Ce se întîmplă cu credincioşii după moarte?

clouds-jesus

Întotdeauna şi în toate timpurile, oamenii au vrut să ştie ce se va întîmpla cu ei după moarte, şi această neştiinţă îi face pe oameni să se teamă foarte mult de clipa morţii. Iar cînd spui cuiva că este bine să fii pregătit pentru acest moment el răspunde că mai bine nici nu se gîndeşte la aşa ceva, şi îşi trăieşte viaţa în rutina ei. Şi după cum aici sunt două categorii de oameni : unii care cred în Domnul Isus şi au încheat un legămînt cu ei, aceştia sunt credicioşii; şi alţii care nu au intrat în legămînt cu El. Tot aşa şi după moarte fiecare dintre aceste 2 catigorii vor avea diferite căi.  Dar odată născuţi oamenilor le este rînduit să moară, iar după moarte…

1. Trupul supus putrezirii se duce în pămînt iar sufletul –  direct la Domnul Isus. Chiar apostolul Pavel cînd era în lanţuri din pricina propovăduirii lui Hristos, se aştepta ca să fie omorît, deaceea el scrie: Pentru mine a trăi este Hristos a muri este un cîştig. Sunt strîns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi ar fi mai bine să rămîn în trup.” (Filipeni 1:21,23). Deci vedem că moartea nu-l speria pe Pavel căci pentru el ar fi un cîştig pentru merge direct la Domnul Isus, care S-a dus ca să pregătească un loc în casa Tatălui pentru toţi ucenicii Lui , care-L iubesc şi care fac voia Lui. Şi vor sta acolo pînă cînd …


2.   Dumnezeu va învia trupurile supuse putrezirii şi la va schimba în neputrezire. În prima  epistolă a sa  către Tesaloniceni Pavel le scrie despre aceste lucruri ca să-i îmbărbăteze, pentru că ei aşteptau venirea Domnului Isus aşa cum a promis-o El, dar văzînd cum unii din fraţi mor şi Domnul Isus nu vine ei au început să se întristeze, şi să se îngrijoreze. Deaceea Pavel le spune: „Domnul să facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facim şi noi înşine pentru voi, ca vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.” (cap. 3:12-13). Şi mai departe spune:„Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit (au murit), ca să nu fiţi întristaţi, ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iată, într-adevăr, ce vă spuneam, prin Cuvîntul lui Domnului: noi cei vii, care vom rămîne pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigă, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel  vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte. (cap. 4:13-18) Deci vedem că la răpirea Bisericii (Biserică este grupul de credincioşi , nu clădire),  credicioşii care au murit vor fi aduşi de Dumnezeu împreună cu Domnul Isus şi îşi  vor lua înapoi trupurile înviate, dar de data aceasta nu vor mai fi nişte trupuri supuse putrezirii, ci supuse neputrezirii. „…. într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea dintîi trîmbiţă. Trîmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi (cei vii). Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.„(1. Cor. 15:52-53)

3. Vor fi totdeauna cu Domnul în trup.   „Vom fi răpiţi toţi  împreună cu ei (cei înviaţi şi cei ce vor fi vii la momentul răpirii Biserici), în nori ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Aşadar pentru cel ce a crezut în Domnul Isus din toată inima lui, a încheiat legămînt cu El , care trăieşte potrivit cu Cuvîntul Lui moartea  nu mai este  pentru el ceva înfiorător, el are siguranţa vieţii împreună cu Hristos, şi această siguranţă vine din faptul că odată ce Isus a înviat înseamnă că la vremea potrivită va învia pe toţi sfinţii Săi.  De la noi se aşteaptă ca să le spunem tuturor oamenilor că Domnul Isus vine şi cînd va veni El să ne găsească pe toţi fără prihană şi în sfinţenie.   Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Reclame

One response to “Ce se întîmplă cu credincioşii după moarte?

  1. E greu sa zic ceva!!Nustiu cum sa fac ca sa inteleg moartea noastra.dar un lucru e clar trebuie sa credem cu adevarat!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s