Ce înseamnă:”Multă învăţătură oboseşte trupul”?

Ultimul timp tot mai des  aud expresia  de mai sus care este din Biblie,  folosită în contextul studierii Bibliei, adică să nu studiezi Sfânta Scriptură prea mult,  căci aceasta îţi oboseşte trupul. Am căutat să văd ce spune Biblia despre fraza aceasta, scrisă la Eclesiastul 12:12. Mai jos este scris versetul în contextul imediat.

” Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa  pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători.  Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute şi să scrie întocmai cuvintele adevărului.  Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân.  Încolo, fiule, ia învăţătură din aceste lucruri,  dacă ai voi să faci o mulţime de cărţi, să ştii că n-ai mai isprăvi  şi multă învăţătură oboseste trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată  şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.”

1. Din contextul cărţii Eclesiastul.

Înţeleptul Solomon (autorul) a căutat să aibă cea mai multă ştiinţă, chiar a rostit 3000 de pilde, a alcătuit 1005 cântări şi a vorbit despre toate plantele şi animalele cunoscute la vremea lui. (1 Împăraţi 4:31-34). Şi când a ajuns înţelept,  a făcut următoarea  concluzie:

Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez şi sa adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.Am văzut tot ce se face sub soare  şi iată că totul este deşertăciune şi goană după vânt!”

În contextul cărţii Eclesiastul,  autorul  se referă la învăţătura laică, învăţătură pe care o primesc copii la şcoli, colegii etc,  învăţătură care nu are nimic de a face cu cea din Sfintele Scripturi.

2. Din contextul  Bibliei.

Cartea Psamilor începe:

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului  şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”

în continuare scrie:

„îmi inviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său. ” (Ps.23:3),

apoi în Psalmul 119 spune:

” Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale. …. Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată  ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.”

Când a preluat Iosua conducerea poporului Israel,  Dumnezeu i-a poruncit:

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi si noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea,  căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cuînţelepciune.”

Iar în Noul Testament apostolul Pavel , când scrie Bisericii din Filipi:

„Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui  şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui  ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit ,  dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă,  dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte”

Iar când  Pavel îi scrie lui Timotei, ucenicul lui în credinţă, el zice:

„Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă,  ci îşi  vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:2-4)

3. Concluzie.

Multă învăţătură obeseşte trupul” este doar atunci când studiezi ştiinţele din diferite domenii,  indiferent care sunt ele şi care necesită un efort intelectual  mare ca să le însuşeşti, pe când Studierea Scripturilor niciodată nu poate fi multă,  pentru că ele îţi înviorează sufletul şi te fac cu adevărat înţelept ca să izbuteşti în toate căile tale.

Interesant este faptul că cei ce spun că mult studiu biblic oboseşte trupul,  nu i-am văzut niciodată să refuze să-şi dea copii la şcoală, unde studiază câte 4-7 ore zilnic la şcoală şi încă cam pe atâta îşi fac temele de acasă.

Dumnezeu să ne ajute ca să punem preţ pe studierea Sfintelor Scripturi mai mult decât pe alte învăţături care sunt de folos doar în timpul vieţii, iar cele din Biblie -pentru o veşnicie.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s