Daily Archives: ianuarie 12, 2009

Căsătoria-instituţia lui Dumnezeu

  nunta_header     Astăzi , din păcate, căsătoria  a ajuns să nu fie un eveniment aşteptat , ci mai degrabă unul de rutină ,  un soi de chin, cheltuieli imense, forfotă exagerată. Se pare că accentul este pus  mai mult pe  o pregătire  cît mai festivă şi pompoasă  a acesteia, decît pe pregătirea tinerilor pentru o viaţă frumoasă şi plăcută  de căsătorie. Chiar tinerii care urmează să se căsătorească nu mai aşteaptă căsătoria lor ca pe un eveniment major în vieţile lor, ca pe un început. Nu ard de nerăbdare să înceapă viaţa împreună , pentru că ea este deja într-o măsură oarecare  începută împreună. Ei preferă să locuiască împreună cu ceva timp înainte de nuntă, sub pretextul că vor să se cunoască mai bine, dar oare nu au toată viaţa înainte să se cunoască?  Dar cel mai interesant lucru e că părinţii sunt de aceeaşi părere şi chiar încurajează aceste acţiuni ale copiiilor lor. Unii dintre ei , stînd împreună de mai mult timp, nici nu ajung pînă la nuntă.

     Vreau să vă invit să vedem  împreună unul din pasajele  din Scriptură, care se referă la căsătorie şi la felul cum a fost ea iniţiată de Dumnezeu . Este vorba de cartea Genesa, capitolul 2, versetele 21-25, unde spune:

„Atunci Dumnezeu a trimis un somn adînc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om , Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele  şi carne din carnea mea ! Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa , şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. Omul şi nevasta lui erau amîndoi goi şi nu le era ruşine .”

Acest pasaj ne relatează crearea femeii şi actul căsătoriei celor doi. Din acest pasaj constatăm următoarele:

 Dumnezeu este Cel care a iniţiat căsătoria. El este Iniţiatorul şi Creatorul ei. Dumnezeu a cunoscut nevoia omului  de a nu fi singur şi de a avea un ajutor potrivit (v.18), pentru că El este şi Creatorul omului, ştie deci cum l-a creat şi de ce are nevoie acesta.  Crezi tu aceasta?

Dumnezeu este Cel care aduce partenerul. După ce a creat-o pe Eva, Dumnezeu a adus-o la om. Bărbatul nu s-a pornit singur în căutarea femeii  sau invers, ci Dumnezeu S-a îngrijit ca să i-o aducă. Mulţi tineri preferă să ia ei locul lui Dumnezeu şi caută insistent şi prin diferite mijloace persoana dragă. Atunci Dumnezeu îi lasă pe ei să aleagă şi de cele mai multe ori aceştia greşesc, pentru că nu-L lasă pe Dumnezeu să i-o aducă, nu se încred în Dumnezeu. Oare ai putea tu să cunoşti o persoană mai bine decît Dumnezeu, care a creat-o??? Dumnezeu ne iubeşte şi El doreşte să ne facă bine, de aceea El vrea să ne încredem în El  şi să-L lăsăm pe El să se ocupe de acest lucru. Eşti tu gata să te încrezi în Dumnezeu şi să te laşi condus de El?

Omul este încîntat de ce i-a pregătit Dumnezeu. Atunci cînd Dumnezeu a adus-o pe Eva la Adam , Adam a exclamat :”Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea!” Este o exclamaţie , nu o afirmaţie simplă!!!  El a fost foarte entuziasmat de ce i-a adus Dumnezeu şi nu i-a reproşat nimic lui Dumnezeu, pentru că era conştient că femeia aceasta este anume ceea ce şi-a dorit el, pe ea anume a aşteptat-o . În limba ebraică cuvîntul femeie este tradus ca işa, iar bărbat -iş, deci Adam a realizat că  ea este din el , este foarte asemănătoare cu el, este bucată din el. Bărbatul care alege să se încreadă lui Dumnezeu , este răsplătit pe măsura aşteptării lui. Dar Dumnezeu nu poate să greşească în alegerea pe care o face pentru noi!

 Relaţiile sexuale nu trebuie să aibă loc înainte de căsătorie. Pentru că  femeia a fost luată din om, ea îşi va lăsa părinţii(aici este actul căsătoriei) ca să-şi urmeze soţul şi apoi se vor lipi ca să devină un singur trup. Verbul  „se vor lipi” este folosit aici cu sensul de a avea relaţii sexuale. Observăm o ordine foarte clară aici : mai întîi cei doi îşi vor părăsi părinţii , ceea ce presupune căsătoria lor, apoi se vor lipi şi se vor face un singur trup, ceea ce presupune relaţia lor sexuală.  Aceasta este ordinea  pe care Dumnezeu  a instituit-o pentru căsătoria celor doi şi nu invers, cum preferă azi mulţi tineri să facă, motivînd că aşa se cunosc mai bine şi văd dacă se potrivesc sau nu. Oamenii încearcă să schimbe ordinea frumoasă a lucrurilor şi să facă ei reguli noi, care nu sunt după placul şi voia lui Dumnezeu. Şi ne mai întrebăm de ce cei doi au probleme după căsătorie? Răspunsul e foarte clar: nu au urmat instrucţiunile lui Dumnezeu, Cel care a iniţiat căsătoria. Vreau să vă mărturisesc că eu întotdeauna L-am rugat pe Dumnezeu să -mi dea El omul potrivit mie, căci ştiam că eu pot greşi în alegerile mele. Nu-L cunoşteam pe atunci pe Dumnezeu, dar undeva intuiam că El poate face acest lucru mai bine ca mine, ştiam că pot da greş. L-am lăsat pe Dumnezeu să caute în locul meu şi Ghenadie a fost singurul băiat  pe care l-am cunoscut şi pe care Dumnezeu mi l-a dăruit ca şi soţ. Al doilea lucru de care Îi mulţumesc lui Dumnezeu este că  n- a îngăduit în relaţia noastră relaţii sexuale pînă la căsătorie. Vreau să subliniez că acesta nicidecum n-a ştirbit din dragostea noastră şi dragostea noastră n-a suferit nicidecum, ci dimpotrivă a crescut. Dumnezeu numeşte  curvie, păcat   relaţiile sexuale pînă la căsătorie şi El ne îndeamnă „să fugim de curvie” (1Corinteni 7:18)” căci  Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari”(Evrei 13:4). Păcatul curviei nu va rămîne nepedepsit de Dumnezeu. Ce vei alege: pedeapsa sau binecuvîntarea?

 Cei căsătoriţi sunt deschişi unul faţă de altul.  După căsătorie „omul şi nevasta lui erau goi” . Această expresie nu se referă  doar la relaţia lor fizică , ci şi la faptul că într-o căsătorie trebuie să fie deschidere, comunicare , nu trebuie să existe secrete unul faţă de altul , precum şi nici sentimente de ruşine. Cei doi au toate lucrurile în comun, ce ştie unul  ştie şi celălalt, nu mai sunt doi ,  ci una. Este o relaţie strînsă şi puternică , întărită de Dumnezeu. Vrei să ai o astfel de relaţie cu soţul sau soţia ta?

     Am văzut că căsătoria este iniţiativa lui Dumnezeu şi că El a creat-o pentru noi. Dar că să avem o căsătorie binecuvîntată de Dumnezeu, este necesar să respectăm nişte reguli tot spre binele nostru: să-L lăsăm pe Dumnezeu să se îngrijească de viitorul partener, să alegem să ne păstrăm curaţi pînă la căsătorie ca să ne putem bucura  cu celălalt de viaţa împreună.