Dumnezeu vrea ascultare totală de El

       Săptămîna aceasta am început să studiez cartea Judecători, este o carte din Vechiul Testament care relatează  cum Israel s-a întors de la Dumnezeu care i-a scos din Egipt ca să le dea în stăpînire ţara promisă şi a trăit potrivit cu ceea ce i se părea corect din punctul ei de vedere.

moiseContextul istoric arată că  ajunşi în ţara promisă, copiii lui Israel au tras la sorţ regiunea din ţară care urma să fie a fiecăruia din seminţii. Fiecare seminţie urma să ducă lupte cu locuitorii ţării ca să pună stăpînire pe cetatea care le-a căzut prin sorţ. Capitolul 1 descrie cum copiii lui Israel au cucerit cetăţile.  Mai înainte de aceasta , Dumnezeu , prin Moise şi Iosua, le-a dat

  instrucţiuni cum să procedeze cu popoarele care locuiesc această ţară şi anume:

. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în ţara în care vei intra şi o vei lua în stăpânire, şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiţi, pe ghirgasiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe fereziţi, pe heviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât tine;
2. când Domnul Dumnezeul tău ţi le va da în mâini şi le vei bate, să le nimiceşti cu desăvârşire, să nu închei legământ cu ele şi să n-ai milă de ele” (Deuteronom 7).

Porunca era clară pentru Israel, trebuia să nu aibă milă de nici unul din aceste popoare, pentru că :

12. „ Dacă vă veţi abate şi vă veţi alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă vă veţi uni cu ele prin căsătorii şi dacă veţi intra în legături cu ele,
13. să fiţi încredinţaţi că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră; ci ele vă vor fi o cursă şi un laţ, un bici în coaste şi nişte spini în ochi, până veţi pieri de pe faţa acestei ţări bune, pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.”(Iosua 23).

 Deci, Dumnezeu le-a dat porunci specifice , dar le-a arătat şi consecinţele  neascultării  complete de El.  Dumnezeu le-a promis că va fi cu ei în luptele cu aceste popoare, care erau mult mai mari la număr şi mai puternice decît Israel ,că le va da izbîndă, lor nu li se cerea decît să facă întocmai ceea ce li s-a spus prin Moise şi Iosua.  Să vedem

 cît de bine împlineşte poporul ceea ce i s-a spus să facă spre binele lor.

Astfel citim că:  ”  Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi.”
 
Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Şean şi din satele dimprejurul lui, din Taanac şi satele lui, din Dor şi satele dimprejurul lui, din Iibleam şi satele dimprejurul lui, din Meghido şi satele dimprejurul lui; aşa încât canaaniţii au izbutit să rămână în ţara aceasta.
28. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe canaaniţi la un bir, dar nu i-a izgonit.
29. Efraim n-a izgonit pe canaaniţii care locuiau la Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim la Ghezer.
30. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuşi la un bir.
31. Nici Aşer n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic şi din Rehob;
32. şi aşeriţii au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, căci nu i-au izgonit.
33. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Şemeş, nici pe locuitorii din Bet-Anat şi a locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii din Bet-Şemeş şi din Bet-Anat au fost supuşi la un bir.

Însă: ” 17. Iuda a pornit cu fratele său Simeon şi au bătut pe canaaniţii care locuiau la Ţefat; au nimicit cetatea cu desăvârşire şi au numit-o Horma şi 22. Casa lui Iosif s-a suit şi ea împotriva Betelului, şi Domnul a fost cu ei.”  

 Vedem că din toate seminţiile doar aceştia au fost cei care s-au pornit la luptă cu locuitorii ţării, Domnul a fost cu ei , au izgonit pe locuitorii ţării şi astfel au împlinit complet ceea ce le-a poruncit Dumnezeu.

Care au fost consecinţele neascultării  complete de Dumnezeu?

În capitolul următor, 2, observăm cum au trăit copiii lui Israel în mijlocul acestor popoare. Iată care a fost modul lor de viaţă:

11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor.
12. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul.
13. Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteilor.”   Dumnezeu le-a dat judecători, dar ei : ” 

17. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alţi dumnezei şi s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinţii lor şi n-au ascultat de poruncile Domnului, ca şi ei.”  Mai mult de atît,

19. Dar, după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, ducându-se după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, şi stăruiau în această purtare şi împietrire.”

Vedem că Israel, deşi a fost prădat, vîndut în mîna vrăjmaşilor lor, nu s-a învăţat minte, ci continua să aibă acelaşi mod de viaţă în idolatrie, stăruind, adică insistînd să facă aceste lucruri zi de zi, astfel încît trăiau ca păgînii şi au devenit ca şi popoarele în mijlocul cărora locuiau. Mă întreb : oare cum erau ei priviţi de ceilalţi locuitori , care ştiau despre ei că sunt un popor care -L cunosc pe Dumnezeu, cît de urît şi-au pîngărit numele de copii ai lui Dumnezeu? Viaţa lor nu arăta în nici un caz că-L cunosc pe Dumnezeu!!!  Cum este viaţa ta, arată ea că- L cunoşti pe Dumnezeu? Ce fel de nume ţi-ai făcut tu ca şi copil al lui Dumnezeu?  Haideţi să ne gîndim la aceste adevăruri……

Pentru că Israel nu a ales să împlinească în totalitate Cuvîntul lui Dumnezeu, ci s-au mulţumit să  facă doar o parte din El, au ajuns ca păgînii, iar neamurile acestea au devenit pentru ei o pricină de păcătuire, o cursă , un lanţ, bici în coaste şi spini în ochi aşa încît ei au căzut în cursa acestora , s-au lovit ei înşişi cu biciul şi li s-au întunecat ochii ca să nu mai priceapă ce fac şi ca să se împietrească în relaţia cu Dumnezeul lor. Dumnezeu este credincios Cuvîntului Său şi avertizările Lui s-au împlinit. Israel este cel care a ales să nu asculte şi a căzut în lanţurile întinse de  aceste neamuri. Pînă în ziua de azi Israel suportă consecinţele neascultării de Dumnezeu şi are probleme mari şi azi cu popoarele pe care trebuia să le izgonească  atunci.

Din aceste două capitole învăţăm că Dumnezeu cere de la cei ce se numesc copiii Săi ascultare deplină de Cuvîntul Său. El vrea ca noi să depindem în totalitate de EL , aşa cum un copil depinde de părinţii săi şi este ascultător în tot ceea ce-i spun ei. Împlinirea parţială a Cuvîntului Său duce la un trai neplăcut în faţa Lui .

Ai avut parte de situaţii similare ? Ce ai ales să faci? Cît de mult vreai să asculţi de Dumnezeu? Ai păcate care nu-ţi permit să fii ascultător total de Dumnezeu? Ce te împiedică să ai o relaţie corectă cu Dumnezeu şi o viaţă plăcută Lui ?

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s