Monthly Archives: iunie 2011

Chile-model de stat pro-vita

Chile se declară a fi cel mai pro-vita stat din lume. El protejează viaţa umană încă de la concepere. Contrazicând parcă pretenţiile activiştilor pro-avort din Argentina, Chile, care interzice avortul ,are  cea mai mică mortalitate maternă din lume. Recent, guvernul a lansat un program de marketing numit „Chile crece contigo”(Chile creşte cu tine)care celebrează mama şi fătul. Materialele promoţionale prezintă femei însărcinate implicate în diferite activităţi , includ mesajul că fătul aude şi interacţionează cu mediul înconjurător şi se încheie cu invitaţia din partea guvernului de a proteja copiii. Campania are sprijinul preşedintelui Pinera care s-a implicat activ în campanie. Citeşte întreg articolul pe http://www.lifenews.com/2011/06/13/chile-a-model-for-how-america-can-be-pro-life-on-abortion/

Sursa: alianta-familiilor.ro

Dumnezeu să binecuvânteze această ţară care pune o mare valoare pe viaţa umană şi o protejează!

Cum au votat străşenenii

Pe acest site puteţi vedea care sunt rezultatele alegerilor locale din 19 iunie pentru oraşul Străşeni: http://www.infostraseni.md/%C8%99tire/str%C4%83%C8%99enenii-%C8%99i-au-ales-primarii/

Sursa: infostraseni.md

Dumnezeu să-i ajute pe toţi primarii şi consilierii ca să activeze  spre binele localităţii lor!

Perle de la bacalaureat 2011

Iată unele din perlele de la bacalaureatul la limba şi literatura română , sesiunea 2011:  http://m.protv.md/#!/stiri/social/au-analizat-pana-si-fundul-poeziei-perlele-au-curs-garla-la-examenul.html

Sursa: protv.md

Interzicerea rugăciunii la absolvirea liceului în Texas

Mai şi iunie este perioada în care liceenii termină liceul în Texas. Şi o fac cu o ceremonie fastuoasă inaugurată cu rugăciune. Aşa au făcut sute de ani . Din când în când apar cazuri când părinţii atei obţin decizii judecătoreşti care interzic rugăciunea  la astfel de evenimente. Un caz extrem s-a petrecut într-un sat de lângă San Antonio, Texas, Castroville, cu doar câteva săptămâini în urmă. Incitat de o familie de atei, un judecător federal, a interzis  , printre altele, folosirea , în cadrul ceremoniei, a următoarelor cuvinte: „amin”, „Isus Hristos”, „Dumnezeu”, „rugăciune”, „Duhul Sfânt” şi alte cuvinte cu conotaţie religioasă sau creştină. Texanii ,însă, şi-au anunţat intenţia de a nu se conforma deciziei judecătoreşti . Din fericire, confruntarea a fost rezolvată la timp de un tribunal superior care a dizolvat decizia judecătorească, permiţând liceenilor şi părinţilor să se roage. (link)

Sursa: www.alianta-familiilor.ro.

Mi se pare foarte frumoasă tradiţie a acestor liceeni din Texas să se roage şi să mulţumească lui Dumnezeu pentru succesele din anii de liceu! Un exemplu demn de urmat! Este lăudabilă şi statornicia celor care nu au cedat presiunilor făcute de atei şi au luptat pentru continuarea acestei tradiţii, căci Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii (1 Timotei 2:1)

Conferinţa de presă: ce spune Biblia despre fertilizarea in vitro

Vă invit să priviţi această conferinţă de presă, organizată de biserica „Bunavestirea” :http://www.info-prim.md/?x=24&y=39219

Semnificaţia sărbătorii Duminica Mare

Astăzi, creştinii sărbătoresc Duminica Mare, Cincizecimea sau  Rusaliile. Toţi cunoaştem această sărbătoare, dar îi este înţeleasă pe deplin semnificaţia? Această sărbătoare este descrisă pe paginile Sfintei Scripturi astfel:

 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.  Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.  Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:  „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!  Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;  soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”  Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;  pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.  Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.  De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde: căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”  Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”  Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi. (Faptele Apostolilor 2)

Un articol foarte bun despre originea şi semnificaţia acestei sărbători , îl poţi găsi aici: http://www.moldovacrestina.net/biserici/originea-sarbatorii-duminica-mare/

 

 

Ce spune Biblia despre închinarea adusă lui Dumnezeu prin cântări

Astăzi, în cadrul bisericii „Bunavestirea”, pastorul bisericii, Vasile Filat, a predat un seminar în care am văzut cum ne învaţă Biblia să ne închinăm lui Dumnezeu prin muzică, căci Sfânta Scriptură vorbeşte mult la acest capitol. Am studiat rând pe rând textele din Vechiul şi apoi din Noul Testament. Despre acest subiect găsim scris începând cu prima carte, Geneza şi finisând cu ultima, Apocalipsa. Iată ce lucruri am descoperit studiind aceste texte:

-ceea ce contează într-un cântec este mesajul ei şi nu melodia,

-cântecele pe care le cântăm trebuie să aibă în centrul lor puterea şi măreţia lui Dumnezeu, nu nişte emoţii şi trăiri personale,

-cântecele sunt o sursă didactică, adică de învăţare şi sfătuire,

-cântecele nu trebuie să se contrazică cu învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă ele trebuie să fie conforme Lui,

-am văzut că Moise, David, Debora şi Barac au fost exemple de persoane care au scris şi au cântat în urma unor evenimente , iar  izbăvirea de vrăjmaşi i-o datorează numai lui Dumnezeu, lăudându-L şi cinstindu-L prin cântări,

-în Vechiul Testament cântările de jale erau monumente adresate eroilor şi ele făceau ca imaginea protagonistului să fie memorată pe mult timp de urmaşi,

-când cântăm , trebuie să participe şi mintea şi duhul , cântările să fie înţelese de cel care le cântă şi de cei din jur,

-cântările trebuie să aducă zidire sufletească .

Acestea sunt câteva din adevărurile pe care le-am descoperit. Vă invit să priviţi  înregistrarea video de la acest seminar pe site-ul bisericii :  bunavestirea.md

Impresii de la sesiunea a II-a dedicată lucrării cu copiii şi adolescenţii

     În perioada 30mai-9 iunie 2011 s-a desfăşurat cea de-a II-a sesiune a Institutului Biblic Inductiv , facultatea Lucrarea cu copiii şi adolescenţii. Această sesiune a avut loc la Marea Azov , Kirilovka  şi la ea au participat în jur de 100 persoane. În cadrul acestei sesiuni am învăţat cum să predăm interesant şi eficient Biblia la copii şi adolescenţi, studiind cursurile: „Vai, am dat de probleme!”  şi ” Doamne, învaţă-mă să mă rog”.

La sesiune am studiat cursul „Vai, am dat de probleme!” în baza Epistolei lui Iacov . Manualul abordează subiecte ca: de ce  mi se întâmplă lucruri rele, ce să fac când sunt ispitit, cum să mă  port frumos cu alţii,  cum să vorbesc ca  gura să nu-mi producă necazuri, ce se  întâmplă când mă gândesc doar la mine,cum să mă raportez corect la cei bogaţi etc.Cursul este foarte binevenit pentru copii ca să studieze adevăruri importante într-o manieră simplă, interactivă, căci ei vor fi puşi în situaţia de a răspunde la scrisorile care vin la redacţie  în baza capitolelor din Iacov. Copiii, şi nu numai ei, pot studia uşor după acest manual, învăţând prin joc textul biblic.

Doamne, învaţă-mă să mă rogIar al 2-lea curs a fost „Doamne învaţă-mă să mă rog”, unde am studiat rugăciunea Domnească Tatăl nostru. Aceasta este o rugăciune  ştiută de toată lumea, dar nu întotdeauna i se cunoaşte semnificaţia. Copiii care studiază după acest manual, sunt puşi în rol de soldaţi ai Forţelor  Speciale ale Dumnezeu şi la fiecare lecţie li se dă o misiune de îndeplinit, prin care cunosc cum să se roage în aşa fel ca să primească răspuns.

Pe lângă  aceste cursuri, am discutat mult despre problemele cu care se confruntă copiii, elevii , adolescenţii şi care sunt soluţiile pe care le oferă Scriptura, precum şi valorile moral-spirituale care trebuie transmise acestora: cum să-ţi alegi corect prietenii, cum să fii smerit, cum să te bucuri de fiecare zi, cum să fii optimist şi altele.  De asemenea am învăţat care sunt trăsăturile psihologice şi particularităţile de vârstă  ca să ştii cum să-i abordăm pe copii  în mod individual. A fost o sesiune binecuvântată în care m-am convins încă o dată cât de important este ca copiii de mici să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu , pentru ca atunci când vor fi mari să nu se abată de la El.Aceste două cursuri pot fi studiate în cadrul şcolilor duminicale, la orelor de Religie în şcoli , în tabere de vară , dar şi-n cadrul altor activităţi. Mulţumim mult învăţătorului nostru Vasile Filat , care ne-a predat această sesiune şi ne-a arătat importanţa lucrării cu copiii , dar şi importanţa disciplinării în studierea Scripturilor.