Tag Archives: credinţă

Vino să fii bine echipat ca să predai la copii și adolescenți!

255562_10151607225498766_746408468_nÎn perioada 2-13 septembrie , în cadrul Institutului de Studii Biblice Inductive,  se va desfășura a IV-a sesiune pentru pregătirea liderilor în lucrarea cu copii. La sesiune se vor studia cursurile Avraam pentru copii și pentru maturi și se va învăța cum să fim prieteni cu Dumnezeu, umblând prin credință și cum să predăm interactiv acest curs la copii și adolescenți. Studiind viața lui Avraam, unul din eroii credinței, vom învăța cum putem să avem o credință vie și adevărată, încrezându-ne în promisiunile lui Dumnezeu.

Pentru înscriere la sesiune, doritorii vor avea nevoie de o recomandare din partea pastorului bisericii locale pe care o frecventează sau a directorului școlii în cazul profesorilor care deja activează în școală și doresc să fie echipați pentru a preda Religia.

Sesiunea va avea loc la Chișinău, în incinta bisericii “Harul”, regiunea Telecentru, str. Ciocârliei 2/8.
Începutul la orele 10.00.

Fiecare student este invitat să-și acopere cheltuielile pentru materiale de studiu și hrană, în sumă de 300 lei.
Pentru mai multe informații cu privire la această sesiune contactați-ne la 079001331.

Anunțul îl puteți vedea și aici:

http://www.moldovacrestina.md/news/in-atentia-profesorilor-de-religie-si-scoala-duminicala.html

De ce cei ce cred în Isus Hristos se botează?

Am întâlnit  multe persoane care, începând să studieze Sfintele Scripturi ,le apar întrebări cu privire la botez:  Care este rostul botezului pentru maturi? Voi fi mântuit dacă nu mă botez?  Cât timp trebuie să treacă de la pocăinţă până la botez?

1.   Ca să împlinească porunca lui Dumnezeu

Înainte de a se înălţa la cer, Domnul Isus S-a apropiat de ucenici şi le-a zis:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.(Matei 28:19-20).

În acest text vedem că trebuie să fie botezaţi cei ce deja fac parte  din categoria de ucenici ai Domnului Isus Hristos. Iar ca să fii ucenic este nevoie ca să ne naşti din nou, intrând în legământ cu Domnul Isus. Acest lucru este se întâmplă când te pocăieşti.

În Evanghelia după Marcu, evanghelistul vine cu o completare:

Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.(Marcu 16:15-16)

Pentru a împlini porunca Domnului Isus trebuie să se ţină seama de câteva aspecte:

  • Să audă şi să înţeleagă  Evanghelia Domnului Isus, de aceea botezaţi trebuie să fie cei maturi, căci pruncii  nu pot înţelege Evanghelia şi nu pot lua singuri decizia de a crede şi a împlini porunca
  • Să creadă Cuvântul (Evanghelia) şi să-l trăiască,  devenind un om nou, cu o gândire nouă, adică născut din nou.

Nu este un act bazat pe emoţii, ci pe cunoaşterea adevărului lui Dumnezeu şi acceptării lui în viaţa ta. Este un pas conştient cu o dorinţă sinceră de a împlini poruncile lui Dumnezeu, iar botezul este prima dintre ele.

2.   Ca să mărturisească public că este un om mântuit.

Apostolul Petru, în prima sa epistolă ,scrie aşa despre botez:

„Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21).

Prin acest text autorul menţionează câteva adevăruri:

  • Botezul nu ne curăţeşte de păcate, deci respectiv nici nu poate să ne mântuiască de ele. Prin botez nu sunt iertate păcatele noastre.
  • El este doar o mărturie a faptului că cugetul nostru deja este curat de păcate. La botez vin cei care au fost iertaţi prin învierea Domnului Isus, prin credinţă.

Iar apostolul Pavel când scrie Bisericii din Roma dă o explicaţie mai detaliată:

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. (Romani 6:4-7)

Ceea ce înseamnă că prin botez credincioşii ilustrează că au murit spiritual pentru păcat şi prin naşterea din nou am fost izbăviţi de sub puterea şi pedeapsa păcatului. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să credem în Domnul Isus, să fim născuţi din nou şi să ne botezăm aşa cum ne-a poruncit Domnul Isus Hristos ca să fim mântuiţi.

Tu din care categorie faci parte?

În mesajul pe care-l transmitea Domnul Isus ucenicilor, iudeilor, fariseilor, noroadelor,  El le vorbeşte despre două categorii de oameni:

1. Cei care cred că El este Hristosul , adică Cel promis , Cel care trebuia să vină în lume şi că  El  este Fiul lui Dumnezeu , deopotrivă cu Dumnezeu, de aceeaşi natură ca Dumnezeu.

2. Cei care nu cred despre El aceste  lucruri.

Aceste mesaje le putem vedea dacă studiem evangheliile. Evanghelia după Ioan vorbeşte mult despre divinitatea Domnului Isus, dar şi despre umanitatea Sa.  Este foarte important să înţelegem aceste lucruri , pentru că ele ţin de mântuirea noastră.   Iată care este…

Soarta celor care cred în Domnul Isus

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Evanghelia după Ioan 3: 16)

Cei care aleg să creadă -n Isus, nu vor pieri , ci vor avea parte de viaţa veşnică. Unica condiţie ca să avem viaţă veşnică este credinţa. Deasemenea…

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.(Evanghelia după Ioan 5: 24).

Ce se întâmplă cu această categorie după moarte? Iată ce spune acelaşi evanghelist:

Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul.(2 Corinteni 5:8)

Deci , cel care crede în Isus Hristos, a trecut de la moarte la viaţă, are promisiunea vieţii veşnice şi atunci când moare, merge să locuiască împreună cu Domnul Isus, adică în casa Tatălui. (Ioan 14: 2) Dar care este…

Soarta celor care nu cred în Isus Hristos

Iată ce spune Biblia în acest sens:

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”(Evanghelia după Ioan 3: 36)

Contrar primei categorii de oameni, cei care nu cred în Isus, nu vor avea parte de viaţă veşnică, dar de mânia lui Dumnezeu. Acelaşi lucru este subliniat şi  în capitolul 8 al Evangheliei după Ioan:

De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”(v.24)

Crezi cuvintele lui Isus? Tu din care categorie faci parte?  Ce ai de făcut?