Category Archives: manuale de studiu biblic inductiv

Manualul de studiu biblic „Doamne, învață-mă să fiu biruitor în lupta spirituală”

Fiecare persoană care a intrat prin credință în legământ cu Domnul Isus a devenit copilul lui Dumnezeu , este supus unei lupte spirituale cu dușmanul-diavolul. Este un război și trebuie să știm cum putem avea victorie și acest lucru este posibil doar dacă cunoști cine este adversarul , care sunt armele și tacticile lui ca să te poți apăra și ataca. Studiind acest curs , scris de Kay Arthur, vei avea posibilitatea să te concentrezi  mai mult asupra adevărurilor din Epistola lui Pavel către Efeseni, care vorbește cel mai mult despre acest subiect. Este foarte interesant că în primele trei  capitole , învățăm despre bogăția noastră în Isus, iar în celelalte trei -cum să umblăm în lumina a ceea ce avem. Vei parcurge subiecte ca: cine l-a creat pe diavol, trebuie să ne fie teamă de el sau nu, cum poate el fi înfrânt etc. Sunt adevăruri vitale pentru traiul zilnic al creștinului , de aceea vă recomand să faceți rost de acest manual și să-l studiați pentru a descoperi căi biblice de învingere a dușmanului șrăi o viață de biruință.

Creaţie proprie în urma studierii cursului Apocalipsa I

Această poezie a fost compusă de Marcela Lipcan, în urma studierii cursului de studiu biblic inductiv Apocalipsa , partea I,  în cadrul întrunirilor de tineret de la biserica din Călăraşi.  Acest manual se axează pe mesajul Domnului Isus către cele 7 biserici din Asia. Vă recomand s-o citiţi, dar mai mult de atât, să studiaţi acest curs.

Vai ce noapte tulburată am avut

Greu de descris

Nici nu ştiu: au fost vedenii,

Prezentate ca un vis?

Iată visul meu de-atuncea

Nu îl pot uita şi-acum

Mi s-a-ntipărit în minte,

Ca un fel de mare zbucium.

Deşi era-n plină noapte,

Totul brusc s-a luminat

Şi de jos eu sus văzut-am

Pe un sfânt cu un strai curat.

El striga, spunea întruna:

„Fericiţi vor fi acei

Ce ascultă şi-mplineşte

Cuvintele acestei proorocii”

M-am apropiat mai tare

Să aud ce mai vorbea

Şi am mai zărit atuncea

Pe un rob care spunea:

„Eu, Ioan, fratele vostru,

Care sunt părtaş cu voi

Şi-n necaz şi-n suferinţă

Până-n ziua de apoi,

Mă aflam pe-un ostrov Patmos,

Auzind în urma mea

Ca o trâmbiţă puternic

Un glas astfel  ce zicea:

„Eu sunt Alfa şi Omega,

Cel dintâi, cel de sfârşit

Iată scrie într-o carte

Ce-ai văzut şi auzit!

Cartea aceasta-n proorocie

S-o trimiţi bisericii

Începând de-aicea

Până-n Laodicea!”

Eu , Ioan , fratele vostru

M-am întors atunci grăbit

Ca să văd cine-mi vorbise…

Şi-o minune am zărit!

Şapte sfeşnice-n picioare

Şi pe  Fiul Omului

Îmbrăcat c-o haină lungă

Cu ochii ca para focului.

Faţa Lui era un soare

Iar din gura Lui ieşea

O sabie ascuţită cu un

Glas care-mi vuia!

Când l-am zărit cu-n efort,

Am căzut la picioarele Lui ca mort.

El şi-a-ntins mâna spre mine

Şi mi-a zis:”O, nu te teme!”

Eu ţin cheile porţilor

Din Locuinţa Morţilor.

Scrie  dar ce ai văzut

Ce va fi ,ce va veni!

Iată cele şapte sfeşnice

Sunt şapte biserici

Scrie această proorocie

Şi să ia aminte când le-o predici”.

Şi din nou El astfel zise:

„Eu pe tine te-am ales.

Ştiu răbdarea, suferinţa

Osteneala ta, Efes.

Vezi-nainte, mergi cu râvnă,

Să nu cazi , tare rămâi,

Însă am ceva-mpotrivă:

Unde-i dragostea dintâi?

Pocăieşte-te acuma şi întoarce-te-napoi,

Altfel voi veni la tine

Şi voi lua sfeşnicul

Dintre voi,

Celui ce va fi statornic,

Biruind greul suferinţii

Îi voi da ca să mănânce

Din rodul pomului vieţii.

Iar bisericii din Smirna,

Spune Cel ce-i înviat,

Ştiu necazul, sărăcia

Batjocurile ce-ai îndurat.

De aceea iată-n slavă

Celui ce va birui

Îi voi da cununa vieţii

Şi fiul Meu se va numi.

Celor din Pergam El zise:

„Ştiu şi locuinţa ta ,

Ştiu durerea , vă ştiu chinul,

Dar mare vă va fi răsplata.

Bisericii din Tiatira,

Spune Fiul Omului,

Tu o laşi pe Isabela

Să înveţe să se închine cu tot ce are idolului.

Iar de ţine-ţi cu tărie

Ce aveţi pân-voi veni

Cârmuire peste neamuri

Voi da celui ce va birui!

Iată şi celor din Sardes

Spune Domnu-biruinţă,

Tu crezi că numele-ţi trăieşte,

Însă mort eşti în credinţă.

Ţine şi te pocăieşte

Că de altfel voi veni

Ca un hoţ la miezul nopţii

Într-un ceas ce nu-l vei şti.

Celui ce va birui la capăt

În haine albe-l va îmbrăca

Numele-i în cartea vieţii

Scris pe veci va rămânea!

Cel Sfânt, Cel Atotputernic,

Spune şi Filadelfiei,

„Iată ţi-am deschis o uşă

Şi numai Eu am cheile ei,

Ca-i păzit cuvântul răbdării,

Te voi scuti de ceasul încercării.

Păstrează-te curată, Filadelfia,

Ca cununa nimeni să nu-ţi ia.

Şi iată ce zice Cel credincios:

„O, tu , Laodice-mi vei fi de folos.

Ştiu  faptele tale, ştiu tot ce gândeşti

Şi văd că-n credinţă tu mai zăboveşti.

Nu eşti nici în clocot , nu eşti nici râvnos

De aceea Laodice, te voi arunca jos.

Luaţi de la Mine aur curat şi astfel

Tu fi-vei cu mult mai bogat.

Luaţi  haine albe, luaţi doftorie şi clară

Privirea-n credinţă să fie

Căci Eu pot să mustru şi să pedepsesc

Pe omul acela pe care-l iubesc.

O!Tu , Laodice, fii gata , fii treaz

Ca să fii cu mine biruitor şi viteaz,

Că cel ce biruie pân la sfârşit,

Va dăinui cu mine necontenit.

Cine are urechi să asculte Duhul

Ce-a spus Bisericilor prin tot văzduhul!

Şi iată că mare mi-a fost mirarea ,

Dumnezeu cu a Sa mare-ndurare,

M-a lăsat  să mă trezesc din visul senin,

Cunoscându-L mai mult pe Cel ce-i Amin!

„Cum poţi şti dacă Dumnezeu este Tatăl tău?”

Astăzi am încheiat acest manual de studiu biblic inductiv şi vreau să-l recomand cititorului, căci este un manual foarte bun, care se axează pe studierea cărţii 1 Ioan , al cărui autor este Ioan , unul din ucenicii Domnului Isus , care a mai scris şi alte 4 cărţi din Biblie(Evanghelia după Ioan, Apocalipsa şi 3 epistole: 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan).   Manualul cuprinde 6 lecţii care te vor ajuta să-ţi evaluezi relaţia  ta cu Dumnezeu sau te vor îndruma să experimentezi  relaţia cu El. Deasemenea pe parcursul acestor lecţii vei vedea care sunt caracteristicile copiilor lui Dumnezeu , cum se deosebesc ei de copiii diavolului şi care este modul de viaţă al unora şi al celorlalţi. Apoi, dacă simţi , ca şi creştin, că nu ai dragoste , ai pierdut-o sau nu o poţi manifesta în relaţie cu oamenii, acestă epistolă te va învăţa  care este sursa dragostei , vei vedea exemplul de dragoste al lui Dumnezeu şi cum să umbli în dragoste.

Este Dumnezeu Tatăl tău ? Cum ştii acest lucru? Cei din jur văd acest lucru?

Acest manual, ca şi altele de studiu biblic inductiv, le poţi comanda la nr. de telefon: (022)214119 sau 069254960.

De ce să studiem cartea Tit?

Ieri am venit din tabăra organizată de fratele Veaceslav Sîrbu şi echipa sa din Seattle, USA, unde am predat la tineri cartea „Tit„.  La sfârşitul taberei cineva din tabără mi-a spus că atunci când a auzit că vom studia epistola către  Tit s-a întristat şi  şi-a zis: „Ce putem să studiem din Tit? Este o carte pentru presbiteri şi episcopi…”. Dar spre sfîrşitul taberei a înţeles că această carte, dacă este studiată, aduce o schimbare în viaţa individului şi apoi în viaţa întregii societăţi, pentru că din acestă carte poţi  învăţa :

1.  Cum putem deosebi omul evlavios de cel neevlavios?

2. Să ne cercetăm din ce categorie facem noi parte?

3. Ce este învăţătura sănătoasă, ce  aduce ea şi unde se găseşte?

4. Ce să faci când întâlneşti oameni care dau învăţături greşite?

5. Care este rolul faptelor bune în viaţa creştinului?

6. Care este legătura între faptele bune şi învăţătura sănătoasă?

7. Cum lucrează Dumnezeu ca creştinii să fie cei dintâi în fapte bune?

8. De unde vine puterea ca copiii lui Dumnezeu să facă voia Lui?

Dacă doreşti   să aduci o schimbare în societate tu şi biserica ta, atunci te îndemn, drag cititor, să studiezi cartea Tit!

Manualul ” Doamne, învaţă-mă să mă rog”

Recent am participat la un seminar în care am studiat cîteva lecţii din manualul „Doamne, învaţă-mă să mă rog” , care este un curs foarte bun pentru copii. Este foarte interactiv, foarte creativ şi este centrat pe rugăciunea ” Tatăl Nostru”. Copiii, care vor studia acest curs, sunt numiţi soldaţi din FSD, Forţele speciale ale lui Dumnezeu (numit Comandantul Şef) care au o misiune de îndeplinit, au de trecut un curs de pregătire , sunt bine echipaţi şi sunt împărţiţi în detaşamente  de elită.

Recomand acest curs tuturor care au copii în preajma lor sau lucrează cu copiii, este o modalitate foarte interesantă şi eficientă de a -i învăţa pe copii să se apropie prin rugăciune de Dumnezeu şi să-L numească Tată.

Cursul Evanghelia după Ioan-esenţial pentru orice creştin

Fiind la sesiunea „Cum să studiezi un subiect dificil din Biblie” care se desfăşoară în această perioadă,  am avut ca şi temă pe acasă să relatăm cum s-a schimbat viaţa noastră în urma studierii Bibliei în baza unui manual de studiu biblic inductiv. Metoda de studiu biblic inductiv este cea care m-a motivat să studiez Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa încît fiecare manual parcurs a făcut mari transformări în viaţa mea. Aşa cum este mai proaspăt, voi vorbi despre  manualul pe care-l studiem acum la sesiune şi anume  „Evanghelia după Ioan partea a II-a, curs esenţial pentru orice creştin. Deşi am mai trecut acest curs o dată şi s-ar părea că nu va fi ceva nou de descoperit, acest manual este pentru mine în continuare o binecuvîntare .  De ce?

1. Relatează timpul petrecut de Isus cu ucenicii Săi ca să-i pregătească de moartea , îngroparea şi învierea Sa. Acest lucru  este prezent în capitolele 13-17 . Studiind aceste capitole am văzut ce înseamnă ca  să ai  o legătură strînsă  cu Tatăl , Fiul şi Duhul Sfînt. M-a ajutat foarte mult studierea acestor capitole , căci am înţeles contextul în care le dă atîtea învăţături ucenicilor , m-a motivat să fiu gata oricînd să slujesc oamenilor aşa cum a făcut-o Domnul Isus atunci cînd le-a spălat picioarele ucenicilor, El fiind Domnul şi Învăţătorul lor. De multe ori mîndria, poziţia noastră  este cea care ne  împiedică să le slujim oamenilor, dar vedem că Isus , Dumnezeul întrupat, a luat iniţiativa şi le-a slujit celor care aveau să-L părăsească mai tîrziu, chiar şi celui care avea să-L vîndă peste puţin timp.

2.Am studiat portretele comparative ale celor doi ucenici ai lui Isus: Petru şi Iuda Iscarioteanul ca să vedem ce contrast mare este între aceştia doi şi că marea eroare a lui Iuda este că a avut o motivaţie greşită. Punga este cea care l-a ţinut alături de Isus. Din exemplul lor am înţeles că a te numi ucenicul lui Isus este una şi alta este cînd demonstrezi acest lucru prin fapte aşa cum vedem din viaţa apostolului Petru în cartea Faptele Apostolilor, vedem rîvna şi îndrăzneala lui Petru cu care a mărturisit pe Isus, a învăţat să păzească porunicile date de Isus. Aceasta m-a încurajat ca să mărturisesc cu acelaşi curaj şi putere pe Isus şi să -mi pun tot timpul meu la dispoziţia Lui.

3.M-a ajutat mult atunci cînd am interpretat  alegoria despre viţa, vier şi mlădiţele din capitolul 15 ca să mă testez dacă sunt un ucenic adevărat al lui Isus , dacă aduc roade multe care să rămînă şi dacă aceste roade proslăvesc pe Fiul . Uneori ne-am putea prinde la faptul că lucrările pe care le facem nu sunt cu scopul ca Domnul să fie proslăvit, dar persoana noastră şi cerem cu gînd rău.  De multe ori am citit acest pasaj, dar niciodată nu l-am interpretat atît de profund şi niciodată nu am observat contextul apropiat. Aceste texte m-au încurajat să lucrez doar spre slava lui Dumnezeu şi acesta să fie scopul vieţii mele.

4. Niciodată nu am observat atent starea de spirit a ucenicilor care erau tulburaţi , înspăimîntaţi şi afecţiunea lui Isus pentru ei , care înainte de a fi arestat se roagă pentru ei şi pentru cei care vor crede în El. În dragostea Lui pentru ei , El le descoperă lucrurile care se vor întîmpla peste puţină vreme: arestatea, judecata, răstignirea, învierea , înălţarea şi făgăduinţa Tatălui: botezul cu Duhul Sfînt ca să-i încurajeze şi să-i motiveze ca să aibă pacea , căci El le va trimite un alt Mîngîietor-Duhul Sfînt care va rămîne în ei ca să le aducă aminte de ceea ce i-a învăţat cînd era cu ei.  Aceste adevăruri învăţate mă fac ca să vreau să rămîn tare în Isus ca să ascult de El , căci numai aşa se vede dacă-L iubeşti pe Isus, păzind poruncile.

5. Evenimentele care au însoţit moartea Sa m-au făcut să înţeleg mai profund dragostea Lui  aşa de mare pentru omenire şi mă fac să stau alături de El cîte zile îmi va da Domnul să trăiesc.

Mulţumesc învăţătorilor mei , Vasile şi Năstica Filat care se ostenesc să ne predea Cuvîntul lui Dumnezeu şi care sunt un exemplu de ucenici adevăraţi ai Domnului Isus prin roadele multe  pe care le fac spre proslăvirea lui Dumnezeu.

Manualul ” Ce spune Biblia despre sexualitate”

Pentru că astăzi toată lumea vorbeşte sau face foarte multe aluzii  urîte la sex, vreau să recomand cititorului manualul de studiu biblic ” Ce spune Biblia despre sexualitate”. Este un manual extrem de bun , deoarece:

1.Prezintă perspectiva lui Dumnezeu asupra sexualităţii. Oamenii pretind că cunosc multe despre sex, dar nu cunosc ceea ce are de spus Cel care l-a creat, Dumnezeu.

2. Prezintă lucrurile foarte deschis şi detaliat. În acest manual vei găsi detalii şi răspunsuri la cele mai neînsemnate neclarităţi cu privire la sex şi vei vedea cît de deschis vorbeşte Dumnezeu despre aceasta, pe cînd mulţi oameni nu se simt în largul lor cînd discută despre acest subiect, sau , dimpotrivă , îl discută într-un chip foarte uşuratic şi vulgar.

3. Te îndrumă ce să faci ca să nu păcătuieşti şi ce să faci atunci cînd deja ai păcătuit avînd relaţii sexuale extraconjugale şi crezi că nu mai poţi să te restabileşti. Vei găsi aici calea de restabilire.

4. Îl pot folosi nu doar tinerii necăsătoriţi, dar şi adulţii care sunt prinşi în comportamente sexuale imorale , adulţi care au copii,nepoţi , elevi, studenţi pe care au responsabilitatea să-i înveţe. Este un manual care va aduce multă bucurie celora care vor să discute aceste subiecte , dar nu au un suport didactic necesar.

Dacă doriţi să aveţi acest manual , puteţi să ne contactaţi la comentarii ca să vă dăm indicaţii de unde îl puteţi procura.