Tag Archives: studiu biblic inductiv

Vino să fii bine echipat ca să predai la copii și adolescenți!

255562_10151607225498766_746408468_nÎn perioada 2-13 septembrie , în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive,  se va desfășura a IV-a sesiune pentru pregătirea liderilor în lucrarea cu copii. La sesiune se vor studia cursurile Avraam pentru copii și pentru maturi și se va învăța cum să fim prieteni cu Dumnezeu, umblând prin credință și cum să predăm interactiv acest curs la copii și adolescenți. Studiind viața lui Avraam, unul din eroii credinței, vom învăța cum putem să avem o credință vie și adevărată, încrezându-ne în promisiunile lui Dumnezeu.

Pentru înscriere la sesiune, doritorii vor avea nevoie de o recomandare din partea pastorului bisericii locale pe care o frecventează sau a directorului școlii în cazul profesorilor care deja activează în școală și doresc să fie echipați pentru a preda Religia.

Sesiunea va avea loc la Chișinău, în incinta bisericii “Harul”, regiunea Telecentru, str. Ciocârliei 2/8.
Începutul la orele 10.00.

Fiecare student este invitat să-și acopere cheltuielile pentru materiale de studiu și hrană, în sumă de 300 lei.
Pentru mai multe informații cu privire la această sesiune contactați-ne la 079001331.

Anunțul îl puteți vedea și aici:

http://www.moldovacrestina.md/news/in-atentia-profesorilor-de-religie-si-scoala-duminicala.html

Pregătire spirituală și pedagogică la sesiunea II pentru liderii în lucrarea cu copiii

Ești învățător de școală duminicală, profesor de Religie sau ai dori să te implici în  predarea Sfintelor Scripturi la copii în tabere sau în alte activități? Ai dorință, dar crezi că nu ai și pregătire suficientă?   Atunci te invit să vii la sesiunea II pentru pregătirea liderilor în lucrarea cu copiii din cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive,  care se va desfășura în perioada 25 martie- 6 aprilie, la Chișinău. Sesiunea va oferi pregătire spirituală și pedagogică, așa încât fiecare student să fie echipat bine ca să predea la copii Cuvântul lui Dumnezeu într-o manieră interactivă și motivatoare.

Profesorii vor fi pregătiți să predea eficient cursurile: “Vai, am dat de probleme!” care-l va ajuta pe copil să știe cum să se raporteze la diferite probleme pe care le întâlnește la vârsta lui și va învăța cum arată credința adevărată, studiind Epistola lui Iacov și cursul „Doamne , învață-mă să mă rog!”, un curs excepțional care studiază profund fiecare propoziție din rugăciunea Tatăl Nostru, rugăciune cunoscută în toate confesiunile. De asemenea, se va lucra mult în grupe, astfel ca să fie un schimb de experiență și să învățăm cum putem să prezentăm adevărurile biblice la copii în așa fel încât ei să rămână întotdeauna pasionați de Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru înscriere la sesiune, doritorii vor avea nevoie  de o recomandare din partea pastorului bisericii locale pe care o frecventează sau a directorului școlii  în cazul profesorilor care deja activează în școală și doresc să fie echipați  pentru a preda Religia.

Sesiunea se va desfășura la biserica „Harul” din Chișinău , care se află pe str. Ciocârliei 2/8, iar fiecare student este rugat să contribuie cu suma de 300 de lei , necesară pentru acoperirea cheltuielilor de hrană și materiale didactice

Pentru detalii și înscriere la sesiune, contactați-ne la nr. de telefon: 079001331

Impresii de la Festivalul Institutului de Studii Biblice Inductive

În predioada 31 iulie-4 august,  în Moldova a avut loc un eveniment unic-I ediție a Festivalului Institutului de Studii Biblice Inductive Precept Ministries.

Acesta s-a desfășurat la tabăra Speranța din s. Vatici, rn Orhei. Festivalul a întrunit în jur de 200 de studenți și profesori ai Institutului, precum persoane care nu fac parte din această categorie, dar le place să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toții împreună am studiat cursul Doamne, îndură-Te de poporul Tău, alcătuit în baza cărților Obadia și Ioel și am fost binecuvântați să -i avem ca și învățători pe Mia și Costel Oglice, directorii Precept Ministries Eurasia. Niciodată nu m-am gândit că aceste două cărți conțin adevăruri atât de importante pentru fiecare creștin, dimpotrivă, credeam că nu sunt atât de semnificative ca și alte cărți din Scripturi  și nici nu le prea acordam atenție. Aici am învățat cât de gravă este mândria și cum pedepsește Dumnezeu pe cel mândru, cum Dumnezeu dă unui popor perioade de strâmtorare, diferite calamități naturale ca acesta să se întoarcă din toată inima la El și cât de importantă este atitudinea noastră atunci când postim și acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, scăpăm de judecata și mânia lui Dumnezeu doar prin pocăință și credință în Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu. Am avut posibilitatea să mă cercetez în relația mea cu Dumnezeu și cu cei din jur și să iau decizii.

Deasemenea, în cadrul acestui festival au graduat 21 de studenți și 3 profesori, aceasta înseamnă că studenții au finisat toate cele 9 sesiuni din I nivel , au predat cursurile învățate , au prezentat lucrările practice și au invitat 9 persoane la Institut.

A fost o sărbătoare frumoasă , dar pentru mine  o motivare și mai mare ca să continui să studiez Scripturile și să fac ucenici ai Domnului Isus și să-I rămân credincioasă și ascultătoare până la sfârșitul vieții.

Pentru mine, Institutul de Studii Biblice Inductive a fost cel care mi-a oferit creștere spirituală sănătoasă , pentru că aici am învățat cum să studiez Biblia, ce așteaptă Dumnezeu de la mine, aici am căpătat viziune, direcție și aici m-am îndrăgostit de Cuvântul lui Dumnezeu care este atât de dulce și bun pentru suflet.

Mulțumesc mult învățătorilor care m-au învățat și care cu multă dedicare au investit în creșterea mea și care sunt exemple de eroi ai credinței.

Festivalul Precept Ministries Moldova urmează să fie o tradiție anuală a Institutului Biblic Inductiv în Moldova, următorul fiind preconizat  la 29 iulie – 3 august  2013.

Creaţie proprie în urma studierii cursului Apocalipsa I

Această poezie a fost compusă de Marcela Lipcan, în urma studierii cursului de studiu biblic inductiv Apocalipsa , partea I,  în cadrul întrunirilor de tineret de la biserica din Călăraşi.  Acest manual se axează pe mesajul Domnului Isus către cele 7 biserici din Asia. Vă recomand s-o citiţi, dar mai mult de atât, să studiaţi acest curs.

Vai ce noapte tulburată am avut

Greu de descris

Nici nu ştiu: au fost vedenii,

Prezentate ca un vis?

Iată visul meu de-atuncea

Nu îl pot uita şi-acum

Mi s-a-ntipărit în minte,

Ca un fel de mare zbucium.

Deşi era-n plină noapte,

Totul brusc s-a luminat

Şi de jos eu sus văzut-am

Pe un sfânt cu un strai curat.

El striga, spunea întruna:

„Fericiţi vor fi acei

Ce ascultă şi-mplineşte

Cuvintele acestei proorocii”

M-am apropiat mai tare

Să aud ce mai vorbea

Şi am mai zărit atuncea

Pe un rob care spunea:

„Eu, Ioan, fratele vostru,

Care sunt părtaş cu voi

Şi-n necaz şi-n suferinţă

Până-n ziua de apoi,

Mă aflam pe-un ostrov Patmos,

Auzind în urma mea

Ca o trâmbiţă puternic

Un glas astfel  ce zicea:

„Eu sunt Alfa şi Omega,

Cel dintâi, cel de sfârşit

Iată scrie într-o carte

Ce-ai văzut şi auzit!

Cartea aceasta-n proorocie

S-o trimiţi bisericii

Începând de-aicea

Până-n Laodicea!”

Eu , Ioan , fratele vostru

M-am întors atunci grăbit

Ca să văd cine-mi vorbise…

Şi-o minune am zărit!

Şapte sfeşnice-n picioare

Şi pe  Fiul Omului

Îmbrăcat c-o haină lungă

Cu ochii ca para focului.

Faţa Lui era un soare

Iar din gura Lui ieşea

O sabie ascuţită cu un

Glas care-mi vuia!

Când l-am zărit cu-n efort,

Am căzut la picioarele Lui ca mort.

El şi-a-ntins mâna spre mine

Şi mi-a zis:”O, nu te teme!”

Eu ţin cheile porţilor

Din Locuinţa Morţilor.

Scrie  dar ce ai văzut

Ce va fi ,ce va veni!

Iată cele şapte sfeşnice

Sunt şapte biserici

Scrie această proorocie

Şi să ia aminte când le-o predici”.

Şi din nou El astfel zise:

„Eu pe tine te-am ales.

Ştiu răbdarea, suferinţa

Osteneala ta, Efes.

Vezi-nainte, mergi cu râvnă,

Să nu cazi , tare rămâi,

Însă am ceva-mpotrivă:

Unde-i dragostea dintâi?

Pocăieşte-te acuma şi întoarce-te-napoi,

Altfel voi veni la tine

Şi voi lua sfeşnicul

Dintre voi,

Celui ce va fi statornic,

Biruind greul suferinţii

Îi voi da ca să mănânce

Din rodul pomului vieţii.

Iar bisericii din Smirna,

Spune Cel ce-i înviat,

Ştiu necazul, sărăcia

Batjocurile ce-ai îndurat.

De aceea iată-n slavă

Celui ce va birui

Îi voi da cununa vieţii

Şi fiul Meu se va numi.

Celor din Pergam El zise:

„Ştiu şi locuinţa ta ,

Ştiu durerea , vă ştiu chinul,

Dar mare vă va fi răsplata.

Bisericii din Tiatira,

Spune Fiul Omului,

Tu o laşi pe Isabela

Să înveţe să se închine cu tot ce are idolului.

Iar de ţine-ţi cu tărie

Ce aveţi pân-voi veni

Cârmuire peste neamuri

Voi da celui ce va birui!

Iată şi celor din Sardes

Spune Domnu-biruinţă,

Tu crezi că numele-ţi trăieşte,

Însă mort eşti în credinţă.

Ţine şi te pocăieşte

Că de altfel voi veni

Ca un hoţ la miezul nopţii

Într-un ceas ce nu-l vei şti.

Celui ce va birui la capăt

În haine albe-l va îmbrăca

Numele-i în cartea vieţii

Scris pe veci va rămânea!

Cel Sfânt, Cel Atotputernic,

Spune şi Filadelfiei,

„Iată ţi-am deschis o uşă

Şi numai Eu am cheile ei,

Ca-i păzit cuvântul răbdării,

Te voi scuti de ceasul încercării.

Păstrează-te curată, Filadelfia,

Ca cununa nimeni să nu-ţi ia.

Şi iată ce zice Cel credincios:

„O, tu , Laodice-mi vei fi de folos.

Ştiu  faptele tale, ştiu tot ce gândeşti

Şi văd că-n credinţă tu mai zăboveşti.

Nu eşti nici în clocot , nu eşti nici râvnos

De aceea Laodice, te voi arunca jos.

Luaţi de la Mine aur curat şi astfel

Tu fi-vei cu mult mai bogat.

Luaţi  haine albe, luaţi doftorie şi clară

Privirea-n credinţă să fie

Căci Eu pot să mustru şi să pedepsesc

Pe omul acela pe care-l iubesc.

O!Tu , Laodice, fii gata , fii treaz

Ca să fii cu mine biruitor şi viteaz,

Că cel ce biruie pân la sfârşit,

Va dăinui cu mine necontenit.

Cine are urechi să asculte Duhul

Ce-a spus Bisericilor prin tot văzduhul!

Şi iată că mare mi-a fost mirarea ,

Dumnezeu cu a Sa mare-ndurare,

M-a lăsat  să mă trezesc din visul senin,

Cunoscându-L mai mult pe Cel ce-i Amin!