Ce se întîmplă cu cei necredincioşi după moarte?

hell_heavenÎn unul din articolele recente am văzut  care este soarta celui credincios după moarte. Azi vreau să vedem împreună ce se întîmplă cu cel necredincios după ce moare.

1. Sufletul lui merge în Locuinţa Morţilor, dar trupul este supus putrezirii. Iată pilda Domnului Isus scrisă la Evanghelia după Luca:

Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.  La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu fărâmiturile, care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui, şi a strigat: ,Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’ ,Fiule’, i-a răspuns Avraam, ,adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.’ Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.’ Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.’ Şi Avraam i-a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” ,Nu, părinte Avraame’, a zis el; ,ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.(16:19-31).
Din această pildă aflăm că cel bogat a nimerit în Locuinţa Morţilor pentru că în viaţă şi-a ales lucrurile bune, deci el a ales mai degrabă să  ducă un trai plin de veselie şi strălucire  , să ducă un trai negîndindu-se la Dumnezeu şi nu a trăit după Cuvîntul Său. Despre Locuinţa Morţilor aflăm :
– este chin
-de acolo se vede ce este in Sînul lui Avraam
– văpaie care te chinuie
-cei de acolo pot apela la cei de dincolo
-este o prăpastie mare între ei
-nimeni nu poate trece dintr-o parte în alta
-dorinţa cea mai mare a celor din Locuinţa Morţilor este ca cei dragi lor să nu nimerească acolo cu ei
-ei cer milă şi ajutor , dar nu -l primesc, pentru că au avut o viaţă întreagă la dispoziţie
-nimeresc acolo cei care nu ascultă de Moise şi proroci, adică de Cuvîntul lui Dumnezeu.
Un lucru este cert că odată nimerit acolo , nu mai ai şansă de salvare, această şansă o are fiecare om pe pămînt cît trăieşte dacă alege să se împace cu Dumnezeu prin credinţa in Isus şi pocăinţă  de păcate. Nu poţi trece dincolo sau să rogi pe Dumnezeu să te treacă cumva, această trecere e posibilă doar cînd trăieşti şi e foarte simplu dacă alegi să te pocăieşti.
2. Vor învia şi se vor  înfăţişa la Judecată. Iată ce spune în acest sens cartea Apocalipsa:

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.  Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.  Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” (20:11-15).
3.Aruncat în gheenă, unde arde şi trupul şi sufletul (termenul provine din greacă gheena şi înseamnă iad). hell-11g Din pasajul de mai sus
vedem că Locuinţa Morţii este un loc temporar unde merge cel necredincios ca acolo să aştepte Judecata potrivit cu credinţa şi faptele lui ca mai apoi să fie  aruncat în iazul de foc. Să vedem ce aflăm despre iazul de foc:
-este moartea a doua
-este un loc veşnic
-acolo merge oricine nu este scris în cartea vieţii(eşti scris în cartea vieţii atunci cînd crezi).
Un alt text care  se referă la iazul de foc este şi Evanghelia după Marcu 9:43-48, care zice:
” Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.
Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop, decât să ai două picioare, şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei , unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.”(Marcu 9:43-48).
Din acest text  aflăm următoarele despre iazul de foc:
-este locul unde merg cei păcătoşi, cei care nu se pot lepăda de păcate
-este un foc care nu se stinge, arde veşnic
-acolo viermele nu moare.
4. Există scăpare pentru cel necredincios! Atît timp cît omul trăieşte , există şanse mari de salvare. Această salvare o poate avea doar :
1.recunoscînd starea de păcătos
2. cerînd iertare de la Dumnezeu pentru păcatele făcute
3.crezînd în Isus care a murit pentru păcatele lui şi ale întregii omeniri
4.trăind o viaţă curată după Cuvîntul lui Dumnezeu.
Aşadar, de om depinde unde îşi va petrece el veşnicia: fie alături de Dumnezeu , fie în focul veşnic. Dumnezeu a creat omul ca să trăiască veşnic, dar i-a dat acestuia posibilitatea să aleagă. Judecă şi tu unde este mai bine să-ţi petreci veşnicia…
Azi ai şansa să te pocăieşti dacă încă nu ai făcut-o!!! Alege să trăieşti aşa ca  veşnicia ta să o petreci cu Dumnezeu!!!
Reclame

One response to “Ce se întîmplă cu cei necredincioşi după moarte?

  1. Mircea Eliade : ” Daca ati sti voi cata nimicnicie este in lumea de dincolo si daca ati sti cat de facila si usoara este mantuirea n-ati mai astepta impostori de aiurea care sa vina sa va mantuiasca.”
    Emil Cioran : ” Si rugaciunea improvizata a unui copil face mai mult decat toate sinoadele ecumenice .”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s