Demersul Bisericilor Evanghelice cu privire la predarea religiei în şcoli

Onorate Domnule Prim Ministru,
În legătură cu iniţiativa de predare a religiei în şcoli, din numele Cultelor
religioase: Uniunea Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste, Uniunea Bisericilor
Creştinilor Credinţei Evanghelice (Cultul Penticostal), Uniunea de Biserici a
Creştinilor Adventişti de Ziua a Şaptea, Creştini ai Evangheliei Depline, Asociaţia
Bisericilor Creştine Evanghelice Baptiste, care întrunesc împreună peste 100 000
de credincioşi, cetăţeni ai Republicii Moldova, dorim să vă expunem următoarele:
1. Considerăm că predarea religiei în şcoli contravine art. 35 al. 8 din
Constituţia Republicii Moldova şi art. 4 al. 3 din Legea Învăţământului
conform cărora „învăţământul de stat este laic”. Separarea totală a
învăţământului laic de cel religios este unul din elementele fundamentale ale
separării Bisericii de stat, lucru absolut necesar pentru păstrarea armoniei
sociale într-un stat democratic multiconfesional. Predarea religiei în şcoli va
duce la divizarea elevilor pe criterii religioase, la discriminare, intoleranţă şi
vrajbă religioasă, ceea ce contravine atât art. 32 al Constituţiei, cât şi art. 5
al.2 pt.(b) din Legea Învăţământului, care menţionează, în mod expres, că
învăţământul urmăreşte: „cultivarea respectului pentru drepturile şi
libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa
socială şi atitudinea fără de religie – principii consemnate în Carta
Naţiunilor Unite”. Dacă se va introduce religia majoritară în şcoală, atunci
un copil care aparţine unei minorităţi religioase va experimenta o atitudine
discriminatorie faţă de sine doar pe motivul că el nu aparţine majorităţii,
lucru inadmisibil într-o instituţie publică de învăţământ. Având în vedere că
societatea noastră este foarte divizată şi polarizată din cauza crizei profunde
prin care trecem, considerăm că este imperativ să consolidăm şi să unficăm
societatea. Or inţiativa de predare a religiei, aşa cum este prezentată opiniei
publice astăzi, nicidecum nu poate servi acestui scop nobil.
2. Suntem categoric împotriva introducerii în mod obligatoriu a predării religiei
în şcoli, deoarece suntem convinşi că în acest caz s-ar încălca libertatea de
gândire, conştiinţă şi religie a părinţilor şi elevilor. Educaţia religioasă de tip
confesional trebuie să aibă loc în familie, în biserică şi în şcolile care sunt
înfiinţate de cultele religioase. Asupra acestui aspect s-au pronunţat de mai
multe ori Comitetul ONU pentru Drepturile Omului şi Curtea Europeana a
Drepturilor Omului. A obliga părintele să ceară pentru copilul său
nefrecventarea orelor de educaţie religioasă, echivalează cu solicitarea în
scris a respectării unui drept. Or drepturile nu sunt acordate, ci sunt
recunoscute. Considerăm că statul nu are dreptul să facă presupuneri asupra
identităţii religioase a cetăţenilor săi. Prin urmare, fiecare părinte trebuie în
mod personal să decidă consemnând în scris dacă doreşte ca religia să fie
predată şi ce religie anume să-i fie predată copilului său.
3. În cazul în care Guvernul Republicii Moldova totuşi nu va ţine cont de
argumentele invocate mai sus şi nu va renunţa la iniţiativa de predare a
religiei în şcoli, considerăm că singura alternativă pentru promovarea
valorilor moral spirituale în rândurile copiilor şi a tinerilor este predarea
Bibliei. Predarea Bibliei va elimina conotaţia confesională şi-i va ajuta pe
copii să cunoască Sfintele Scripturi, care constituie de fapt temelia
creştinismului. Suntem convinşi că societatea în general, iar generaţia tânără,
în special, are nevoie nu de religie sau dogme religioase, ci de credinţă.
Credinţa este cea care produce valori şi îi uneşte pe oameni, în timp ce
dogma îi separă şi chiar îi învrăjbeşte. Este binecunoscut faptul că credinţa
se naşte din cunoaşterea lui Dumnezeu, iar cunoaşterea lui Dumnezeu
izvorăşte din cunoaşterea Sfintelor Scripturi.
În speranţa că vom fi înţeleşi şi ne vor fi respectate drepturile fundamentale
prevăzute de legislaţia naţională şi tratatele internaţionale, vă urăm multă sănătate
şi binecuvântare în realizarea programului de guvernare în aceste vremuri de criză.

Sursa: actualitate.md

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s