Tag Archives: Dumnezeu

Fii mulțumitor lui Dumnezeu pentru succesul în viață!

Dumnezeu este soare și scut, El dă îndurare și slavă și nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană(Psalmul 84: 11)

350549_stock-photo-business-successful-manOrice om vrea să aibă succes în viață  și toate lucrurile să-i meargă bine. Și cine nu ar dori să fie un bărbat sau o femeie de succes? Dar cum să obții acest succes și ce atitudine trebuie să am când am devenit un om de succes?

Exemplul lui Iosif

 Iosif a fost dus în Egipt; și Potifar, dregătorul lui faraon, capetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care-l aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i mearga bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. (Genesa 39:2-5)

Iosif a fost un tânăr de succes  și acest succes se datora faptului că Domnul era cu el în tot ce făcea și Dumnezeu îi oferea acest succes prin faptul că-i dădea trecere înaintea oamenilor, binecuvântare în tot de ce se apuca și încredințarea unor responsabilități mari. Dumnezeu îl binecuvânta prin el pe Potifar și-i asigura lui Iosif succesul.

Apoi, Dumnezeu i-a dat succes și înaintea lui faraon(Genesa 41: 41-48), care i-a dat stăpânire peste toată țara și i-a oferit și o onoare, zicându-i:

„Eu sunt faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului.”(v.44).

Astfel , Dumnezeu a ridicat pe Iosif la o poziție foarte înaltă în societate, devenind prim-ministru al Egiptului și mâna dreaptă a lui faraon .Vedem că Iosif a avut succes mare,  pentru că Dumnezeu i l-a dat și că El era cu Iosif oriunde se afla.

Dar de ce Dumnezeu i-a dat acest succes și …

Cum este  succesul în ochii lui Dumnezeu?

La cartea 1 Împărați 2: 3-4 , Dumnezeu ne arată de ce depinde succesul unei persoane. Iată cum găsim scris:

Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: „Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea Mea, din toata inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.”

Deși nu găsim menționat aici cuvântul „succes”, găsim alt sinonim al acestuia-izbutești(izbândă).

Secretul succesului este să păzești poruncile și învățăturile lui Dumnezeu, indiferent unde te-ai afla și în ce circumstanțe te pune Dumnezeu,  să umbli înaintea Lui cu credincioșie și să cauți să le împlinești din toată inima și tot sufletul tău.

Secretul succesului mai este încă și când ești gata să slujești altora și nu cauți poziție în tot ce faci, ci cauți să împlinești nevoile aproapelui tău și Dumnezeu la vremea hotărâtă de El, îți va da poziție. Iată cum le-a răspuns Domnul Isus fiilor lui Zebedei:

Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.(Matei 20:26-27)

Deci, secretul succesului este o viață trăită în neprihănire și ascultare totală de Dumnezeu și El promite că ne dă slavă și nu ne va lipsi de nici un bine dacă  alegem să ducem o viață fără prihană.

Dumnezeu să ne ajute ca înainte de toate să căutăm să păzim învățăturile lui Dumnezeu cu scumpătate și credincioșie, să căutăm să slujim oamenilor și Dumnezeu ne  va da succes în viață , iar noi să-L recunoaștem în toate căile noastre și să-I fim mulțumitori pentru ceea ce ne oferă!

Supunerea față de autorități-un indicator al sfințeniei

Azi am finisat lecția a 4-a din cursul de studiu biblic „Tu aparții lui Dumnezeu: trăiește o viață sfântă!” În această lecție am învățat despre două  indicatoare ale sfințeniei, iar una din ele este supunerea față de autorități. Iată care sunt textele pe care le-am studiat:

 Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1 Petru 2: 13-17)

și

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dași tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.(Romani 13: 1-7).

 • imagesDin observarea acestor 2 pasaje, am învățat următoarele lucruri importante pentru mine:
 • *credincioșii(aceștia sunt destinatarii cărora le scrie apostolul Petru și Pavel) sunt chemați să fie supuși oricărei stăpâniri omenești, începând cu cei mai mari din casa ta și finisând cu președintele țării;
 • *aceasta o facem pentru Domnul;
 • *aceasta înseamnă să facem ce este bine;
 • *aceasta înseamnă să împlinim voia lui Dumnezeu și astfel astupăm gura oamenilor neștiutori și proști;
 • *dregătorii(conducătorii, înalt funcționarii, cei din justiție) sunt trimiși de Dumnezeu ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele;
 • -trebuie să le dăm cinstea cuvenită;
 • -aceasta este responsabilitatea oricărui cetățean de a fi supus autorităților;
 • -nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu;
 • -stăpânirile sunt rânduite de Dumnezeu ;
 • -împotrivirea față de stăpâniri este egalată cu împotrivirea față de Dumnezeu;
 • -există o pedeapsă pentru cei care se împotrivesc acestora-își vor lua osânda;
 • -dregătorii sunt de temut pentru o faptă rea pe care o facem, dar făcând una bună vom primi laude de la ea;
 • -dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele omului;
 • -el este în slujba lui Dumnezeu ca să:
 • *să-L răzbune
 • *să pedepsească pe cel ce face rău;
 • -trebuie să fim supuși nu doar pentru că vom fi pedepsiți dacă nu ne supunem, dar și din îndemnul cugetului;
 • -plata birurilor, vămilor și altor taxe face parte din supunere;
 • -arătarea fricii, cinstei este o datorie a fiecăruia.

Ca și creștini, numiți de Dumnezeu, seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, trebuie ca comportamentul nostru să arate și supunere față de autorități, nu avem dreptul să nesocotim autoritatea pământească rânduită de Dumnezeu peste noi spre binele nostru. Realizând că orice stăpânire vine de la Dumnezeu, vom alege să cinstim orice stăpânire și astfel onorăm pe Dumnezeu. Pe de altă parte, știind că sunt pus într-o poziție de autoritate , trebuie să-mi îndeplinisesc bine slujba la care m-a rânduit Dumnezeu.

Academicienii din Ucraina cer instituirea unei zile de mulțumire lui Dumnezeu

     Mi-a plăcut această inițiativă a oamenilor de știință de la  Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei și am decis s-o împărtășesc cu dvs. Ei au sugerat printr-un apel trimis la președintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, la prim-ministru și la parlamentarii și liderii creștini, de a stabili o zi de mulţumire lui Dumnezeu.

Autorii petiţiei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea spirituală a societăţii moderne, a tinerilor, în special. ”Am devenit martori la  creşterea fraudei, corupţiei şi violenţei în viaţa de zi cu zi, a dependența de droguri, a prostituției şi criminalitatea există chiar şi printre minori”.  Oamenii de știință, de asemenea, au subliniat faptul că familia ca instituție de bază a statului a fost distrusă. ”Simțul moralității sociale este distorsionat. Imoralitatea vine din vieţile oamenilor, și se manifestă prin media, televiziune, internet, care promovează violență, pornografie, sex şi cruzime.. Dacă omenirea nu se oprește din încălcarea legilor fizice şi spirituale ale lui Dumnezeu, ajungem să ne condamnăm la auto-distrugere“, spun oamenii de știința.

“Renaşterea spirituală poate avea loc doar pe baza moralei creştine, care se bazează pe învăţătura Domnului nostru şi Mântuitorul Isus Hristos. Acesta promovează dragostea în loc de ură şi iertare în loc de răzbunare, ca nici o altă religie.” Oamenii de știință din Ucraina cred ca omenirea trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, prin pocăinţă.

“Facem apel la a stabilit ziua de mulţumire lui Dumnezeu, să fie o sărbătoare naţională. O zi dedicată pentru rugăciune, post şi reconciliere, facem apel la oamenii din Ucraina, împreună cu autorităţile şi păstorii la pocăinţă de către păcatele din trecut, cum ar fi ateismul si anti-semitismului. Ne rugăm pentru mântuirea poporului ucrainean, ca Dumnezeu să dea înţelepciune autorităţilor şi că Ucraina va deveni o ţară creştină şi prosperă”, scrie în acest recurs.  Sursa:  Stiri Crestine.ro

Foarte frumoasă inițiativă a acestui grup de oameni!  Ce grozav ar fi dacă și la noi s-ar institui o astfel de zi, mai ales că fiecare din noi avem zilnic ce să-I mulțumim lui Dumnezeu și trăim vremuri când  oamenii sunt tot mai nemulțumitori, de aceea  Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă:

Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efes.5:20)

 

El Shaddai

El Shaddai este unul din numele lui Dumnezeu și înseamnă Dumnezeu este atotputernic.

Pericol: Guvernul se pregătește să trimită din nou în Parlament proiectul privind Legea Nediscriminare

Cu mare regret am citit  interviul acordat de  ministrului Justiției , Oleg Efrim, postului de radio Europa Liberă.  Vă invit să citiți acest interviu aici: http://www.europalibera.org/content/article/24531647.html.

 Oare de ce așa grabă? Care este motivul ca această lege, care va aduce numai rău societății, să fie discutată atât de repede , acum în perioada sărbătorilor de Paști? Vă invit să citiți care este opinia pastorului Vasile Filat despre acest lucru: http://www.moldovacrestina.net/politica/legea-nediscriminare/atentie-se-planifica-o-diversiune-legislativa-de-pasti/.

Dumnezeu să  dea discernământ conducerii noastre ca să ia decizii benefice pentru popor și să lupte împotriva acestui mare rău care ne paște pe toți, dacă va fi adoptată această lege.

Divorț…sărbătoare sau întristare?

Am citit azi la știri despre o  inițiativă foarte rea :  http://m.protv.md/#!/stiri/divertisment/am-divortat-sarbatorim-in-exclusivitate-in-moldova-organizeaza.html.  Mă doare acest lucru, pentru că ceea ce Dumnezeu urăște, oamenii califică ca și sărbătoare:

„Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie , zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie , zice Domnul ostirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși!” (Maleahi 2:16)

Nu este de ajuns că  „în lume țara noastră ocupa locul 4 după numărul căsătoriilor destrămate” și reacția normală ar fi întristarea,se face din divorț prilej de  bucurie. Ce învață tânăra generație din aceaste sărbători? Dumnezeu ne învață:

Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”(Matei 19:6)

și

Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.(Evrei 13.4)

Totuși m-am bucurat să citesc că nici un cuplu din Moldova nu a apelat la aceste servicii și să  ferească Domnul pe orice cuplu de divorț , iar cei ce inițiază aceste acțiuni să-și dea seama de gravitatea lor și să renunțe.

Ești mulțumit de aspectul tău exterior?

În ultimul timp tot mai multe titluri de articole sunt legate de schimbarea aspectului exterior, se fac tot felul de operații estetice, tot mai mulți adolescenți și tineri aud că sunt nemulțumiți de felul cum arată , de înălțimea lor, nasul , pistruii etc.  Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre această atitudine și cum trebuie să privim la noi și la alții.  Mai întâi trebuie să realizăm că…

Dumnezeu este Creatorul omului

   Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.(Genesa 1:26-27)

Observăm că Dumnezeu a creat pe om după asemănarea Sa.

Dumnezeu ne-a creat făpturi minunate

Tot în cartea Genesa, la capitolul I, versetul 31, găsim scris că , după ce a creat pe om în ziua a șasea, Dumnezeu a conluzionat următorul lucru:

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

Vedem că omul a fost creat foarte bun și aceasta o afirmă Dumnezeu,  de aceea  nu avem de ce să fim necăjiți de aspectul nostru exterior sau să necăjim pe alții de felul cum arată. Iată ce spune proorocul Isaia despre Dumnezeu și creația Sa:

    Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele:  Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale  și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! (Psalmul 139:13-14)

Dumnezeu așteaptă de la noi o atitudine  de laudă și recunoștință la adresa Lui, care ne-a creat făpturi minunate, și nu de dispreț și nemulțumire. Atunci când nu suntem  satisfăcuți de felul cum arătăm,necăjim pe alții sau suntem necăjiți de alții, toate aceste obiecții  sunt orientate nu spre om , ci  spre Dumnezeu, căci noi suntem creația Lui. Ești mulțumitor de Creatorul tău sau te plângi întotdeauna și obiectezi ?

Nu uita scopul pentru care ai fost creat!

Iată ce găsim scris la Isaia 43:7 în acest sens:

…pe toți cei ce poartă Numele Meu și pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit.

Potrivit acestui text, fiecare om ” întocmit și alcătuit” de Dumnezeu. are un scop și acesta este să-și trăiască viața spre slava Sa. În ebraică, cuvântul slavă înseamnă  a oferi o estimare sau o părere corectă despre ceva. Deci trebuie să ne trăim viața în așa fel încât să oferim celor din jur o părere corectă despre cine este Dumnezeu. Aceasta înseamnă că trebuie să trăim împlinind voia Sa, comportamentul nostru trebuie să arate oamenilor caracterul lui Dumnezeu, trebuie să facem lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le facem , lucruri pe care le găsim scrise în Cuvântul Său. Împlinești tu scopul pentru care ai fost creat sau îl neglijezi?

Oare nu aceasta trebuie să ne preocupe mai mult decât felul cum arătăm noi sau alții?

Dumnezeu să ne ajute să fim întotdeauna mulțumitori de exteriorul nostru și să ne trăim viața în ascultare totală de El!

Religia în şcoală-o soluţie la problemele actuale ale adolescenţilor şi tinerilor

  Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii  să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.(Luca 18:16)

              Trăim timpuri când nonvalorile sunt considerate normalitate, când adolescenţii şi tinerii nu  mai recunosc nici o autoritate, tot mai multe sunt cazurile când copiii îşi nesocotesc părinţii şi îşi dispreţuiesc  profesorii. Postmodernitatea a ajuns să-i influenţeze atât de mult , încât ea le formează concepţii greşite  despre viaţă, iar copiii de azi sunt generaţia de mâine, sunt viitorii  deputaţi, miniştri , şefi de stat, pedagogi, jurnalişti, medici etc. De aceea,  legea învăţământului , adoptată de guvern la 2 iulie 2010, privind introducerea disciplinei Religia în schema orară a instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova  este  o soluţie extrem de necesară pentru actualii elevi, căci….

Religia educă  valori creştine care contribuie la ridicarea moralităţii societăţii

     Este bine ştiut faptul că o societate poate fi ruinată nu atât de crize economice şi politice, cât de imoralitate. Avem în istorie exemplul Imperiului Roman, care nu a putut fi cucerit de nici un popor, ci s-a autodistrus prin imoralitate.

În cadrul orelor de Religie, unde  se promovează studierea Sfintelor Scripturi , elevii vor învăţa cum să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu, să fie ascultători de El şi cum să se raporteze corect la semenii săi şi la adulţi. Aceasta va îmbunătăţi şi relaţia dificilă pe care o au adolescenţii cu părinţii lor, cu profesorii lor  şi cu colegii de vârsta lor, pentru că despre toate aceste lucruri ne învaţă Biblia , care este o carte foarte practică şi actuală. Cunosc multe mărturii când elevii problematici , după ce au studiat Biblia, au ajuns să fie modele de comportament în clasă şi societate, au ajuns să fie împliniţi şi fericiţi în ceea ce fac şi aceasta pentru că au ales să trăiască  ceea ce au învăţat, aşa cum porunceşte Dumnezeu poporului Său încă din Vechiul Testament:

   „Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.”( Deuteronomul 4:40)

Aşadar, prin introducerea în şcoli a Religiei , curs în care să  fie studiat Cuvântul lui Dumnezeu , putem ridica şi proteja moralitatea societăţii.

 Ne considerăm popor creştin  96%

Conform ultimului recensământ, populaţia din Republica Moldova s-a declarat a fi creştină  96%. Şi fiindcă  suntem o ţară creştină , haideţi să ne păstrăm valorile prin studierea Bibliei care este cartea de căpătâi a creştinismului. Este un pericol ca să ajungem ca în perioada Judecătorilor, o perioadă tristă din istoria poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament, când după moartea lui Iosua „ neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul… au făcut atunci ce nu plăcea Domnului …. Au părăsit pe Domnul … au mâniat pe Domnul…. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor”.(Judecători 2:10-14). Vedem cât este de important ca să creştem un neam de oameni, o generaţie care să cunoască pe Domnul şi să nu-L mânie prin abaterile şi păcatele lor, care de multe ori sunt făcute din necunoştinţă. Dacă aproape fiecare cetăţean se consideră creştin, predarea Religiei în şcoli ar trebui să fie o disciplină aşteptată , iar studierea  şi trăirea Sfintelor Scripturi –o necesitate şi o satisfacţie.

 Preîntâmpinăm imoralitatea

     În ultimii 50 de ani se simte o creştere mare a imoralităţii în societate. Dacă pe timpul părinţilor noştri , dacă se auzea de vreun adulter , aceasta era o ruşine, dar acum oamenii tind să facă din aceasta o normalitate.  Dumnezeu vorbeşte în Cuvântul Său mult despre imoralitate şi despre importanţa atitudinii pe care o luăm când se promovează ea, de aceea cunoaşterea Sfintelor Scripturi aduce frică de Dumnezeu şi un trai după voia lui Dumnezeu ,  „…căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari”(Evrei 13: 4),iar adolescenţii şi tinerii se vor gândi bine înainte de a comite adulter, homosexualitate , alte păcate sexuale şi vor şti că Dumnezeu le condamnă şi nu le aprobă .Biblia ne mai învaţă cum să ne  păstrăm  curaţi până şi în timpul căsătoriei , astfel vom avea familii trainice şi , respectiv, societate trainică şi sănătoasă. De asemenea vom şti cum să reacţionăm la presiunile societăţii , la legile care promovează homosexualitatea, avortul. Mulţi adolescenţi şi tineri cu care am discutat au recunoscut că au adoptat o astfel de poziţie din cauza că nu cunoşteau pericolele, gravitatea şi consecinţele imoralităţii.Dacă ne uităm la statisticile pe care le avem la noi în ţară , vom vedea că în anul 2010 s-au înregistrat 26.483 căsătorii , iar divorţuri 11.504 , ceea ce constituie 43, 4% din căsătoriile încheiate, iar multe din aceste divorţuri au ca motiv infidelitatea partenerilor. Aşadar,  copiii trebuie învăţaţi că căsătoria este pentru toată viaţa, trebuie învăţaţi cum să-şi zidească familii trainice  şi să contribuie astfel la bunăstarea societăţii , oprind imoralitatea din ea.

Copiii sunt receptivi şi capabili să  studieze Sfintele  Scripturi

      Conform cercetărilor Grupului Barna din SUA , 32% din copiii cuprinşi între vârstele 5-13 ani(până la clasa a VIII-a ) sunt  cei mai disponibili să accepte pe Domnul Isus şi să-I urmeze învăţăturile Lui  şi îşi aduc aminte de ele pe parcursul întregii vieţi;   4% din copii cuprinşi între 14-18 ani(de la clasa a IX-a în sus) acceptă învăţăturile lui Isus şi le urmează  şi  6%  le acceptă  cei de la 18 ani.  Deci vedem ce mare impact pot avea învăţăturile sănătoase în viaţa copilului dacă i se transmit la timpul potrivit  şi acest timp este şcoala. Aceasta va fi o binecuvântare pentru viitorul lor.  Despre acest lucru găsim scris în Cartea Proverbelor:

   Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.(22:6)

   Ce putem face noi?

       Fiindcă disciplina Religia, este una opţională, este necesar ca fiecare părinte, care doreşte binele copilului său, să scrie o cerere adresată directorului instituţiei în care-şi face studiile fiul, fiica sa , prin care să ceară ca să –i fie predată această oră de religie săptămânal. Este absolut necesar ca cererea să fie depusă  până la data de 1 septembrie, perioadă în care se stabileşte numărul de ore şi orarul şi să urmărească să primească un răspuns.    Apoi este necesar ca să comunicăm acest lucru şi celorlalţi părinţi din clasă, şcoală , rudelor, ca ei să înţeleagă importanţa predării acestei disciplini pentru  creşterea  unei generaţii sănătoase. De  asemenea, putem motiva pe copiii noştri ca să meargă şi să participe la astfel de ore, arătându-le beneficiile acestora.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să contribuim la creşterea spirituală sănătoasă a generaţiei noi şi să ne rugăm pentru transformarea copiilor, adolescenţilor , tinerilor care vor studia Sfintele Scripturi în cadrul orelor de Religiei!

 

 

 

 


Esenţa credinţei în învierea Domnului Isus Hristos.

În epistola sa către credincioşii din Corint, apostolul Pavel explică învierea din morţi, deoarece erau unii dintre ei care ziceau că nu există o înviere a  morţilor:

Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu învie morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi? Şi de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu învie morţii, atunci „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”. (1 Corinteni 15:12-32)

Mai sus am dat doar un pasaj din explicaţia lui Pavel, dacă cititorul doreşte să studieze tot capitolul sau toată cartea ,poate merge direct la sursă.

Hristos a înviat!

Tu din care categorie faci parte?

În mesajul pe care-l transmitea Domnul Isus ucenicilor, iudeilor, fariseilor, noroadelor,  El le vorbeşte despre două categorii de oameni:

1. Cei care cred că El este Hristosul , adică Cel promis , Cel care trebuia să vină în lume şi că  El  este Fiul lui Dumnezeu , deopotrivă cu Dumnezeu, de aceeaşi natură ca Dumnezeu.

2. Cei care nu cred despre El aceste  lucruri.

Aceste mesaje le putem vedea dacă studiem evangheliile. Evanghelia după Ioan vorbeşte mult despre divinitatea Domnului Isus, dar şi despre umanitatea Sa.  Este foarte important să înţelegem aceste lucruri , pentru că ele ţin de mântuirea noastră.   Iată care este…

Soarta celor care cred în Domnul Isus

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Evanghelia după Ioan 3: 16)

Cei care aleg să creadă -n Isus, nu vor pieri , ci vor avea parte de viaţa veşnică. Unica condiţie ca să avem viaţă veşnică este credinţa. Deasemenea…

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.(Evanghelia după Ioan 5: 24).

Ce se întâmplă cu această categorie după moarte? Iată ce spune acelaşi evanghelist:

Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul.(2 Corinteni 5:8)

Deci , cel care crede în Isus Hristos, a trecut de la moarte la viaţă, are promisiunea vieţii veşnice şi atunci când moare, merge să locuiască împreună cu Domnul Isus, adică în casa Tatălui. (Ioan 14: 2) Dar care este…

Soarta celor care nu cred în Isus Hristos

Iată ce spune Biblia în acest sens:

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”(Evanghelia după Ioan 3: 36)

Contrar primei categorii de oameni, cei care nu cred în Isus, nu vor avea parte de viaţă veşnică, dar de mânia lui Dumnezeu. Acelaşi lucru este subliniat şi  în capitolul 8 al Evangheliei după Ioan:

De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”(v.24)

Crezi cuvintele lui Isus? Tu din care categorie faci parte?  Ce ai de făcut?