Daily Archives: ianuarie 6, 2009

Extratereştrii şi Biblia

           Eu, ca şi antrenor de taekwon-do, iar în cadrul antrenamentelor noi facem şi lecţii de studiu biblic, după studiu uneori mai am şi timp liber unde discutăm cu băieţii despre anumite teme. Şi deseori am primit întrebări de felul  ce spune Biblia despre extratereştri, mai ales după ce vizionează la TV emisiuni despre existenţa unei alte civilizaţii posibile undeva departe, cu o tehnologie mult mai avansată .
   În acest articol   aş vrea să spun cîteva ipoteze despre extratereştri şi ce spune Biblia despre aceste lucruri.

alien21.Sunt nişte fiinţe inteligente de pe alte sau o altă planetă . În Biblie se spune pentru ce a creat Dumnezeu planetele: ” Dumnezeu a zis:” Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mare(soarele) ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mic(luna) ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele(planetele)”(Genesa 1:14-16). Deci din acest pasaj vedem că Dumnezeu a creat planetele pentru 2 scopuri: 1- ca să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii şi 2- să lumineze pămîntul. Nicăieri în Scripturi nu vedem ca Dumnezeu să mai creeze fiinţe după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu pentru care ar fi murit Isus Hristos.

image21-a2.  De fapt Biblia menţioneză fiinţe care trăiesc în afara terei  ( extratereştri prin definiţie). Şi aceştea sunt Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul  (care a venit pe pămînt în chip de om prin fecioara Maria şi care S-a jerfit pentru păcatele omenirii pentru ca apoi a treia zi să învieze din morţi şi acum să stea la dreapta Tatălui.), Duhul Sfînt şi toată oştirea cerească care sunt îngerii. În afară de ei mai este şi diavolul, despre care Biblia spune că este „stăpînitorul lumii acestea, care se preface în înger de lumină„.   

3.  Totul depinde de ceea ce alege omul să creadă.   Interesant este faptul că omul mai degrabă alege să creadă în existenţa unor extratereştri de pe alte planete şi această credinţă a lor se bazează pe nişte  mărturii ale unor oameni care afirmă că au văzut ceva luminos pe cer,  decît în Domnul isus-si-mariaIsus Hristos care după învierea Sa S-a arătat ucenicilor Săi şi anume: că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea s-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi , ca unei stîrpituri mi s-a arăta şi mie.” Aceasta este relatarea apostolului Pavel (1 Corinteni 15:1-8) care arată ordinea cronologică a arătării Domnului Isus după înverea Sa, ca să demonstreze că El este Domnul care are putere asupra morţii şi ca urmare să ne putem încrede în El că la vremea cuvenită El ne va putea învia şi pe noi pentru a trăi veşnic împreună cu El.

   Ca concluzie aş vrea să spun că cu toate că despre existenţa extratereştrilor aşa cum ne este relatat la TV, internet sau de la alţi oameni, nu este nimic temeinic şi uneori poate nici logic, dar totuşi oamenii aleg să creadă în astfel de ipoteze . Mai degrabă aş îndemna ca oamenii să creadă în Fiul lui Dumnezeu, care tot nu locuieşte acum nemijlocit pe Terra noastră,  dar care ne-a iubit şi S-a jerfit pentru noi pentru ca noi să avem viaţă veşnică împreună cu El. Şi dacă Cuvîntul lui Dumnezeu este lipsit de veridicitate, atunci ce este veridic în lumea aceasta?

  Aşa să ne ajute Dumnezeu să discernem bine lucrurile şi să trăim potrivit cu ele.