Monthly Archives: ianuarie 2010

Cursul Evanghelia după Ioan-esenţial pentru orice creştin

Fiind la sesiunea „Cum să studiezi un subiect dificil din Biblie” care se desfăşoară în această perioadă,  am avut ca şi temă pe acasă să relatăm cum s-a schimbat viaţa noastră în urma studierii Bibliei în baza unui manual de studiu biblic inductiv. Metoda de studiu biblic inductiv este cea care m-a motivat să studiez Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa încît fiecare manual parcurs a făcut mari transformări în viaţa mea. Aşa cum este mai proaspăt, voi vorbi despre  manualul pe care-l studiem acum la sesiune şi anume  „Evanghelia după Ioan partea a II-a, curs esenţial pentru orice creştin. Deşi am mai trecut acest curs o dată şi s-ar părea că nu va fi ceva nou de descoperit, acest manual este pentru mine în continuare o binecuvîntare .  De ce?

1. Relatează timpul petrecut de Isus cu ucenicii Săi ca să-i pregătească de moartea , îngroparea şi învierea Sa. Acest lucru  este prezent în capitolele 13-17 . Studiind aceste capitole am văzut ce înseamnă ca  să ai  o legătură strînsă  cu Tatăl , Fiul şi Duhul Sfînt. M-a ajutat foarte mult studierea acestor capitole , căci am înţeles contextul în care le dă atîtea învăţături ucenicilor , m-a motivat să fiu gata oricînd să slujesc oamenilor aşa cum a făcut-o Domnul Isus atunci cînd le-a spălat picioarele ucenicilor, El fiind Domnul şi Învăţătorul lor. De multe ori mîndria, poziţia noastră  este cea care ne  împiedică să le slujim oamenilor, dar vedem că Isus , Dumnezeul întrupat, a luat iniţiativa şi le-a slujit celor care aveau să-L părăsească mai tîrziu, chiar şi celui care avea să-L vîndă peste puţin timp.

2.Am studiat portretele comparative ale celor doi ucenici ai lui Isus: Petru şi Iuda Iscarioteanul ca să vedem ce contrast mare este între aceştia doi şi că marea eroare a lui Iuda este că a avut o motivaţie greşită. Punga este cea care l-a ţinut alături de Isus. Din exemplul lor am înţeles că a te numi ucenicul lui Isus este una şi alta este cînd demonstrezi acest lucru prin fapte aşa cum vedem din viaţa apostolului Petru în cartea Faptele Apostolilor, vedem rîvna şi îndrăzneala lui Petru cu care a mărturisit pe Isus, a învăţat să păzească porunicile date de Isus. Aceasta m-a încurajat ca să mărturisesc cu acelaşi curaj şi putere pe Isus şi să -mi pun tot timpul meu la dispoziţia Lui.

3.M-a ajutat mult atunci cînd am interpretat  alegoria despre viţa, vier şi mlădiţele din capitolul 15 ca să mă testez dacă sunt un ucenic adevărat al lui Isus , dacă aduc roade multe care să rămînă şi dacă aceste roade proslăvesc pe Fiul . Uneori ne-am putea prinde la faptul că lucrările pe care le facem nu sunt cu scopul ca Domnul să fie proslăvit, dar persoana noastră şi cerem cu gînd rău.  De multe ori am citit acest pasaj, dar niciodată nu l-am interpretat atît de profund şi niciodată nu am observat contextul apropiat. Aceste texte m-au încurajat să lucrez doar spre slava lui Dumnezeu şi acesta să fie scopul vieţii mele.

4. Niciodată nu am observat atent starea de spirit a ucenicilor care erau tulburaţi , înspăimîntaţi şi afecţiunea lui Isus pentru ei , care înainte de a fi arestat se roagă pentru ei şi pentru cei care vor crede în El. În dragostea Lui pentru ei , El le descoperă lucrurile care se vor întîmpla peste puţină vreme: arestatea, judecata, răstignirea, învierea , înălţarea şi făgăduinţa Tatălui: botezul cu Duhul Sfînt ca să-i încurajeze şi să-i motiveze ca să aibă pacea , căci El le va trimite un alt Mîngîietor-Duhul Sfînt care va rămîne în ei ca să le aducă aminte de ceea ce i-a învăţat cînd era cu ei.  Aceste adevăruri învăţate mă fac ca să vreau să rămîn tare în Isus ca să ascult de El , căci numai aşa se vede dacă-L iubeşti pe Isus, păzind poruncile.

5. Evenimentele care au însoţit moartea Sa m-au făcut să înţeleg mai profund dragostea Lui  aşa de mare pentru omenire şi mă fac să stau alături de El cîte zile îmi va da Domnul să trăiesc.

Mulţumesc învăţătorilor mei , Vasile şi Năstica Filat care se ostenesc să ne predea Cuvîntul lui Dumnezeu şi care sunt un exemplu de ucenici adevăraţi ai Domnului Isus prin roadele multe  pe care le fac spre proslăvirea lui Dumnezeu.

Folosirea ghilimelelor

Ghilimelele sunt semne de punctuaţie care servesc la reproducerea întocmai a unui text spus sau scris de cineva.

De exemplu:

Isus a găsit un măgăruş  şi a încălecat pe el , după cum este scris: Nu te teme , fiica Sionului; iată că împăratul tău vine călare pe un mînzul unei măgăriţe.

Ghilimelele folosite aici citează întocmai  profeţia din Vechiul Testament cu privire la intrarea lui Isus în Ierusalim.

Cînd folosim ghilimelele, trebuie să ţinem cont de următoarele lucruri:

1. Vorbirea directă trebuie plasată între ghilimele;

2.  Cînd se  exprimă   ironia  faţă de cel care a folosit cuvîntul , expresia reprodusă;

3.Titlurile operelor de literatură, artă, ştiinţă,publicaţii;

4. Cînd în text este nevoie de două rînduri de ghilimele, e bine ca să se folosească ghilimele unghiulare în interiorul celor obişnuite. De exemplu:

În ziua Cincizecimii după ce ucenicii au fost botezaţi cu Duhul Sfînt şi au început a vorbi în felurite limbi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în urma căruia toţi erau uimiţi, apostolul Petru s-a ridicat şi a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! …  Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: <<În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci…>> După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă…” 

Violată la doar 7 ani.

Un caz groaznic a avut loc în satul satul Puhoi, raionul Ialoveni, unde  o fetiţă de numai 7 ani a fost violată în timp ce se întorcea de la şcoală.

Potrivit sursei, nenorocirea a avut loc în după-amiaza zilei de miercuri, după ora 14.00, într-o clădire părăsită din sat, care se afla în apropierea bisericii, unde băieţii au târât-o pe micuţă, ameninţând-o cu cuţitul,  în timp ce se întorcea de la şcoală.

Părinţii copilei nu au fost găsiţi acasă de echipa de la ProTV însă aceştia au găsit vecinii, care spun că fetiţa este singurul copil al familiei şi este elevă abia în clasa întâi.

ProTV mai precizează că oamenii legii afirmă că au retinut deja un suspect, acesta fiind un adolescent de 16-17 ani din localitate. Potrivit poliţiştilor, copila a fost supusă unui examen medical, dar nu a fost nevoie sa fie internată. Totodată, ea va urma un curs de psihoterapie.

Sursa: UNIMEDIA

Aceste grozăvii au loc din cauza creşterii imoralităţii şi pornografiei cu care suntem bombardaţi şi la care are acces orice adolescent şi tînăr.  Părinţii le cumpără computere, instalează internet, sub pretextul că le trebuie pentru lecţii ca să înveţe mai bine, dar apoi nu se mai interesează ce fac odraslele lor în faţa calculatorului ore în şir, bucurîndu-se că ei sunt în preajma lor.

Fac un apel către toţi părinţii:

Să acordam  timp şi să veghem asupra creşterii sănătoase a copiilor şi tinerilor noştri atît în aspect fizic, cît  şi în aspect spiritual ca să fie un fiu (fiică) care aduce  cinste părinţilor săi. Însăşi Sfînta Scriptură spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Apel către cititorii blogului!

Pe data de 27 ianuarie 2010 , la Consiliul Europei vor fi  puse la vot 2 legi foarte periculoase pentru  valoarea familiei. Este vorba despre :

1. Legea discriminării pe baza orientării sexuale

2. Legea privind adoptarea  avortului.

Ambele sunt deosebit de periculoase pentru dezvoltarea sănătoasă a unei societăţi. Republica Moldova  va delega o echipă de deputaţi care va trebui să-şi expună votul pro sau contra acestora.

Vrem să vă îndemnăm pe toţi cei cărora le pasă de viitorul familiei  în societate şi de  valoarea fiinţei umane  să ne rugăm şi să postim pe data de 26 ianuarie pentru ca Dumnezeu să dea înţelepciune celor care îşi vor da votul pentru aceaste legi ca să voteze corect şi în favoarea familiei.

Mai multe detalii vedeţi http://www.moldovacrestina.net/politica/legea-nediscriminare/post-negru-pentru-hotararea-consiliului-europei-despre-orientarea-sexuala/

Creştinii din Haiti s-au adunat duminică la închinare

HaitiduminicaCreştinii din Haiti s-au adunat la serviciul de închinare de duminică, în ciuda distrugerilor provocate de cutremurul teribil, care a distrus capitala şi alte oraşe mici din acest stat. Acolo, unde clădirile Bisericilor au rămas în picioare, sălile au fost arhipline. Oamenii s-au adunat să laude pe Domnul. Mulţi dintre ei au pierdut casele, familiile şi toate mijloacele de existenţă. Dar ei au mulţumit lui Dumnezeu pentru toate lucrările Lui, precum şi pentru că El le-a păstrat viaţa lor. Mulţi creştini s-au adunat pe străzi şi în pieţe, pentru că Bisericile lor au fost distruse. Cu toate acestea, creştinii s-au adunat, au strigat către Dumnezeu, s-au rugat şi cântat.haitiinrugaciune.

Să ne rugăm ca oamenii să se cerceteze în urma acestei catastrofe şi ca Dumnezeu să le mîngîie inimile celor care au rămas fără cei dragi şi fără adăpost.

Sursa: stiricrestine.ro

80 % din populaţia Republicii Moldova are încredere în biserică

Citind ştirile de pe portalul de ştiri unimedia, m-a bucurat următoarea ştire:

Peste jumătate din populația țării are încredere în biserică, iar pe locul 2 se plasează instituțiile mass-media. Cel puțin așa arată datele sondajului de opinie „ Anul 2009 în opinia populaţiei Republicii Moldova”, realizat de către Asociatia Sociologilor și Demografilor din Moldova.

Rezultatele sondajului au fost date publicității astăzi și plasează biserica pe locul întâi în topul încrederii populației (80%). Locul doi la capitolul instituții în care populația are cea mai mare încredere este ocupat de instituțiile mass-media, cu o creștere spectaculoasă față de primăvara anului precedent (62%). „Este pentru prima dată când populația manifestă atâta încredere în presă”, au precizat autorii sondajului.

Potrivit studiului, după biserica și presă, în clasamentul instituțiilor în care populația are cea mai mare încredere urmează primăria locală, Guvernul și apoi Parlamentul.

TOP 3:
Biserica – 80 %
Presa – 62 %
Primăria locală – 48%

Sursa: UNIMEDIA

Pentru ca oamenii să aibă şi mai multă încredere în biserică este necesar , cred, ca creştinii  să studieze Biblia, să îndemne pe alţi oameni să o  studieze şi să trăiască potrivit cu ceea ce studiază , astfel ca să strălucească ca nişte lumini.

Ce crede cititorul despre aceasta?

Căsătoria în New Jersey

Senatul statului american New Jersey a respins, pe 7 ianuarie, presiunea homosexualilor de a legifera căsătoriile homosexuale în stat. Votul a fost de 20 la 14 (articol). Acum un an se anticipa legalizarea lor, dar referendumul cetăţenesc din Maine care a respins căsătoriile homosexuale în noiembrie a avut efecte pozitive în sensul acesta în New York, iar acum în New Jersey. New Jersey este încă un exemplu că atunci cînd cetăţenii şi Biserica se implică, acolo e biruinţă. Atît în Maine, cît şi în New Jersey, Biserica Catolică a luat poziţie fermă împotriva încercărilor de legalizare a căsătoriilor homosexuale  şi acelaşi lucru l-au făcut păstorii evanghelici, mai ales cei de culoare, în New York.

Sursa: http://www.alianta-familiilor.ro

Sesiune: Cum să abordezi un subiect controversat din Biblie.

În perioada 18-30 ianuarie 2010, în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive din Moldova va fi predată sesiunea “Cum să abordezi un subiect controversat din Biblie?”.  Se va studia partea  a doua a Evangheliei după Ioan și  se va  face un exercițiu amplu de abordare a unui astfel de subiect, studiind ce spune Biblia despre Botezul cu Duhul Sfânt.

Este binevenit oricine doreşte să studieze Biblia.

Sursa:  www.moldovacrestina.net

Poze de la cantonamentul de iarnă

În cadrul clubului de taekwon-do  „Dunamis”  a avut loc un  cantonament de pregătire pentru ridicarea măiestriei sportivilor ce practică acestă artă marţială.

Cantonamentul a avut loc în perioda 2-4 ianuarie, care s-a încheiat cu un examen de calificare la centurile următoare.

În timpul cantonamentului sportivii au făcut studiu biblic şi anume au studiuat cartea Tit, care ne învaţă cum să trăim avînd un caracter integru.

Am avut şi un timp frumos de distracţie.

În ultima zi, Olga  a făcut rugăciunea de pocăinţă în care  L-a invitat pe Domnul Isus ca Domn şi Mîntuitor  şi doreşte ca de acum încolo să trăiască potrivit cu voia Lui.

Minorităţile sexuale îşi doresc în noul an toleranţă

După ce au fost neglijaţi anul trecut la pride-ul preconizat , homosexualii şi lesbienele din Republica Moldova susţin că se simt şi în continuare ameninţaţi. Ei speră ca nou an să le aducă mai  multă toleranţă  şi înţelegere din partea societăţii şi a guvernării.

Vă invit să priviţi reportajul realizat de  jurnaltv.md şi să vă pronunţaţi  ce credeţi despre aceasta.