Monthly Archives: aprilie 2009

Debora s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu

           Pe paginile Sfintei Scripturi avem mai multe exemple de femei care s-au pus la dispoziţia lui Dumnezeu şi au fost folosite de Dumnezeu. Una din aceste deborafemei este Debora , despre care citim în cartea Judecători(cap.45) care a fost judecător în Israel pe timpul cînd poporul Israel era apăsat 20 de ani de canaaniţi în frunte cu împăratul lor, Iabin. Israel era într-o mare strîmtorare din cauza păcatului idolatriei şi neascultării, de aceea a strigat către Domnul şi Domnul a ridicat-o pe Debora. Vom privi la cîteva din calităţile acestei femei:

1. Debora cunoaşte voia lui Dumnezeu şi o împlineşte. Debora era prorociţă.Ea a chemat de departe  pe Barac(căpetenie)şi i-a comunicat porunca lui Dumnezeu: să ia cu sine 10.000 de oameni din Israel şi să meargă să se lupte împotriva duşmanilor lor. Iabin avea 900 de care de fier, iar poporul Israel nu avea ” nici scut, nici suliţă„. Debora i-a comunicat lui  Barac că Sisera , căpetenia oştirii lui Iabin,  va fi dat în mîinile unei femei(Iael-femeie dintre neamuri). Ea a înţeles foarte bine voia lui Dumnzeu ,pentru că avea o relaţie cu Dumnezeu : să elibereze poporul şi i-a dat sfaturi specifice lui Barac cînd acesta trebuia să înceapă lupta.

2. Debora nu s-a temut. Înainte de a merge la luptă , Barac a insistat ca Debora să meargă cu el. Ea nu s-a temut , ci l-a urmat şi a fost alături de el pînă ce Domnul le-a dat biruinţă. De ce oare ea nu s-a temut?

3. Debora s-a încrezut în Domnul. Debora nu s-a temut să meargă cu Barac pentru că s-a încrezut în Dumnezeu şi avea siguranţă că „Domnul merge înaintea ta”. Ea a putut să se încreadă în Dumnezeu pentru că Îl cunoştea şi era ascultătoare de El.

4. Debora a ştiut să încurajeze. Ea nu a ştiut să lupte , dar a făcut un lucru foarte important pentru Barac care nu era prea încrezut şi îi era teamă, sentimentul e firesc, în momentul în care vezi în faţa ta o oştire atît de bine echipată cu aşa arme de luptă: ea a ştiut să încurajeze şi să -i dea siguranţă lui Barac:” Scoală-te, căci iată ziua cînd dă Domnul pe Sisera în mîinile tale”. Versetul următor relatează că Barac s-a repezit de pe muntele Taborului  şi a trecut prin ascuţişul săbiei oştirea lui Sisera, este un rezultat al faptului că Debora l-a motivat şi a stat lîngă el ca să-l încurajeze.

5. Debora recunoaşte că biruinţa este a Domnului şi-L laudă. După ce Sisera a fost ucis de Iael şi oştirea a pierit împreună cu Iabin, Debora a cîntat o cîntare  în care Îi mulţumeşte şi Îl slăveşte pe Dumnezeu , ea recunoaşte că Dumnezeu s-a luptat şi că a Lui este biruinţa. Ea îi îndeamnă pe toţi la închinare lui Dumnezeu , făcînd cunoscute lucrările Lui.

6. Debora ştie să aprecieze oamenii care sunt gata să facă voia Domnului. Vedem că ea vine cu laude la adresa lui Barac atunci cînd spune: ” Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel, spre aceia din popor care sunt gata să lupte”.  Barac s-a dovedit a fi gata atunci cînd Dumnezeu l-a chemat. Despre  curajul Iaelei spune astfel:” Binecuvîntată să fie între femei Iael!….a lovit pe Sisera , i-a despicat capul , i-a sfărîmat şi străpuns tîmpla”. Deci, Debora ştie să aprecieze oamenii care sunt gata să slujească lui Dumnezeu , fie în mod public , fie în mod privat, aşa cum a făcut Iael.

   Vedem în Debora o femeie care a fost gata să slujească Domnului în mod public , să meargă în fruntea unui popor setos de libertate, să  încurajeze pe Barac şi să-I dea slavă lui Dumnezeu pentru lucrările Lui într-un context în care poporul Israel îşi alegea dumnezei străini , se închina lor şi le slujea.

  Cît de mult ne punem noi la dispoziţia Lui şi suntem gata să -I slujim şi să acţionăm potrivit voii Sale ? Cum răspundem noi cînd Dumnezeu ne cheamă? Cum ne lăsăm noi folosiţi de Dumnezeu ? Avem noi biruinţe?

  Dumnezeu să ne ajute să fim şi noi ca Debora şi să ne punem la dispoziţia lui Dumnezeu şi să facem voia Lui, lucrînd pentru Împărăţia lui Dumnezeu!

Publicitate

De ce este important ca părinţii să stea lîngă copiii lor?

            fara_mama_ii Situaţia economică din ţara noastră a declanşat exodul multor persoane în afara ţării. Sunt ani de cînd populaţia Moldovei migrează peste hotarele ţării în căutarea unui trai mai bun. Este bine şi frumos ca părinţii , şi în special taţii, să fie responsabili de hrana şi bunăstarea membrilor din familia lor, dar alegînd să plece în afara ţării pun în pericol integritatea familiei lor. Ei(ele) muncesc din greu, copleşiţi de dorul de cei de acasă, sunt puşi într-o dilemă: să fie alături de cei dragi în lipsuri materiale  sau să le ofere o viaţă de belşug . Cei mai mulţi dintre ei  aleg cea de-a doua opţiune. Vreau să privim împreună la cîteva motive şi sper, drag cititor , că vei alege să rămîi acasă alături de copiii tăi:

1. Copiii au nevoie constantă de părinţi. Nimic nu le provoacă satisfacţie mai mare decît afecţiunea părintească. Ei simt încă de mici dragostea părinţilor şi lipsa acestora. Se simt în siguranţă în căminul familial şi le place să ştie să sunt protejaţi.  Atmosfera pe care o creează părinţii este una de adăpost şi siguranţă. picture2b1Lipsa acestora le provoacă temeri şi nesiguranţă, îi tulbură şi ei devin neajutoraţi.

2.Părinţii sunt responsabili de creşterea şi educarea copiilor. Ei sunt cei care trebuie să le dea o educaţie bună copiilor, să-i pregătească pentru viaţă şi să le arate scopul vieţii lor. Biblia spune astfel:

” Invaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea , pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.” (Exod.18:20)

3. Creşte riscul deciziilor greşite , pentru că nu este cineva lîngă ei ca să -i direcţioneze corect. Mă gîndesc la un caz : o tînără care stă cu bunica ei de cîţiva ani, a început să -şi schimbe comportamentul şi atitudinea la scurt timp după ce a plecat mama ei. A rămas cu bunica care nu a exercitat nici o autoritate asupra ei pe tot parcursul acestor ani, care au fost pentru ea un adevărat chin pentru că  nepoata ei i-a adus numai nelinişte şi dureri de inimă, nenumărate apeluri la poliţie şi nelinişti vizavi de lipsele ei nemotivate şi îndelungi de acasă. În decursul acestor ani , tînăra a reuşit să ia multe decizii greşite fără să realizeze pericolele acestui mod de viaţă şi fără să ia în calcul îngrijorările bunicii şi ale mamei. Mama ei m-a sunat într-o zi şi după ce am vorbit cu ea şi am întrebat-o cînd vine acasă pentru că tînăra are nevoie de ea, mama m-a rugat disperată şi cu lacrimi în ochi mi-a zis: „ Înlocuiţi-mă , vă rog, dvs! „. Am rămas profund întristată de această discuţie şi acest caz m-a făcut să realizez încă o dată nevoia urgentă şi permanentă  a părinţilor de a sta alături de ei ca să evite deciziile greşitealcool_07240956 ale copiiilor lor.

4. Ca copiii să nu fie educaţi de stradă sau de prietenii lor. Dacă părinţii lipsesc de acasă şi dacă ei sunt cei care trebuie să le ofere educaţia de bază, cui îi mai revine sarcina de a-i educa?  Cui îi pasă cel mai mult de educarea lor ?

5. Copiii nu vor avea modele în faţă pe care să le urmeze în viaţa lor ulterioară. De obicei copiii fac şi sunt ceea ce văd la părinţii lor. În lipsa acestora de unde să ia ei modele ? Atunci şi le caută printre colegii şi prietenii lor care se dovedesc a fi nu unii buni , printre vedete, etc. Vor crea familii şi va trebui să-şi educe şi ei copiii lor . De unde vor şti cum să şi-i educe bine : din cărţi , din filme? Educi bine cînd treci tu prin şcoala aceea.

6.Prezenţa părinţilor contribuie  la dezvoltarea moral-spirituală a copiiilor. Cînd părinţii sunt acasă  este o învăţătură la timp, o mustrare şi o încurajare la timp, căci ce este educaţia decît toate aceste lucruri făcute la timpul lor.? Dacă aceste acţiuni au loc la timpul lor, copilul nu va mai cădea în tot felul de activităţi dăunătoare lui ca emo, apatie, imoralitate, lenevie cronică, lipsa de acasă, certuri de lungă durată, etc.

 Drag cititor, vreau să mă adresez ţie: dacă  ai copii şi te gîndeşti cumva să pleci, dar încă nu te-ai decis, te rog să te opreşti şi să te gîndeşti bine, să analizezi ce-ţi doreşti cel mai mult: să ai împlinire că ai dat copiilor tăi o educaţie sănătoasă , că ai putut să le fii alături în momente de bucurie şi de crize sau că ai putut să le cumperi o haină mai scumpă şi un telefon mobil de ultimă modă, dar ai pierdut tot în ce-ai investit anii cînd erai cu ei? Se merită oare să plăteşti aşa un preţ? Se merită să aranjezi aşa priorităţile? Copilul tău are cea mai mare nevoie de tine, nu-l lăsa acum!!!

Seminar spiritual în cadrul clubului

      În vacanţa aceasta, am desfăşurat un seminar spiritual cu tematica:  „Ce aşteaptă Dumnezeu de la noi ?”  la care au participat 17 persoane.picture-001 Am studiat pilda cu talanţii, cea a semănătorului, Daniel  din Evanghelia după Matei(25: 14-30 şi 7: 13-27), Luca(8: 4-18)şi Daniel 1,2,3,6. Din pilda cu talanţii am învăţat că Dumnezeu este  Cel care ne încredinţează nişte lucruri(talanţi) ca să le folosim spre slava Sa aşa cum le-a încredinţat stăpînul robilor săi averea şi talanţii săi. Problema e ce facem cu aceşti talanţi pe care ni i-a dat Dumnezeu să-i folosim , „să-i punem în negoţ”? Aceşti talanţi ar reprezenta: abilităţile noastre, cunoştinţele noastre, timpul nostru,etc. Ce facem cu ele? Pentru ce le folosim?  Dumnezeu aşteaptă de la noi să fim robi buni şi credincioşi , ascultători în lucrurile încredinţate nouă  ca la venirea Sa să  „intrăm în bucuria stăpînului nostru”. 

  Alt adevăr important pe care l-am înţeles a fost că pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu nu este suficient ca doar să auzim Cuvîntul , ci este absolut necesar să-L mai şi împlinim şi că nu cel ce zice.” Doamne, Doamne” va intra în Împărăţia Tatălui, ci cel ce insistă să facă voia Lui, astfel acest om seamănă cu cel ce-şi zideşte casa pe nisip, care nu va fi una durabilă care va fi prăbuşită de vînturi  şi ploi. S-ar putea să trăieşti o viaţă întreagă cu gîndul că faci ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar cît de des te-ai oprit ca să te analizezi dacă faci voia lui Dumnezeu portivit cu Cuvîntul Său? Cît de ascultători suntem noi?  Ascultarea noastră este una totală sau parţială ? Cît de veridic este traiul nostru de credinţă? Este mulţumit Dumnezeu de noi? Ce va zice cînd ne vom întîlni cu El? Ce fel de inimă avem noi : este ea un pămînt bun , roditor sau unul înăbuşit de spini sau care se usucă pentru că nu are ceea ce este necesar creşterii?

 picture-004Din viaţa lui Daniel am văzut un exemplu de tînăr care a dorit să se păstreze curat într-un mediu destul de păcătos. Daniel a ales , fiind foarte hotărît (pînă la sfîrşitul vieţii sale),  să asculte de Dumnezeu şi să nu se lase intimidat de împăraţi, oameni care -i doreau răul sau de probleme şi încercări. De  asemenea am învăţat cît de frumos L-a mărturisit  pe Dumnezeu în tot timpul vieţii sale la toţi împăraţii  care au venit la tron. Niciodată n-a ezitat să-L prezinte pe Dumnezeu şi lucrările Sale şi a fost gata să-şi pună viaţa în pericol doar ca să asculte de Dumnezeu. Foarte frumos exemplu! Daniel nu a căutat soluţii la problemele sale , şi nu unele simple, în altă parte decît la Dumnezeu, prin rugăciuni şi acţiuni. Biblia ne relatează  că Dumnezeu a fost cu el, el a căpătat trecere înaintea împăraţilor şi că a „dus-o bine sub domnia „acestora. Iată cum răsplăteşte Dumnezeu pe cei ce vor din toată inima să asculte de Dumnezeu!!! Cît de minunat este că Dumnezeu ne-a lăsat exemple frumoase pe paginile Sfintei Scripturi !

Dumnezeu să ne ajute să trăim ceea ce învăţăm şi să fim numiţi robi buni şi credincioşi care vom intra în bucuria Stăpînului nostru!

Creştin concediat în Anglia pentru că se opune homosexualităţii

Un creştin a fost concediat după ce i-a spus unei colege că nu acceptă căsătoria dintre două persoane de acelaşi sex şi nici numirea de preoţi homosexuali. David Booker, în vîrstă de 44 de ani, a lucrat timp de aproape patru ani pentru English Churches Housing Group din Southampton,o misiune de caritate preluată recent de Societatea laică Sfantul Iacov, dar care se află încă sub patronajul Arhiepiscopului de Canterbury.

In timpul unei ture de noapte, domnul Booker a avut o discuţie cu una dintre colegele sale, Fiona Vardy, aceasta punîndu-I întrebări despre credinţa lui şi despre învăţărurile Bisericii cu privire la homosexualitate şi căsătoria între persoane de acelaşi sex.
“In timpul discuţiei, am ajuns să vorbim despre părerea mea referitoare la homosexuali şi tot ceea ce am făcut a fost să spun că nu susţin căsătoriile între persoane de acelaşi sex şi nici nu sunt de acord ca homosexuali practicanti să devină păstori sau vicari”, a precizat Booker pentru The Telegraph.

Misiunea de caritate sustine ca David Booker a încălcat codul de conduită prin “promovarea propriilor păreri religioase, anume comentarii discriminatorii referitoare la orientarea sexuală a unei persoane” şi a luat decizia de suspendare din funcţie a Domnului Brooke pentru “protecţia atît a rezindeţilor ,cît şi a lucrătorilor misiunii din Southampton”.

Christian Legal Centre, o organizaţie juridică ce militează pentru drepturile creştinilor, a decis să îl susţină pe Domnul Booker în cazul său şi se gîndeşte chiar la intentarea unei acţiuni în justiţie împotriva Societăţii Sfantul Iacov, pentru pedeapsă nedreaptă şi hărţuire.

Sursa:   stiricrestine.ro

Cît de depravată a ajuns societatea ca să apere mai degrabă răul şi imoralitatea decît moralitatea! Nu este cumva discriminat acest bărbat datorită poziţiei sale corecte, fireşti faţă de imoralitate? Sau discriminarea o văd doar cei care promovează astfel de legi ca Legea nediscriminare?

Anglia este una din ţările care a tolerat  homosexualitatea în societate, nu a acţionat ferm şi categoric împotriva acestui mare rău şi a ajuns ea să fie cea care dictează soarta celor care i se opun. Este o lecţie pentru ţara noastră care se află şi ea pe punctul de a o promova alături de alte legi. Vrem să fim şi noi concediaţi pentru opiniile noastre sănătoase şi morale sau vrem să îngăduim acest rău cu gînd că noi suntem prea departe de Marea Britanie şi că nouă nu ni se poate întîmpla aşa ceva? Aşa credeam şi eu pînă nu am văzut ce intenţionau organizaţia Gender-Doc-M  să facă în vara trecută şi cît de insistenţi sunt să se manifeste în toate domeniile de activitate. gayparade Acum pregătesc o ieşire publică pe străzile centrale ale capitalei , într-un pride care este planificat pentru 7 mai 2009 cu genericul  „Curcubeul peste Nistru”.  Noi, ca şi naţiune care ne considerăm creştină 99% şi ca şi cetăţeni care nu ne este indiferent viitorul ţării noastre în care vrem să ne creştem şi educăm copiii, nu putem să rămînem indiferenţi la acest pride. De aceea chemăm toţi cetăţenii republicii să ia atitudine cu privire la aceasta, scriind petiţii  la autorităţile capitalei ( primărie, consiliul municipal) şi cerînd interzicerea acestor acţiuni anormale care pun în pericol sănătatea societăţii noastre. Acest lucru îl puteţi face la următoarea adresă:

Republica Moldova
MD2012 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 83
E-mail: primaria@pmc.md
Tel 20-17-26clip_image001, 20-17-25

Capcanele ortografiei( ai, a-i)

Deseori vorbitorii confundă perechea de omofone: a-i – ai.

Ortograma  a -i se scrie prin cratimă cînd este alcătuită din prepoziţia a cu ajutorul căreea se formează infinitivul(a aduce, a fi, a cînta) şi i-pronume personal forma neaccentuată , pers.III.

De exemplu:

20. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat în mâinile jefuitorilor şi a sfârşit prin a-i izgoni dinaintea feţei Lui.
21. Căci Israel se dezlipise de casa lui David şi făcuseră împărat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-i abătuse de la Domnul şi făcuse pe Israel să săvârşească un mare păcat (2 Împăraţi 17).

În acest pasaj este vorba de ortograma a-i scrisă prin cratimă pentru a marca un verb la infinitiv(forma iniţială dată de dicţionar) şi de pronumele personal  neaccentuat la pers.III care se referă la neamul lui Israel  care, păcătuind, s-a depărtat de la Domnul.

Ortograma ai se scrie într-un cuvînt în mai multe cazuri:

-verbul a avea , a poseda la timpul prezent pers.II:

Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice şi tot ce ai în cetate: scoate-i din locul acesta” (Genesa 19:12).

-verb auxiliar care serveşte la formarea timpului trecut perfect compus ,a modului condiţional,a  viitorului forma populară:

„Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”(Ioan 20:15)

Atunci Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”(Genesa 20:31).Ai să mori este forma populară a viitorului vei muri.

-articol posesiv:

„Vei naşte fii şi fiice; dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie.” (Deuteronom 28:41)

-interjecţie: ai, ai!
Tu cît timp ai pentru Dumnezeu?

Proiect didactic de scurtă durată la dirigenţie(II)

Clasa: a XI-a

Subiectul lecţiei: Avortul-păcat sau libertate de alegere?

Obiective operaţionale: elevul va fi capabil :

O1-să conştientizeze valoarea vieţii umane;

O2-să ia atitudini corecte faţă de cele enunţate.

Tehnici utilizate: discuţia ghidată, problematizarea, axa valorilor, argumente în 4 paşi.

Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei

Activitatea profesoarei

Activitatea elevilor

Evocarea

Întreţine o discuţie introductivă cu elevii: care sunt problemele cu care se confruntă societatea, care sunt problemele cu care se confruntă ei?

Enumeră, răspund

Realizarea sensului

Enunţă subiectul şi obiectivele lecţiei: astăzi vom discuta una din problemele societăţii – avortul. Ca să observe atitudinea elevilor faţă de avort, desenează pe tablă o axă a valorilor:

0%–––––100%

Pe care elevii sunt rugaţi să –şi plaseze poziţia cu privire la avorturi de la 0% pînă la 100%.

Întreabă: care sunt motivele pe care le enunţă oamenii atunci cînd merg să avorteze? Cît sunt ele de întemeiate?

Prezintă statistici cu privire la situaţia avorturilor în Republica Moldova.

Să se sublinieze care drept din Constituţia Moldovei este încălcat prin avort ?

Să se enumeră cele 10 porunci biblice şi să se evidenţieze care din ele este încălcată prin realizarea avortului?

Prezintă pasajul biblic:

22. Dacă se ceartă doi oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor.
23. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă,
24. ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
25. arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie(Exod cap. 22) Aceasta este una din legile date de Dumnezeu poporului Israel. Adresează întrebări de clarificare a conţinutului şi a mesajului. De ex: despre ce fel de nenorocire este vorba aici? Cine , cum şi cui trebuia să i se plătească despăgubirea? Care este valoarea vieţii umane potrivit cu acest text? Ce responsabilitate are tatăl copilului nenăscut? Ce responsabilitate are societatea faţă de copiii nenăscuţi şi faţă de femeile însărcinate? Cît de actuale sunt aceste adevăruri azi? Cît de responsabili sunt părinţii, societatea, statul , medicii pentru copilul care urmează să se nască? Ce preţ pune Dumnezeu pe viaţa copilului? Cît de temeinice sunt aceste motive pe care le invocă oamenii în comparaţie cu valoarea vieţii umane?

Creează o situaţie –problemă: dacă totuşi persoana(persoanele ) au avortat, mai este vreo şansă de restabilire a lor , mai este şansă de iertare? Poate Dumnezeu să ierte sau nu?

Completează cu:

Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele , El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (I Ioan 1: 8-9).

Concluzionează: Dumnezeu este gata să ierte orice păcat, chiar şi avortul, care este o crimă , un genocid, dacă şi omul este gata să i-l mărturisească Lui.

Îşi exprimă atitudinea faţă de avort, motivîndu-şi opţiunea.

Răspund, enumeră, explică (sarcini nedorite, situaţie financiară precară, sănătate şubredă, prea mulţi copii, copil în afara căsătoriei,încurajarea medicilor, etc)

Răspund(dreptul la viaţă)

Enunţă poruncile şi evidenţiază porunca: “ Să nu ucizi”.

Ascultă, reţin, îşi exprimă opinia.


Ascultă , meditează

Discută, îşi exprimă opinia


Propun soluţii, argumentează

Reţin, deduc

Reflecţia

Prezintă un videoclip despre avort.

Propune elevilor să înscrie sau fixeze oral 2 decizii pe care sunt gata să le ia în urma adevărurilor asimilate şi conştientizate la lecţie.

Privesc.

Iau decizii.

Cum să sărbătorim Paştele?

      paste_si_lumina Paştele este o sărbătoare foarte importantă pentru toţi cei care cred în Isus Hristos. Moartea şi învierea lui Isus a fost  un eveniment irepetabil în istoria omenirii. Toţi se pregătesc de această sărbătoare, este o sărbătoare multaşteptată . Vreau ca în următoarele trei puncte să vedem de ce o sărbătorim , care este modul greşit  şi cel corect de a sărbători.

1. De ce se sărbătoreşte?  Paştele marchează  moartea  şi învierea lui Isus care a fost dat la moarte prin răstignire pentru iertarea păcatelor omenirii.  Potrivit cu Sfintele Scripturi, evenimentele au avut loc aşa:

   „…Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
4. că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” (1Corinteni 15).

Aceste evenimente sunt foarte importante pentru creştinătate, deoarece prin moartea Lui noi am fost împăcaţi cu Dumnezeu:
” Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui” (Romani 5: 10).
şi am intrat în legămînt cu El prin sîngele lui Isus. Oare aceasta nu este un motiv pentru noi , toţi cei care am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin Isus Hristos,  ca să sărbătorim Paştele ? Creştinii sărbătoresc Paştele  pentru că El a murit pentru fărădelegile noastre în locul nostru ca noi să obţinem prin jerfta Sa unică viaţă veşnică.

2. Modul greşit de a sărbători. De obicei  în această sărbătoare oamenii  pregătesc mese bogate, pregătesc casa pentru sărbătoare, merg în ospeţie unul la altul , primesc oaspeţi. Aceste lucruri sunt bune şi frumoase, doar că -n majoritatea cazurilor, în loc să fie sărbătorit Domnul Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre, Paştele este încă un prilej de a păcătui înaintea lui Dumnezeu prin beţiile şi îmbuibările pe care le fac oamenii, ceea ce constituie un mod greşit de a sărbători acest eveniment, pentru că Biblia spune:

Luca 21:34
Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.
Este greşit să se pună accent pe lucrurile materiale mai presus decît pe evenimentul învierii Mîntuitorului nostru.

 3. Modul corect de a sărbători.

a. Sărbătorim persoana. Este esenţial să-L  sărbătorim pe Domnul Isus  şi să nu ne preocupăm mai mult de alte lucruri.  Să ne imaginăm că am venit la o sărbătoare a unei persoane şi aceasta este neglijată, toate acţiunile , cuvintele nu sunt orientate spre ea, ci spre cu totul alte lucruri. Cum se va simţi ea atunci? Nu este aşa că nu e corect şi nici frumos? Exact aşa se simte şi Domnul Isus cînd de Paşti ne preocupăm mai mult de alte lucruri decît de El.

b.Ai ocazia deosebită să  apreciezi dragostea extraordinară a lui Dumnezeu care ” a iubit atît de mult lumea că a dat pe Singurul Lui Fiu ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”, să Îi mulţumeşti pentru aceasta şi să intri în legămînt cu El,  predîndu-ţi viaţa în mîinile lui Dumnezeu.Aceasta o poţi face prin pocăinţă, recunoscînd  înaintea lui  Dumnezeu păcatele tale şi  să iai o decizie să trăieşti după Cuvîntul Său şi să-L studiezi. Dacă nu ai făcut acest lucru pînă acum , în aceste zile ai ocazia să te împaci cu Dumnezeu , este cel mai binevenit lucru pe care poţi să-l faci!!!

  Dumnezeu să ne ajute să sărbătorim frumos şi corect Paştele!!!

O parte din tinerii arestaţi au fost judecaţi la Curtea de Apel

    Astăzi, la Curtea de Apel, au fost judecaţi cîţiva care pledează nevinovaţi de evenimentele din 7 aprilie. Unul din ei a fost luat din microbus pe cînd se deplasa  spre casă la Cahul. Ei s-au plîns de tratamentul inuman care li s-a aplicat în incinta comisariatelor de poliţie. Tot ei au afirmat că la penitenciar unde au fost duşi au avut parte de o atitudine  umană  din partea celor de acolo. Cînd a întrebat judecătorul care este vina lui şi a rugat să i se arate măcar o poză în care acesta este surprins cu piatra în mînă, judecătorul nu i-a dat nici un răspuns , ci i-a zis: ” Ieşi afară !”.  Oare nu aceştia sunt oamenii care trebuie să facă dreptate celui nevinovat potrivit cu legea ? Oare nu judecătorii şi poliţiştii sunt puşi ca să pedepsească răul şi să apere poporul ? Cît de mult  şi-au modificat  slujba?  

Priveşte reportajul la jurnaltv.md.

I Open International Taekwon-do Tournament

   Pe 11 şi 12 aprilie la Chişinău a avut loc multaşteptatul eveniment în Federaţia Naţională de Taekwon-do GTF : Campionatul Internaţional la Taekwon-do organizat de clubul „Nikao”. Echipa  „Dunamis” ,antrenată de Ghenadie Curbet,  a delegat 12 sportivi. 100_1664Participanţii, veniţi din localităţile Moldovei, Rusia, Cazahstan şi Ucraina,  au participat la următoarele probe :  tul individual, tul echipă, sparing individual şi sparing echipă. Sportivii au obţinut următoarele rezultate:

Curecheri Vitalie : locul I-tul individual;

Bîrcă Sergiu :locul II-tul individual şi locul III-sparing individual;

Cornovan Marina : locul II-tul individual şi sparing individual;

Popovici Tatiana : locul III-tul individual ,locul II-sparing individual; locul III-sparing individual;

Sîli Mariana : locul I-sparing individual şi locul II-sparing individual100_1715;

Cotelnicov Aliona :locul III-sparing individual;

locul II, III-sparing echipă fete;

locul II-tul echipă fete, locul II- sparing echipă fete.

Popovici Tatiana: cel mai bun nivel tehnic100_1705

Sîli Mariana: cea mai bună luptă.

Astfel echipa a reuşit să acumuleze 20 medalii şi două premii.  Felicitări!!!

Mulţumim mult clubului „Nikao” care au depus eforturi mari ca să se desfăşoare această competiţie, îndeosebi preşedintelui clubului -Ion Postu pentru o frumoasă competiţie.