp de un tribunal superior care a dizolvat decizia judecătorească, permiţând liceenilor şi părinţilor să se roage. (link)

Sursa: www.alianta-familiilor.ro.

Mi se pare foarte frumoasă tradiţie a acestor liceeni din Texas să se roage şi să mulţumească lui Dumnezeu pentru succesele din anii de liceu! Un exemplu demn de urmat! Este lăudabilă şi statornicia celor care nu au cedat presiunilor făcute de atei şi au luptat pentru continuarea acestei tradiţii, căci Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii (1 Timotei 2:1)

Guvernatorul de Texas cheamă oamenii la rugăciune

Texasul trece  acum printr-o secetă cumplită, de o perioadă îndelungată de timp nu cad precipitaţii şi există riscul unor incendii.Astfel, guvernatorul acestui stat, Rick Perry, a emis o proclamaţie săptămâna trecută,  prin care cheamă oamenii, indiferent de confesiune,  să se unească în rugaciune în perioada 22.04.2011-24.04.2011, ca zile de rugăciune pentru ploaie în Texas şi restaurare a modului  de viaţă normal.

Un exemplu foarte bun de urmat pentru liderii politici din orice ţară în general şi pentru  ţara noastră în special , ca să vină în faţa cetăţenilor cu propuneri oficiale de rugăciuni pentru nevoile ţării care sunt atât de multe.

Sursa:  http://governor.state.tx.us/news/proclamation/16038/

Preluat de pe:  salvareafamiliilor.com

De ce profesorul trebuie să fie nepărtinitor la lecţii?

Nepărtinire

Părtinirea sau căutarea la faţa omului de obicei se manifestă prin faptul că profesorul nu are unul şi acelaşi standart pentru toţi, pe unii îi tratează într-un mod , dar pe alţii în altul. Acest fel de tratament aduce cu sine doar efecte negative pentru elevi şi-i face un nume rău profesorului. Ştiu că nu este uşor unui profesor să fie nepărtinitor, căci sunt unii elevi neascultători cu care este foarte greu să fii corect şi  să-i tratezi la fel  ca şi pe cei disciplinaţi şi sârguincioşi. Dar cu toate acestea este foarte important ca profesorul să fie echidistant la ore, antrenamente deoarece…

1.  Duce la bine.

„…vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.” (Proverbe 2:9)

Deci, alegând să fii nepărtinitor şi drept,  alegi calea care duce la bine. Astfel profesorul îşi face bine lui şi face bine şi elevilor săi,  învăţîndu-i astfel să fie sârguincioşi , căci vor şti că vor fi apreciaţi după munca lor şi nu după alte criterii. Dar dacă ei văd că profesorul nu este corect atunci le dispare dorinţa de a mai învăţa înţelegând că este o muncă zadarnică.

2.  Nu atrage pedeapsa lui Dumnezeu asupra sa.

În cartea Maleahi 2:9 Dumnezeu vorbeşte preoţilor care erau dascălii poporului Israel şi care căutau la faţa omului atunci când tălmăceau Legea în dependenţă de poziţia lui sau starea materială, exact cum uneori se practică şi în zilele noastre.

„De aceea şi Eu vă voi face să fiţi dispreţuiţi şi înjosiţi înaintea întregului popor, pentru că n-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi la faţa oamenilor, când tălmăciţi Legea.”

3.  Îţi face un nume bun.

Fiind imparţial şi având un singur standart de judecată pentru toţi, profesorul îşi face o imagine bună înaintea discipolilor săi şi este apreciat. Iar elevii vin la ore, antrenamente cu plăcere. Ţin minte când eu eram elev la liceu şi aveam o profesoară de chimie, care la una din lecţii mi-a pus nota „2” pentru că nu-mi pregătisem tema pentru acasă. Eu nu m-am supărat şi nu se supărau nici colegii mei, chiar dacă era neplăcut, dar era  o apreciere corectă  şi întotdeauna spunea fraza: „Îmi pare rău, dar trebuie să-ţi pun nota doi.”

4.  Este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare creştin.

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului.” (Epistola Sobornicească a apostolului Iacov 2:1)

Această poruncă este valabilă pentru fiecare persoană care se numeşte creştin, indiferent de meserie, poziţie socială, stare materială.

Ca concluzie vreau să subliniez faptul că alegând să facă voia lui Dumnezeu, învăţătorul are numai de câştigat ,deoarece nu atrage pedeapsa lui Dumnezeu asupra sa, îşi face un nume bun şi face bine elevilor săi.

Dumnezeu să ne ajute ca să fim cu toţii oameni nepărtinitori indiferent de domeniul de activitate şi în toate alegerile noastre.


Părinţii la bătrâneţe: povară sau împlinirea poruncii a 5-a?

Astăzi am citit un articol care m-a tulburat:  un bărbat,  împovărat de grija mamei lui bătrâne şi bolnave, în vârstă de 80 de ani, a dus-o  şi a lasat-o  pe scările Casei Guvernului , afirmând că de acum să se îngrijească el de ea.  Poliţiştii au luat-o şi au  dus-o acasă, iar  cei doi feciori ai bătrânei au închis poarta şi au refuzat s-o primească în casa pe care le-a lăsat-o moştenire. Citiţi în continuare pe http://infostraseni.md/%C8%99tire/348/ şi expuneţi-vă pe marginea celor relatate.

Tocmai despre acest subiect vorbeşte Dumnezeu în Cuvântul Său, Biblia, atunci când afirmă:

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă  Domnul Dumnezeul tău”. (Exod.20:12)

Aceasta este una din cele 10 porunci date de Dumnezeu poporului Israel când acesta urma să intre în ţara promisă, Canaan.

Verbul „a  cinsti” înseamnă:  a respecta, a onora, a prețui pe cineva sau ceva; a da cuiva cinstea cuvenită, deci această poruncă presupune respectul părinţilor, iar aceasta se vede şi în îngrijirea acordată lor atunci când ei nu sunt în stare să o facă singuri  şi au nevoie de ajutor din partea celor pe care i-au  crescut, precum şi responsabilitatea de a-i proteja, ceea ce nu am văzut în cazul de mai sus.

Aceasta nu este o opţiune , ci este o poruncă (tot spre beneficiul nostru ), dovadă  fiind şi verbul la imperativ folosit aici, deci nerespectarea acestei porunci este nerespectarea Cuvântului lui Dumnezeu , care este păcat şi care se pedepseşte. Apoi , dacă alegem să ne cinstim părinţii, aceasta va fi un frumos exemplu pentru copiii noştri , care vor vedea felul corect de raportare la părinţi  şi vor fi şi ei motivaţi să-i cinstească la fel pe părinţii lor.

Apoi , această poruncă conţine în sine o promisiune, o binecuvântare: ţi se vor lungi zilele, deci Dumnezeu promite că ne va da viaţă lungă dacă ne vom cinsti părinţii.

Cum îţi cinsteşti tu părinţii ? Simt ei acest lucru?