Category Archives: Lecţii biblice

Limita relaţiilor dintre fete şi băieţi

Am alcătuit această lecţie pentru ucenicii mei şi vreau , drag cititor, să o completezi şi , în final,  să te expui pe marginea ei.

Astăzi vedem o sumedenie de păreri cum trebuie să fie relaţia între băieţi şi fete şi care trebuie să fie limita relaţiilor lor pînă la căsătorie. Desigur că aceste păreri diferă de la o persoană la alte, de la o cultură la alta.  La această lecţie dorim să vedem ce are de spus Dumnezeu la acest subiect.

  1. Ce spune societatea cu privire la felul cum trebuie să fie relaţia între băieţi şi fete şi care trebuie să fie limita relaţiilor lor.

2. Să vedem  începutul,  primele persoane de sex opus. Citeşte Genesa 1:26-31 şi Genesa 2:8-9,18-25 şi scrie mai jos tot ce ai observat despre cei doi.

3.Din textul de mai sus scrie care a fost relaţia lui Adam cu Eva pînă la căsătorie, şi care a fost relaţia lui după căsătorie?

4. Citeşte 1 Corinteni 7:1-5 şi scrie ce observi despre relaţie între bărbat şi femeie.  Despre cine se vorbeşte  în text, despre cei căsătoriţi sau cei necăsătoriţi? Argumentează.

5. Citeşte 1 Tesaloniceni 4:1-8 scrie toate lucrurile pe care le-ai observat de acolo cu privire la relaţii.

6.  În formă de listă scrie toate concluziile pe care le-ai extras în urma celor studiate cu privire la relaţia între băieţi şi fete şi care trebuie să fie limita relaţiei lor.

Cum să procedezi corect la alegerile parlamentare?

      Zilele acestea am făcut lecţia pe care v-o prezint mai jos. Deşi suntem pe ultima sută de  metri de campanie electorală şi mai sunt cîteva zile pînă la 5 aprilie cînd vom decide viitorul ţării şi se pare că eşti decis de acuma , îţi propun să completezi  această lecţie. Conţine adevăruri vitale  care m-au ajutat foarte mult să înţeleg cît este de important să împlinesc voia lui Dumnezeu  la aceste alegeri parlamentare. Mai este timp, nu te descuraja, ci completează lecţia , propune -o şi altora, fă-o împreună cu prietenii, părinţii şi rudele tale, ea îţi va da libertatea şi siguranţa pe cine să alegi. Nu asculta ce spun oamenii, ci studiază singur, analizează  şi convinge-te singur de adevărurile din Scriptură.

 Se apropie alegerile parlamentare şi fiecare cetăţean al Republicii Moldova stă în faţa unei alegeri pe care trebuie s-o facă. Cei care din ignoranţă, indiferenţă, încăpăţînare sau alte motive nu vor merge la alegeri, prin însăşi faptul acesta vor face o alegere şi anume: vor lăsa pe alţii să decidă pentru ei, iar apoi vor plăti pentru alegerea rea pe care au făcut-o. Să studiem ce ne învaţă Dumnezeu în Cuvîntul Său, Biblia, cu privire la implicarea în politică, inclusiv participarea noastră la alegerile parlamentare.

  1.   Citeşte Romani 13: 1-7 şi notează cuvintele care descriu orînduirea de stat cum ar fi : „stăpîniri”, „dregători” şi apoi completează tabelul de mai jos:

 

Ce înveţi despre stăpînire şi dregători

Cum trebuie să fie atitudinea creştinului faţă de stat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.  Răspunde la întrebările de mai jos potrivit cu adevărurile învăţate din textul citit:

        a.  Cine a instituit statul şi cu ce scop?

 

        b.  Cine a instituit sistemul de alegeri şi cu ce scop?

 

        c.  Dacă statul este „stăpînirea care vine de la Dumnezeu” şi dacă dregătorii  ne cer să participăm la alegerile parlamentare, care trebuie să fie răspunsul creştinilor vizavi de această datorie de cetăţean?

 

        d.  Care vor fi rezultatele ignorării alegerilor parlamentare sau prezidenţiale, sau locale?

 

       e. Potrivit cu Romani 13: 3-4, pentru cine este drept să-ţi dai votul la alegerile parlamentare care vor fi anul acesta?

 

 3. Citeşte 1 Timotei 2: 1-4 şi răspunde la întrebările:

    a.  Ce lucru este „bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu” potrivit cu aceste

        versete?

 

     b.  De ce este important să ne rugăm pentru ” împăraţi şi pentru toţi cei înălţaţi în dregătorii”? Nu scăpa din vedere răspunsul care îl găseşti în verset.4.

 

   c.  Potrivit cu aceste versete, pentru ce fel de partide sau candidaţi independenţi creştinii cu frică de Dumnezeu nu-şi vor da votul lor?

 

  d.  Pentru ce partide sau candidaţi independenţi este bine să-şi dea votul creştinii? Răspunde cu cuvintele Scripturii.

 

 Aplicare:

   1. Enumeră partidele şi candidaţii independenţi care candidează pentru locurile din parlament şi în dreptul fiecărui scrie cum a procedat cu privire la creştini şi biserici în trecut.

  2.Cunoşti vreun partid sau candidaţi independenţi care vor promova drepturile creştinilor ca aceştia să poată duce „o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea”?

 3. Pentru ce partid sau candidat independent sunt dispuşi să voteze părinţii tăi, rudele tale, prietenii tăi, etc? De ce fac ei această alegere?

 4. Gîndindu-te la rezultatul acesei alegeri poate influienţa mult libertăţile creştinilor de a duce „o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea”, în ce fel poţi să-i ajuţi pe oamenii dragi ţie să facă o alegere corectă?

  Dragă creştine! Timpul care a rămas pînă la alegeri este foarte scurt. Pasivitatea şi indiferenţa faţă de alegeri ne poate costa scump mai tîrziu. Ultimii 70 de ani au adus cu ei ce mai mare lovitură pe care au primit-o bisericile şi creştinii din Moldova. Să ne păstrăm credinţa şi să ne rugăm neîncetat.

 

Autorul lecţiei: Vasile Filat

De ce este important să te autodisciplinezi?

                                      Astăzi , la Străşeni, a avut loc seminarul republican regional de centru , la care  au participat cluburile de taekwon-do „Elohim” (Străşeni) şi „Dunamis„(Călăraşi). Pentru partea spirituală am alcătuit şi predat o lecţie care vorbeşte despre importanţa autodisciplinării . Autodisciplinarea este una din cele mai importante calităţi pe care trebuie să le aibă un sportiv şi nu numai. M-am gîndit că este bine să completeze această lecţie oricine, de aceea am plasat-o aici pentru cei care sunt interesaţi de acest subiect.

      În ultima periodă se simte o tendinţă tot mai mare între rîndurile tinerilor de a neglija tot mai mult autodisciplinarea şi importanţa ei.

      La această lecţie vom vedea importanţa atît autodisciplinării şi care sunt rezultatele ei, cît şi  lipsa disciplinării. Completează  tabelul de mai  jos , cercetînd fiecare trimitere biblică propusă.

 

Disciplina şi  efectele ei

Lenevia şi efectele ei

Exemple

Proverbe 6:6-11

Prov.10:4

Prov. 15:19

Prov. 24:30-34

Prov. 26:13

Eclesiastul 10:18

 

 

 

 

 

 

 Proverbe 6:6-11

Prov.10:4

Prov. 15:19

Prov. 24:30-34

Prov. 26:13

Eclesiastul 10:18

 

 1 Corinteni 14:33

Ioan 5:17

 

         Concluzii:

 

         Aplicare:

1.Ce fel de om eşti tu ?

 

2.Eşti un om disciplinat sau leneş?

 

3.Ilustrezi tu caracterul lui Dumnezeu?

 

4.Ce trebuie să faci ca să fii un om disciplinat?