Cortul Întîlnirii şi semnificaţia mobilierului(II)

    1-cort-aectiune În articolul de astăzi vreau să analizăm împreună semnificaţia mobilierului din Locul Sfînt şi Locul Preasfînt, dar nu înainte de a sublinia faptul că cortul pămîntesc constuit de Moise după chipul arătat lui de Dumnezeu este o umbră , o imagine a Cortului ceresc.

Aşadar, masa pentru punerea pîinilor era primul obiect din Locul Sfînt. Pe ea erau puse în fiecare zi de Sabat neîncetat 12 turte. Aceste pîini trebuiau să fie ale preoţilor care urmau să le mănînce într-un loc sfînt.  Aceste pîini ne aduc aminte de cuvintele Domnului Isus:

Eu sunt Pîinea vieţii. Cine vine la Mine , nu va flămînzi niciodată; şi cine va crede în Mine , nu va înseta niciodată… Părinţii voştri au mîncat mană în pustie, şi au murit. Pîinea care se pogoară din cer, este de aşa fel ,ca cineva să mănînce din ea şi să nu moară.”(Ioan 6:35, 49-50). Alt pasaj relatează cum Isus a fost dus de diavol în pustie, unde a postit 40 de zile  şi l-a ispitit zicîndu-i ca să poruncească pietrelor să se facă pîini,la care Isus a răspuns: „Este scris:”Omul nu trăieşte numai cu pîine, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu„(Matei 4:4). De aici vedem că Isus este pîinea vieţii, cea care dă viaţă, menţine şi nu permite moartea, spre deosebire de mana pe care au mîncat-o copiii lui Isral cînd erau în pustie. Pîinea este Cuvîntul lui Dumnezeu din care trebuie să se alimenteze orice creştin zilnic , aşa cum pîinile nu lipseau de pe masă. Ca să-ţi menţii forma spirituală , este nevoie de hrană zilnică. Nu poţi afirma că te închini lui Dumnezeu şi nu studiezi Cuvîntul Său, iar această hrană îţi asigură saturaţie şi viaţă veşnică. Ce promisiuni frumoase!

     O altă piesă din mobilier este sfeşnicul de aur, care era singura sursă de lumină în Locul Sfînt.  Candelele din el cu untdelemn curat de măsline tescuite, trebuiau să ardă  neîncetat.Preotul avea aceasta ca şi responsabilitate. Lumina din sfeşnic ne duce la următorul pasaj:

Isus le-a vorbit din nou şi a zis:” Eu sunt Lumina lumii; cine mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”(Ioan 8: 12. Isus este adevărata lumină, care luminează pe orice om. El a umblat în lumină, de aceea cei care se numesc creştini trebuie să umble şi ei în lumină. Deci , închinarea presupune umblarea în lumină.

   wiec3Altarul tămîierii era a treia piesă de mobilier din Locul Sfînt şi era amplasat în faţa perdelei dinăuntru. Pe el trebuia să ardă tămîie mirositoare neîncetat, aceasta era responsabilitatea preotului. Nici o altă jertfă nu era acceptată pe altar. În Noul Testament, tămîia reprezintă rugăciunea. Evanghelia după Luca relatează despre preotul Zaharia ,tatăl lui Ioan Botezătorul , care a intrat în Templu să tămîieze.” În ceasul tămîierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.”( Luca 1:10). Deasemenea Psalmul 141: 1-2  menţionează: „Ca tămîia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mîinilor mele!”. De aici observăm un adevăr important: nu există închinare fără rugăciune, care trebuie să fie neîncetat. Domnul Isus s-a rugat şi noi , deasemenea , trebuie să ne rugăm Lui pentru orice nevoie şi îngrijorare a noastră.

După altarul tămîierii se afla perdeaua care despărţea Locul Sfînt de Locul Preasfînt. Ştim că atunci cînd Isus a fost răstignit, perdeaua din Templu s-a rupt în două. Interesant este că perdeaua era atît de groasă încît ar fi fost nevoie de două perechi de boi care să tragă în direcţii opuse pentru a o rupe şi că perdeaua a fost ruptă de sus în jos şi nu invers. În Locul Preasfînt avea dreptul să intre doar Marele Preot şi încă o dată pe an , nu putea să intre orice preot acolo. El intra o dată pe an ca să facă ispăşire de Ziua Ispăşirii. Acum cînd a murit Isus, făcînd prin aceasta ispăşire pentru păcatele întregii lumi, perdeaua s-a rupt. Aceasta înseamnă , potrivit cu Evrei 10: 19-20, următoarele:”Astfel, deci , fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfînt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său…”. Perdeaua s-a rupt aşa cum s-a frînt trupul lui Isus, de aceea oricine are intrare liberă la Dumnezeu prin Isus. Putem intra oridecîte ori vrem , nu doar o dată pe an!

    chivotÎn Locul Preasfînt se afla chivotul legămîntului, iar deasupra lui -capacul ispăşirii. Acolo locuia Dumnezeu, prin norul prezenţei Sale. El era poleit cu aur, de altfel ca şi celelalte piese, şi pe capac erau doi heruvimi faţă-n faţă. Avea şi doi drugi pentru a fi transportat. În chivot se păstrau 3 lucruri: un vas cu mană , toiagul lui Aaron înfrunzit şi tablele legămîntului pe care erau scrise cele 10 porunci. Nimeni nu trebuia să fie cu marele preot în Locul Preasfînt cînd acesta făcea ispăşire pentru sine şi casa lui, pentru popor.

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin Cortul acela mai mare şi mai desăvîrşit , care nu este făcut de mîini , adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat o dată pentru totdeauna , În Locul preasfînt, nu cu sînge de ţapi şi de viţei , ci cu însuşi sîngele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică…” (Evrei 9:11-12). Acum că Isus a intrat o dată pentru totdeauna în Locul Preasfînt, adică în cer, nu mai este nevoie de alte jertfe sau de alte ritualuri ca să vii la Dumnezeu, jertfa Lui de ispăşire este atotsuficientă ca omul să vină în prezenţa lui Dumnezeu. Acum oricine poate veni la Dumnezeu , nu doar marele preot, datorită lui Isus.

Deci ca să ai o închinare adevărată şi corectă trebuie să vii la Dumnezeu spălat şi curăţat de sîngele lui Isus, să I te închini Lui aşa cum o cere El , nu aşa cum doreşti tu sau cum ai deprins de la strămoşi. Dumnezeu este foarte specific asupra modului nostru corect de închinare. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a pune preţ mare pe Cuvîntul Său , a te ruga , a umbla în lumină, nu în întuneric.

 Haideţi să ne evaluăm modul nostru de închinare şi să vedem dacă închinarea noastră este adevărată sau făţarnică , este o închinare potrivit cu Cuvîntul lui Dumnezeu sau una cu buzele şi cu nişte acţiuni exterioare?

Dumnezeu să ne ajute să trăim ceea ce descoperim în Cuvîntul Său!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s