Prezenţa lui Dumnezeu de-a lungul secolelor.

arch_of_covenant_glory_of_godOricare dintre noi vrea să fie în prezenţa lui Dumnezeu , aşa ne-a creat El ca să tînjim mereu după a avea o relaţie personală cu El. Desigur că acesta este şi dorinţa lui Dumnezeu, chiar de la creare vedem că Dumnezeu a avut o relaţie cu primii oameni pînă a cădea în păcat, căci se vedeau zilnic: „Atunci au auzit glasul Domnului, care umbla prin grădină în răcoarea zilei:” (Gen. 3:8). Dar după ce Adam şi Eva au păcătuit prin neascultarea lor. Ei au fost alungaţi din grădina Edenului, şi nu au mai avut aceaşi relaţie cu Dumnezeu, care este sfînt şi nimic păcătos nu poate sta în prezenţa Lui. În acest caz apare întrebarea: Mai putem ajunge noi, oameni păcătoşi în prezeneţa unui Dumnezeu sfînt şi neprihănit? Despre acesta vreau să scriu acest articol.

Să vedem cum a fost prezenţa lui Dumnezeu de-a lungul anilor şi cum oamenii s-au apropiat de El, şi cum ne putem noi apropia de El, fără să murim.

Prezenţa lui Dumnezeu în vechime:

Cînd scriu în vechime mă refer la perioada de aproximativ 2500 de ani de la crearea lui Adam şi Eva pînă la Moise, omul prin care Dumnezeu a făcut un legămînt cu poporul Său de atunci, Israel. În această perioadă practic doar cîteva persoane au avut o relaţie cu Dumnezeu şi aceştia sunt Enoh: „Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.” Apoi a fost Noe: ” Dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu…” prin care Dumnezeu a păstrat sămînţa omenească de la stîrpirea prin potop. Şi pînă la Avraam, care este tatăl biologic al poporului Israel, nu vedem nicăieri în Biblie să fie menţionaţi oameni care să umble cu Dumnezeu şi dacă au fost sunt cazuri unicale cum ar fi Enoh, Noe şi Iov. Tot ce vedem este că  aceasta a fost o periodă de răzvrătire împotriva voii lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu i-a pedepsit prin potop, iar apoi la turnul Babel. Şi tot aşa se întîmplă şi în zilele noastre cînd oamenii nu caută prezenţa lui Dumnezeu în vieţile lor.

Prezenţa lui Dumnezeu în Vechiul Testament :

Cînd a făcut legămînt cu poporul Israel, Dumnezeu a zis lui Moise: „Să-mi facă un locaş sfînt, şi Eu voi locui în mijlocul Lor.” (Exod.25:8). Vedem că în Vechiul Legămînt Dumnezeu Se întîlnea cu poporul Israel în Cortul Întîlnirii, unicul popor la acea perioadă care ÎL cunoştea pe Dumnezeul adevărat şi viu. Dar nu putea să vină acolo oricine, ci doar marele preot, o dată pe an, şi nu oricum, ci cu sîngele unui miel ca jervă de ispăşire pentru păcatele sale şi pentru păcatele întregului popor. Aşadeci nimeni nu putea intra în prezenţa lui Dumnezeu, dacă îndrăznea să intre cineva în Sfînta Sfintelor murea pe loc. Pentru acesta ei aveau un mijlocitor în ceea ce priveşte relaţia lor cu Dumnezeu şi acesta era marele preot. Doar un singur popor aveau acest mare privilegiu, aceasta a fost pînă cînd n-a venit Domnul Isus Hristos.

În perioda vieţii Domnului Isus:

În Evanghelia după Ioan cap. 1 se  spune:” La început a a fost Cuvîntul, şi Cuvîntul a fost cu Dumnezeu, şi Cuvîntul a fost Dumnezeu. El a fost la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. … Şi Cuvînt S-a făcut trup, şi a locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” Deci vedem că Însuşi Dumnezeu Fiul, care a fost de la început pe cînd încă s-au creat toate lucrurile, a venit pe pămînt într-un trup de om, şi cei de pe timpul Domnului Isus a văzut slava lui Dumnezeu. Şi scopul Lui a fost ca să repare relaţia pe care au stricat-o primii oameni, şi anume să ne împace cu Sine prin sîngele Său. ” El este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.” Şi face posibil ca să ne apropiem de Dumnezeu.

În perioada Noului Testament (zilele noastre):

Chiar înainte de a fi răstignit, Isus i-a strîns pe ucenicii Săi şi le-a spus că va pleca de la ei – că se duce înapoi la Tatăl Său, ca să le pregătească un loc pentru ei. Totuşi, nu avea să-i lase singuri. În Ioan cap. 14 Domnul Isus spune: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el,  şi vom locui împreună cu el.” Cu alte cuvinte, Dumenezeu avea să locuiască în ei- în acei care aveau să creadă în El, căci  mai apoi apostolul Pavel spune: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu. Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cupăraţi cu un preţ. Proslăviţi da pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor.6:19-20).  Deci dacă crezi în Domnul Isus şi Îl primeşti ca Domn şi Salvator în inima ta atunci toată slava lui Dumnezeu vine să locuiască în trupul tău.

Este Dumnezeu prezent în viaţa ta? Dacă încă nu, nu ezita ca să faci chiar acum rugăciunea de pocăinţă şi spune-i lui Dumnezeu că vrei ca de azi înainte să fii copilul Lui, şi să locuieşti împreună cu El aici pe pămînt şi apoi acolo sus în cer.  Dar dacă este deja Dumnezeu în viaţa ta, ce se aşteaptă de la tine ca Templul al Duhului Sfînt?  Dumnezeu să ne ajute ca să fim cu toţii în prezenţa lui Dumnezeu de aici de pe pămînt şi pînă în veşnicii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s